Gelir Dağılımındaki Eşitsizlik Arttı

Gelir Dağılımındaki Eşitsizlik Arttı

Gelir Dağılımındaki Eşitsizlik ArttıTürkiye’de gelir dağılımındaki eşitsizlik 2014 yılında, bir önceki yıla göre arttı. Toplam tüketim harcamasının yüzde 37.2’sini en zengin yüzde 20’lik grup yaparken, en yoksul yüzde 20’lik grubun payına da sadece yüzde 8.5 düştü. Böylece en zengin grup en yoksul grubun 4.5 katı daha fazla harcadı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2014 yılına ait hane halkı tüketim harcamaları istatistiklerine göre Türkiye’nin milli gelirinden en az payı alan en yoksul grubun tüketim harcamaları payı 2013’e göre de azaldı. Öte yandan en zenginler toplam eğitim harcamalarının ise yüzde 64.7’sini tek başına yaptı. Bu en yoksulların eğitime harcadığı paranın tam 29 katı.

En çok konuta harcandı

TÜİK verilerine göre hane halkı başına aylık ortalama tüketim harcaması 2 bin 848 lira oldu. 2013 yılında bu rakam 2 bin 572 lira idi. Hane halkları tüketim harcamalarında en yüksek payı yüzde 24.8 ile konut ve kira harcamaları alırken gıda ve içecek harcamaları yüzde 19.7 pay ile ikinci oldu. Hane halkları toplam harcamalarının yüzde 2.1’ini sağlık harcamalarına, yüzde 2.4’ünü ise eğitime ayırdı.

Toplam hane halkı harcamalarının yanı sıra TÜİK hane halklarının gelirden aldıkları paya gore tüketim harcamalarını da karşılaştırdı. Bu karşılaştırma Türkiye’nin en yoksul yüzde 20’luk bölümünün 2013 yılına göre tüketim harcamalarından aldığı payın gerilediğini de ortaya koydu.

2013 yılında toplam tüketim harcamalarının yüzde 8.8’ini en yoksul yüzde 20’lik dilim yaparken 2014 yılında sadece yüzde 8.5’lik bölümünü harcadılar. Yani en yoksulların tüketim harcamaları da azaldı. Gelirden en az payı alan ikinci yüzde 20’lik grubun tüketim harcamalarındaki payı yüzde 13,5’ten yüzde 13.7’ye çıkarken, orta sınıf olarak adlandırılabilecek yüzde 20’lik grubun tüketim harcamalarındaki payı yüzde 17.9’dan yüzde 17.8’e indi. Orta üst sınıf ise tüketim harcamalarının yüzde 22.8’ini gerçekleştirdi.

Zenginler fakirlerden 2 kat daha fazla yiyor

Gelir Dağılımındaki Eşitsizlik ArttıTürkiye’nin en yoksul yüzde 20’lik kesimi toplam gıda harcamalarının yüzde 12.4’ünü yaparken en zengin yüzde 20’lik kesim yüzde 28.4’ünü yaptı. En zenginlerin gıda harcamalarındaki payı 1.1 puan artış gösterdi. Gelirden en az payı alan ikinci yüzde 20’lik grubun gıda harcamaları 2013’e göre 0.5 puan düştü ve yüzde 16.9’a indi.

Orta üst sınıfın gıda harcamalarındaki payı ise yüzde 22.8’den yüzde 22.3’e indi. En zenginler giyim ve ayakkabı harcamalarının yüzde 40.9’unu, ulaştırma harcamalarının yüzde 45.7’sini, lokanta ve oteller harcamalarının ise yüzde 43.3’ünü yaptı. En yoksul, orta sınıf, orta üst sınıf en zenginlerin harcamalarına hiç bir tüketim kaleminde yaklaşamazken tek istisna içki ve sigara harcamalarında yaşandı. İçki ve sigara harcamalarının yüzde 29.2’sini en zenginler, yüzde 25.1’ini orta üst sınıf, yüzde 20.6’sını orta sınıf, yüzde 15.5’ini orta alt sınıf, yüzde 9.6’sını en yoksul grup yaptı.

Gelir dağılımına göre harcamalar neler?

Gelirden en az payı alan en yoksul yüzde 20’de bulunanlar gelirinin yüzde 32.8’ini kiraya, yüzde 28.8’ini ise gıdaya harcadı. Barınma ve yiyecek gibi en temel ihtiyaçlarına en fazla harcamayı yapan en yoksul grubun diğer harcaması ise yüzde 6 ile mobilya ile ev eşyasına oldu. Bu grup gelirinin sadece yüzde 0.6’sını eğitime aktarabildi. En yoksul kesimin en yüksek aylık geliri bin 407 lira olarak gösterildi.

Milli gelirden en az payı alan ikinci yüzde 20’lik grupta da en yoksul grup ile paralel bir tüketim paylaşımı yaşandı. Bu grup gelirinin yüzde 28.4’ünü kiraya, yüzde 24.3’ünü gıdaya verdi. Yüzde 12.7’lik payı ise ulaştırma harcamalarına aktardı. TÜİK orta alt sınıfın aylık gelirini en düşük bin 407 en yüksek 2 bin 80 lira olduğunu hesaplarken bu grupta en düşük harcama payı yüzde 1 ile eğitimin oldu.

Orta sınıf da en çok kiraya para ödüyor

Orta sınıfın da gelirinin yüzde 25.8’i kiraya yüzde 22.1’i gıdaya gitti. Orta sınıf da gıdaya ve kiraya harcadı kalan en yüksek parayı da ulaştırma masraflarına aktardı. Mobilya ve ev aletlerine ise gelirinin yüzde 6.8’ini ayırdı. Bu grubun da en yüksek ortalama aylık geliri 2 bin 906 lira olarak hesaplandı.

Gıdanın payının yüzde 20’nin altına düştüğü orta üst sınıfın gelirinin de yüzde 24’ü kira ve konut harcamalarına gitti. Ulaştırmanın payı da yüzde 18.7’ye çıktı. Milli gelirden aldıkları pay arttıkça ulaştırma, haberleşme ve eğitime gelirlerinden ayırdıkları paylar da artış gösteriyor. Bu grubun ortalama en yüksek aylık geliri de 4 bin 193 lira.

Zenginler en çok ulaşıma para harcıyor

Gıdaya gelirlerinden harcadıkları pay sadece yüzde 15.1 olan en zengin grup gelirlerinden en fazla payı yüzde 21.9 ile ulaştırmaya harcadı. İkincilik yüzde 21.6 ile konut ve kira harcamalarında. Bu grup eğitime de gelirlerinin yüzde 4.2’sini aktardı. En zengin grubun en yüksek ortalama aylık geliri hesabı ise yok.

Kaynak / t24.com.tr / 06.08.2015


Konuyla ilişkili diğer makaleler