28/29 Ocak 2017 İstanbul’da Merkezi ONBEŞLERİ Anma Toplantısı

28/29 Ocak 2017 İstanbul’da Merkezi ONBEŞLERİ Anma Toplantısı

KOMÜNİST Teorik Dergi ile Politika Gazetesi tarafından okuyucuları ile Türkiye genelinde çeşitli illerde bölge toplantıları gerçekleştirilecektir. Güncel siyasal durumun değerlendirileceği ve komünistler olarak Türkiye’nin sorunlarına nasıl çözümler üretildiği konularının ele alınacağı toplantılarda, okuyucuların yöneticilere soru yöneltebilecekleri, görüş ve önerilerini dile getirecekleri bir bölüm de olacaktır. Bu toplantılar bir yandan merkezi çalışmaların ülke çapında koordinasyonunun geliştirilmesini hedeflerken, bölgesel ve yerel çalışmaların nitelik ve niceliğinin de artırılmasını amaçlamaktadır. İki yayının okuyucularının katılacağı toplantılara, Türkiye’de komünist politika ve alternatifin geliştirilmesine katkıda bulunmak isteyen devrimci ve sosyalist bireylerin de katılmasının selamlanacağı açıklandı.

Bölge toplantıları 24 Aralık 2016 ile 22 Ocak 2017 ara- sında gerçekleştirilecek, akabinde de 28/29 Ocak 2017 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek Mustafa Suphi ve yoldaşları ONBEŞ’lerin anılacağı merkezi bir salon toplantısı ile bir üst aşamaya taşınacaktır.

Her iki yayın organı, MUSTAFA SUPHİ VAKFI’nın 2017 yılı için ilan ettiği ‘BÜYÜK EKİM DEVRİMİ’nin 100.YILDÖNÜMÜ’ faaliyetlerini desteklediklerini ve 28/29 Ocak Merkezi ONBEŞLERİ Anma Toplantısı ardından, 100.Yıl etkinliklerini Rus Devrimi’nin başlangıcı olarak kabul edilen Çarlığın yıkıldığı ve Geçici Hükümetin kurulduğu Şubat ayında başlatacaklarını ve bu etkinlikleri 7 Kasım 1917 Ekim Devrimi’nin yıldönümü olan Kasım 2017’ye kadar sürdüreceklerini açıklamışlardır. 

ONBEŞLER'i anma toplantıları tarihleri ve yerleri


Konuyla ilişkili diğer makaleler