15.000 Metal İşçisi Direnişte, Sokakta...

Birleşik Metal-İş

15.000 Metal İşçisi Direnişte, Sokakta...

Burjuva Medyası Üç Maymunu Oynuyor! Haydi Dayanışmaya!...

15.000 Metal İşçisi Direnişte, Sokakta...

Metal iş kolunda 150.000 işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi uyuşmazlık ile sonuçlandı. TÜRKİŞ’e bağlı Türk Metal ve HAK-İŞ’e bağlı Çelik İş sendikaları, MESS ile sözleşme imzaladı, ancak DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş sendikası direniyor.

7 Kasım’dan beri 15.000 DİSK üyesi işçi işi durdurdu, fabrikaları boşalttı ve sokaklara çıktı. Burjuva basını, gazeteler, televizyonlar suskun. İlan edilmemiş bir sansür uygulanıyor. Halbuki, istemler çok önemli. Sadece maaş zamları değil, metal işçileri 37,5 saatlik çalışma haftası için ısrarla bastırıyor. Sarı sendikaların MESS ile imzalamaları, görevleri olan oyun bozanlığı yapmaları, onların uzlaşmacı yapıları gereğidir. Asıl bu koşullarda mücadelenin yaygınlaşması ve duyurulması için daha fazla hassasiyet gerekiyor. Haydi DGM’yi ezen, MESS’i dize getiren, 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi geleneğinden gelen sendikalar ve işçi kardeşlerimiz ile dayanışmaya!

Metal İşkolunda Grup Sözleşmesi uyuşmazlıkla sonuçlandı

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş sendikası ile, Madeni Eşya İşverenleri Sendikası (MESS) arasında süren Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uyuşmazlık noktasına geldi. 2014-2016 dönemi grup sözleşmesi 150.000 metal işçisinin, bu süre içindeki iş ve çalışma koşullarını belirleyecek. Ana sorunu, Birleşik Metal-İş sendikasının, yapılacak olan maaş zamlarının enflasyon oranı ile uyumlu olmasına MESS’in karşı çıkması teşkil ediyor. Bunun dışında haftalık çalışma süresinin 37,5 saate düşürülmesi Birleşik Metal-İş’in talepleri arasında yer alıyor.

Metal İşçileri, Kardeşler!

İşveren örgütü MESS’in insanlık onuruna aykırı teklifleri Birleşik Metal İş’in örgütlü olduğu MESS üyesi işyerlerinin tamamında vardiya giriş ve çıkışlarında okunan bildiri ile protesto edildi. İşyerlerinde okunan ve dağıtılan bildiriyi kısaltarak yayınlıyoruz.

İşveren sendikası MESS ile yürütülen 2014 dönemi grup toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlandı. Uyuşmazlık nedeni, MESS’in kazanılmış haklarımızı ortadan kaldırmaya yönelik teklifleri ve parasal konularda ülkede kimsenin inanmadığı resmi enflasyon oranında artış önermesidir. Bilindiği gibi MESS üçüncü görüşmede 20 günün altındaki istirahatlerde ikramiye ve yakacak ödemelerinin kıst uygulanarak ödenmesini teklif etmişti.

İşçilerin sağlık sorunlarının kaynağı işyerindeki çalışma koşulları ve uzun çalışma süreleridir. Metal işkolunda işçiler sağlıksız koşullarda, uzun sürelerle, dinlenme molaları olmadan çalışıyorlar. Gerçek bu olmasına rağmen MESS, fiili çalışma sürelerini daha da uzatabilmek ve işçilerin çalışma koşullarını daha da ağırlaştıran teklifler yapıyor. Bu nedenle işyerlerinde çok yüksek oranlarda işçi giriş çıkışı yaşanıyor. Ağır çalışma koşulları nedeniyle genç işçiler deneme süreleri dolmadan işten ayrılıyorlar. Bu ise metal işkolunda ortalama ücretlerin erimesine, işyerinde ücret makasının açılmasına neden oluyor.

Metal İşçileri, Kardeşler!
Birleşik Metal-İş Sendikası, metal işçilerinin insanca çalışma ve yaşama koşullarına ulaşması için hazırladığı toplu sözleşme teklifinde, işçilerin sağlık sorunlarının asgariye indirilmesi için haftalık çalışma sürelerinin 37,5 saate düşürülmesini ve istisnasız tüm işyerlerinde çalışma süresinden sayılacak 30 dakikalık dinlenme molaları talep ediyor. MESS’in tam tersine çalışma sürelerinin kısalması nedeniyle ücret ve diğer ödemelerden hiçbir indirime gidilmemesini öneriyor.

Mess, işçilerin kuralsız ve güvencesiz çalıştırılmasını yani esnek çalışmayı öneriyor. Kısaca MESS işçilerin mevcut çalışma ve yaşama koşullarından daha kötü koşullarda çalışmasını ve yaşamasını istiyor.

Kardeşler!
Metal işkolunda gerçekler bu kadar açık bir biçimde ortada iken MESS 6 Kasım tarihinde yapılan görüşmede sendikamıza enflasyon oranında yani yüzde 3,78 oranında ücret zam mı önermiştir. Enflasyon rakamlarına devletin kendisi bile inanmamaktadır. Metal işçilerine enflasyon rakamları oranında ücret artışı önerenler ücret erimelerini kalıcılaştırmak niyetini açıkça ortaya koymuş demektir.

Buna ilaveten MESS, işyerlerinde adil bir ücret sisteminin oluşturulması, açılan ücret makasının bir nebzede olsa kapatılması için hiçbir öneri getirmediği gibi sendikamızın islağ ve iyileştirme tekliflerine karşı olduğunu beyan ediyor, yani ucuz işçiliğin devamını istiyor.

Metal işçileri buna izin vermeyecekler!
Metal işçileri MESS’in tekliflerini kabul etmiyorlar ve etmeyecekler!


Konuyla ilişkili diğer makaleler