Ocak 2015

Netleşmek Şart!

Türkiye Komünist PartisiTürkiye Komünist Partisi, partimiz etrafında ve hakkında nitelemelere müdahil olma ihtiyacı hissettik.2001 yılında devletin icazeti ile isim hırsızlığı maharetini hayata geçiren SİP’liler, her nedense aralarında hiç bir ideolojik, politik fark olmamasına karşın ortadan ikiye bölündükten sonra piyasaya iki oluşum çıktı


Birleşik Metal-İş Sendikası'ndan MESS Dayatmalarına Yanıt: GREV

10 Ocak 2015 tarihinde İstanbul’da sendika merkezinde toplanan Birleşik Metal-İş Merkez Toplu İş Sözleşmesi (TİS) Kurulu’nda işyerlerinden gelen bilgiler; metal işçilerinin büyük bir çoğunlukla MESS dayatmalarını kabul etmedikleri, ücret uçurumunun kapatılması için iyileştirmelerin olmadığı, metal işçilerinin yaşam standardını yükseltmeyen ve düşük ücret sistemini 3 yıllık sözleşme ile kalıcılaştırmayı hedefleyen sermayenin dayatmalarına karşı “bedeli ne olursa olsun” direnme


“Sendika örgütlenmesi yaptığımız için işten atıldık... Direndik... Geri alındık !”

Uniteks işçileri, sendika örgütlenmesi yaptıkları için işten atıldılar.Giyim-Sen Genel Sekreteri Onur Kurt: “En çok vaktimizi evde ailemizle ve çocuklarımızla değil, işyerinde çalışarak geçiriyoruz. İşyerindeki çalışma koşullarımız sağlıklı değil. Kimyasallarla çalışanlarımıza bu işe uygun maskeler değil kağıt veya yetersiz maskeler veriliyor. Kullandığımız kimyasalların ileride sağlığımızı bozmayacağının bir garantisi yok.


“Zenginleşen Çerkezköy ve İş Cinayetleri Paneli” yapıldı

4 Ocak Pazar günü Tekirdağ İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi tarafından düzenlenen “Zenginleşen Çerkezköy ve İş Cinayetleri” konulu panel gerçekleştirildi. Bağımsız Tekstil İşçileri Sendikası (BATİS) Temsilciliğinde düzenlenen panele BATİS’li işçiler, Tekirdağ Tabip Odası ve Halkların Demokratik Partisi üyeleri katıldı.
Celalettin Kesim Berlin’de Anıldı

Berlin’de 5 Ocak 1980 de gerici-faşist güçlerce katledilen öğretmen, sendikacı, Türkiye Komünist Partisi - TKP üyesi Celalettin Kesim, ölümünün 35. yılında, 5 Ocak 2015 Pazartesi günü yapılan bir miting ve yürüyüş ile anıldı.


2015 yılında Dünya ve Türkiye Ekonomisi

Türkiye ekonomisini ele almadan önce küresel gelişmeleri kısaca ele almakta fayda var. Küresel ekonomi 2007 yılından bu yana içinde bulunduğu krizi aşamamıştır. Kapitalizmin tarihi boyunca gördüğü en kapsamlı ve karmaşık krizi “düzen kurucu kriz” olarak adlandırmak mümkündür. Krizi anlayabilmek ve kurulmakta olan yeni düzeni bir ölçüde kavrayabilmek için krizin tipik özelliklerini çok kısaca hatırlayalım:


Dar Gelirliler ve TOKİ

Zurnanın zırt dediği nokta tam da burası. TOKİ kuruldu, onbinlerce konut inşa etmekle övündü, peki, dar gelirliler bu konuda fayda görebildi mi? İlk başta evet. Hatırlarsanız, eski para ile 40-50 milyar Liralara, yani yeni parayla 40-50 bin TL’lere 100 m2’ye kadar konutlar üretildi ve faizsiz krediler ile dar gelirlilere sunuldu.