Ülker’de Direniş Kazanımlarla Bitti

Ülker’de Direniş Kazanımlarla Bitti

8 işçi arkadaşla başlattığımız bu direnişe son noktayı koymuş durumdayız. Genel olarak bunun gibi direnişlerde işe başlama veya maddi kazanç (tazminatlar) üzerinde durulur.

Biz Disk Gıda -İş olarak;

Atılan işçilerin işe alınması meselesini direnişin en büyük kazanımı olacağını düşünüyorduk. Düşünüyoruz. Ülker’de dört ayı aşan çeşitli mücadele biçimlerinin sloganlarımızın temelini “atılan işçiler geri alınsın” oluşturdu. Murat Ülker’le görüştük, danışmanlarıyla görüştük üç ay boyunca, dördüncü ayın içinde Yıldız Holding, Ülker avukatları eliyle bizimle görüşmek istedi ve soruna çözüm bulma amaçlı görüşmelerde bulunduk. Direnişçi arkadaşlarla bu durumu değerlendirdik ve görüşme masasına ilk olarak atılan işçiler geri alınsın talebi ile gittik. Atılan işçilerin geri alınması ve Gıda-İş üyesi olarak çalışması sendika olarak bizim en büyük kazanımımız olacaktı, fakat Yıldız Holding yönetimi tam bir sınıf düşmanlığı sergilediler. DİSK’i ve Gıda-İş’in 80 öncesi Ülker fabrikasındaki mücadelesine kızgınlıklarını ilan ederek “neden Disk” sorusunu direnişteki arkadaşlarımıza sorarak gösterdiler.

Ülker'de Direniş Kazanımlarla BittiDört aydan fazla süren bu direnişte işçi arkadaşlarımızla el ele uyum içinde birlikte yürüdük. DİSK Gıda-İş üyesi olarak işe başlayamadık ama pırıltılı Ülker düzeninin foyasını açığa çıkardık. Baskıcı ve uzun çalışma koşullarını, kuralsız ve hukuksuz uygulamaları deşifre ettik. İsbirlikçi patrondan çok patroncu ÖZ GIDA sendikasının işçiler üzerindeki baskı ve saltanatını açığa çıkarttık. Dayanışma aidatı ödeyerek ikinci bir sendikaya üye olunur, sendikasız da kalınır meselesini pratik olarak hayata geçirdik. Direnerek işçilere ve emekçilere gerçekleri anlatarak komuoyunun desteğiyle dünya devi Ülker’e geri adım attırdık. Tüm provakasyonlara, baskı ve şantajlara rağmen üretimdeki arkadaşlarla bağlantı kurduk. Fabrikada birçok işçi arkadaşımız sendikamızı tanıdı ve bize üye oldu.

İşsizlik parasından mahrum bırakılarak amire itaatsizlik ve ahlaksızlık gibi gerekçelerle işten atılan 8 işçinin kararlılığının neler yapabildiğini Ülker Topkapı’daki fabrikasının önünde hayata geçirdik ve gösterdik.

* Öncelikli olarak amire itaatsizlik, verilen görevi yapmama, ahlaksızlık gibi gerekçelerin bulunduğu 25/2. Maddesinin değiştirilerek işveren tüm haklarını vererek kendisinin işten çıkarttığını belirten 04. Maddeden attığını kabul etti.

* Kıdem ve ihbar tazminatlarımızın ödenmesini kabul etti

* İşçi arkadaşlarımızın sendikal nedenle işten attığını kabul eden Ülker, 16 maaş sendikal tazminat ödemeyi Kabul etti.

* Direniş te geçen 4 ayın sigorta pirimlerinin yatırılması maduriyetin giderilmesini de kabul etti.

Direnişimizi bu kazanımlarla sonuçlandırarak çadırımızı kaldırıyoruz. Çadırı kaldırma Ülker’i rahat bırakacağımız anlamına gelmez. İçeride üyelerimiz var bize gönül vermiş direnişimize değişik biçimlerde destek olmuş, olmaya çalışan işçi arkadaşlarımız var. İçeride kısmen bir rahatlama sağlansa da ağır ve kötü çalışma koşulları devam ediyor. Taşeron sistemi kangren olarak duruyor. Bütün bu koşulları değiştirmek için işçi arkadaşlarımızın yanındayız. Sekiz arkadaşla yaktığımız bu ateşi bütün Yıldız Holding Ülker fabrikalarına yayacağız. Çadırımızı kaldırsak da biz buradayız, burda olmaya devam edeceğiz.


Konuyla ilişkili diğer makaleler