İşçi Şair ve Yazar Armağan Barışgül

İşçi Şair ve Yazar Armağan Barışgül

İArmağan Barışgüllk şiir kitabı “Güneş Düştü Denize”yi 60 yaşında yayımlayan Armağan Barışgül, bir yandan yaşadığı Çerkezköy’de tekstil işçiliğine devam ederken öte yandan ikinci şiir kitabı “Mezopotamya’nın Kalbi”ni önümüzdeki günlerde yayınlayacak olmanın heyecanını yaşıyor. Sırada ise ilk roman çalışması “Nemrut’ta Güneşin Doğuşu” bulunuyor.

Gazetemizin Sorumlu Yazıişleri Müdürlüğü’nü de uzun zamandır yürüten Armağan Barışgül’ün Politika’da yayınlanan yazılarının yanında Güneşli Dünya’da, Adımlar’da, Esmer Dergisi’nde, Özgür Gündem’de yazıları yayınlandı.

Barışgül, Güneş Düştü Denize kitabını “Anadili yasaklı dünyanın bütün çocuklarına...” armağan etmişti. İlk kez Esmer Dergisi’nde yayınlanmış olan “Anadil, Sanat ve Yazarın Sorumluluğu” başlıklı yazısında, “Anadilini kullanamayan/anadili yasaklanmış bir insanın en doğal, en yaşamsal haklarından başlıca bir tanesi eksiktir/elinden alınmıştır demektir. Dile vurulan pranga, kişinin bedenini ve geleceğini ömür boyu olumsuz etkiler. Dili/anadili özgür olmayan bir insan/bir halk, özgür olamaz. Özgürlüğünü tam ve sınırsız yaşayamaz.” derken sanata bakışını da şu cümlelerle açıklıyor: “Halk, egemen güçlerin ve sermayenin tarafında duran, onlara hizmet eden, onların yardakçılığını yapan ‘kırk dilli’ yazarlara itibar etmez. Onların elit bir kesim tarafından pohpohlanarak popüler olmasının göreceli olduğunu çok iyi kavrar. Halk, kendisinden yana duranı ve savaşanı, ürünler yaratanı alkışlar, bağrına basar, sevgisiyle, ilgisiyle ödüllendirir. Yazara derin saygı duyduğu gibi ürünlerine de sahip çıkar. Ürünlerini okur, özümser ve gelecek nesillere taşır. Bir eseri nesilden nesile taşıyarak yaşatmak, bir yazar için en büyük ödüldür. Bir yazarın/sanatçının ve eserinin değerinin ölçülmesinde halk ve zaman, en iyi ve son yargıçtır.”

 

Parti

Bir çınardır, Parti!
Birden bire bir çınar olmadı, Parti.
Bir çocuk yürüyüşüdür,
Partinin yürüyüşü!
Düşe kalka belledi,
Yol yürümeyi.
Savaşarak öğrendi.
Öğrendikçe gelişti.
Kök saldı ülkede.
Derindedir saçakları.
Suyunu denizden alır,
Fabrikalardır kalesi.
Fabrikalardır kılcal damarı.
Büyük Ekim Devrimi’nden aldı ışığı.
Kızıldır, Onbeşler’in ışığı.

Katledildi önderi, Parti dönmedi geri.
Ant içmişti bir kere:
Can verilir, yoldan dönülmez!
İnandığı yolda yürür, hep ileri.
Düşen onbeş yürekti.
Parti, nice yüzlerden ibaretti.
Karadeniz boyandı, kızılın rengine.
Yirmisekizi yirmidokuza bağlayan
Ocak gecesinde.

Asırlık bir çınardır, Parti.
Bire on verir dalları.
Çoğalır yaprakları.
Kökünden alır gücünü.
Sert iklimde çelikleşir.
Ilık iklimde serpilir.

İşçi sınıfından doğdu, Parti!
Leninizm’den öğrenir, Parti!
Savaşa bilenir, Parti!
Güneşli bir dünyayı kuracaktır, Parti!

Ser verir sır vermez, neferi.
Yoldaşlık onurunu korumayı bilir.
Sıralar saf su değildir.
Çürük meyveler de verir.

Yaşam, zıtların birliğidir.
Eski ile yeninin kavgasıdır.
Yenilginin bağrından çıkar ileri.
Parti; çok beynin bir beyin,
Çok yüreğin bir yürek olmasıdır.
Omuzlarında
Bir çınarın kökü gibi
Dev bir gövdeyi taşır.

Yirminci yüz yılda
Dünyanın rengi değişti.
Devrimi de gerilemeyi de yaşadı,
Büyük insanlık.

Umut,
Büyük insanlıkta,
Kızılın renginde,
Ana rahminde,
İşçi sınıfının ellerinde!

Mustafa Suphi bize bakıyor,
Karadeniz’in derinliklerinden!
Gözleri ışıl ışıl!
Yüreği yüreğimizde,
Yüreği kanlar içinde.
Hesabı sorulur acının.
Hesabı sorulur dünün.

Bayrak ellerde!
Eller yorgun,
Eller hünerli,
Eller çelik bilekli!

İşçilerin çoğu yere bakıyor.
Yüzünü güneşe çevirmelidir.
Yoksa sürer karanlık.
Aydınlık güneşten doğar.
Partidir, işçi sınıfının güneşi.
Ne kadar çok olursa sıra neferi
O kadar güçlü olur,
İşçi sınıfının partisi!

Zamanla yarışır, Parti.
Sınıftan bir adım önde gider, Parti.
Kolektif bir güçtür, Parti.

Kimi dönemeçlerde
Hata yaparak kan kaybetti.
Zayıfladı yığınlarla bağı.
Yığınlarla bağlanmak
Uzun bir zamanın işidir.
Yürekli kadrolar ister.
Gençliğin coşkusunu ve
Kadınların doğurganlığını.
En hünerli iştir,
Parti sıralarını dokumak!

Kavga sesleri geliyor.
Parti, kavganın içinde ilerliyor.

                               Eylül 2020


Konuyla ilişkili diğer makaleler