Demokratik Ortadoğu Gençlik Konferansı

Demokratik Ortadoğu Gençlik Konferansı

DTK ve HDK gençlik örgütleri öncülüğünde Diyarbakır’da toplanan ve 3 gün sürecek olan 1. Ortadoğu Demokratik Gençlik Konferansı’yla Ortadoğu’daki gençlik örgütlerinin bir çatı altında toplanması ve Ortadoğu’da sınırların yeniden şekillendiği bir süreçte gençliğin oynayacağı rol tartışılıyor. Ortadoğu’daki 15 ülkenin yanı sıra Avrupa ve Latin Amerika ülkelerinden gençlik örgütü temsilcilerinin de katılacağı konferansa PKK Lideri Abdullah Öcalan tarafından kaleme alınan bir mesaj da okundu.

Ortadoğu Demokratik Gençlik KonferansıDemokratik Toplum Kongresi ve Halkların Demokratik Kongresi gençlik yapıları öncülüğünde “Gençlik Gücünü Yaratacak, Ortadoğu’yu Özgürleştirecek” sloganıyla gerçekleştirilen 1. Ortadoğu Demokratik Gençlik Konferansı’na 15 Ortadoğu ülkesinden 350 delegenin yanı sıra Avrupa ve Latin Amerika ülkelerinden gözlemci statüsünde konukların katılımıyla 13-14-15 Mart’ta toplanan kongrede gençler geleceğin inşasını tartıştı. Konferansla gençliğin irade ve özgürlük mücadelesini yerel olmaktan çıkararak tüm bölge düzeyinde ortak demokratik gençlik mücadele hattını örmek ve var olan örgütlülüğün güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Konferans katılan gençlik örgütleri; Filistin’den Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve El Muhabarat, Lübnan’dan Komünist Parti, Sosyalist Arap Gençliği, İlerici Gençlik Örgütü, Demokratik Gençlik Federasyonu, Mısır’dan Bağımsız Öğrenci Birliği, Sosyal Demokrat Parti Gençliği, Mısır Komünist Parti Gençliği, Afganistan’dan Devrimci Afgan Kadınlar Örgütü gibi örgütlerinin yanı sıra Yemen, Ürdün, Tunus, Kıbrıs, Ermenistan ve Cezayir gibi ülkelerin gençlik örgütü temsilcileri konferansta yer aldı. Yine Kürdistan ve Türkiye’den sol, sosyalist, demokrat, emek örgütleri, çeşitli halklar ve inanç kesimlerinin de katılım sağladığı Konferansta aynı zamanda Latin Amerika, Avrupa, Bask, Kıbrıs ve Yunanistan solundan delegelerle gözlemci olarak hazır bulundular. Üç gün devam eden Konferans 4 oturum başlığından oluştu. Konferansın birinci gününde “Ortadoğu’nun Toplumsal ve Tarihi Yapısı” ve “Kapitalist Modernite ve ona dayalı iktidar güçlerinin Ortadoğu’ya müdahaleleri”, ikinci gününde “Ortadoğu da Kapitalist Moderniteye karşı alternatif arayışlar ve gençliğin öncü rolü”, son gün ise “Ortadoğu’da Gençlik Hareketlerinin Ortak Mücadele Sorunları ve Çözüm Önerileri” sunumlar yapıldı.

Gazetemiz baskıya girerken gerçekleştirilen bu Konferansla ilgili daha geniş haber ve yorumlarımızı gelecek sayımızda daha ayrıntılı verebileceğimizi umuyoruz.


Konuyla ilişkili diğer makaleler