Bursa’da metal işçisi ayakta...

Bursa’da metal işçisi ayakta...

Bursa’da Türk-İş’e bağlı Türk Metal üyesi işçiler günlerdir direniyor. MESS’le sendikalarının bağıtladığı 3 yıllık grup toplu sözleşmesinin tadil edilmesini, insanca yaşanacak çalışma koşulları ve ücret için işyeri işyeri direnişe geçiyorlar ve sendikalarını işçiyi “satmakla” suçluyorlar. İşçilerin bu eylemliliği metal toplu iş sözleşmesinin işçilerin onayı alınmadan imzalandığını gösteriyor.

Bu isyanın fitilini ateşleyen Bosch işyerinde bir dönem önceki grup toplu iş sözleşmesinin üzerinde artışlar sağlayan ücret düzenlemesi olmuştur. Bosch işçisinin diğer işyerlerinden daha iyi sözleşme yapması Renault, Coşkunöz, Mako işyerlerinde çalışan metal işçilerini de harekete geçirdi.

Türk Metal üyeleri, daha önce kendilerine iyi diye yutturulmaya çalışılan sözleşmenin üzerinde zamlar alındığını duyunca, haklı olarak isyan etmişlerdir.

Bosch işyerinin bir dönem önceki sözleşmesinin diğerlerinden yüksek bitmesinin nedeni ise Birleşik Metal-İş’in Bosch işçileri üzerindeki etkisi ve 29 Ocak’ta başlayan grevlerdir.

2012 döneminde sendikamızda örgütlenen ancak MESS, sarı sendika, işveren üçgeninde boğulmaya çalışılan Bosch işçilerinin onurlu mücadelesi örgütlenme anlamında olmasa da ücret artışları açısından başarıya ulaşmıştır.

Burada bir söz de yetki davası devam eden Bosch Rexroth işyerinde baskılandırılmaya çalışılan Rexroth işçilerine. Onların da kazanmalarının yolu Birleşik Metalİş’in davadan çekilmesinde değil, Birleşik Metal-İş’in Bosch Rexroth işyerindeki güvencesinden ve yapacağı bir dönemlik değil sürekliliği olan sözleşmelerden geçmektedir.

Birleşik Metal-İş olarak bize dayatılan Grup sözleşmesini reddederken gerekçelerimiz şunlardı:

  • Önerilen ücret zammı düşüktür.
  • Düşük ücretli işçilere hiçbir iyileştirme yapılmamaktadır.
  • İki yıllık yerine üç yıllık sözleşme düzeni ile düşük ücret sistemi kalıcılaştırılmakta, metal işçilerinin satın alma güçlerindeki erimeyi durdurma süreleri uzatılmaktadır.

Şimdi soruyoruz:
Satış sözleşmesini imzalayan mı yoksa greve çıkan mı haklı?
İmzalayan mı yoksa greve çıkan mı metal işçilerinin gerçek temsilcisi?

Politika / Bursa


Konuyla ilişkili diğer makaleler