İGD 42 YAŞINDA!

İGD 42 YAŞINDA!

6 Ocak 1976 tarihinde kurulan İLERİCİ GENÇLER DERNEĞİ (İGD)’nin iki yıllık yasal çalışma süresine sığdırdığı çok değerli kazanımlar vardır. Nicel olarak altmışın üzerinde şube, onbinlerce üye ve yüz bine yaklaşan bir çevre oluşturan İGD’nin kendisini diğer gençlik örgütlenmelerinden ayıran en belirgin özelliği işçi sınıfının bilimine yaklaşımı idi. İlerici, yurtsever, devrimci, sosyalist gençler arasında GENÇLİĞİN YOLU İŞÇİ SINIFININ YOLUDUR! belgisini yükselten ve sadece bir belgi olmaktan öte, İŞÇİ SINIFI’nın devrimci mücadeledeki belirleyiciliğini içselleştiren tek gençlik örgütü İGD idi. İGD kendi bünyesinden İLD, ÇIRAK-DER, ASD gibi merkezi ve yığınsal örgütlenmeler de çıkardı, yerel ve bölgesel binlerce gençlik örgütlenmesi oluşmasına ön ayak oldu. İşçi sınıfının, onun sendikal konfederasyonu DİSK’in, dönemin en savaşkan işkolunda sendikası T.MADEN-İŞ’in omuz başında oldu. Hem onlarla dayanıştı, hem de onların dayanışmasını kazandı. Bunu sadece sözde değil, grevlerde, mitinglerde, direnişlerde, barikatlarda da pratikte uyguladı. Yüzlerce İGD üyesi faşist saldırılar, ajan-provokatör senaryolar ve eylemlerde, çatışmalarda, miting alanlarında, işçi direnişlerinde fabrika önlerinde, üniversitelerde toprağa düştü.

İGD, Proletarya Enternasyonalizmi’nin gençlik içindeki temsilcisi idi. DÜNYA DEMOKRATİK GENÇLİK FEDERASYONU (DDGF) ve ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BİRLİĞİ (UÖB)’nin Türkiye’den ilk üyesidir. DÜNYA GENÇLİK VE ÖĞRENCİ FESTİVALİ HAREKETİ’nin aktif katılımcısı ve organizatörlerindendir. VİETNAM, FİLİSTİN, NİKARAGUA, AFGANİSTAN, İRAN gençliği ile aktif somut mücadele anlayışı ile dayanışma içinde bulunmuş kadrolara dayanan bir örgütlenmedir. İGD aynı zamanda KÜRT ULUSAL SORUNU temelinde net bakış açısı nedeniyle Kürt gençlerini bünyesinde örgütleyebilme ve Kürdistan’da yaygın bir gençlik örgütlenmesine 70’li yıllarda ulaşma yeteceğine sahip olmuş bir örgüttür. Onun için gerçek İGD kadrolarının KÜRT ÖZGÜRLÜK HAREKETİ’nin mücadelesine yönelik BİRLEŞİK MÜCADELE anlayışları ikircimsiz ve nettir. Söz konusu olan görev DAYANIŞMA değil BİRLEŞİK MÜCADELE’dir.

Bugün İGD’nin mücadelesini anmak salt bir nostalji olmamalıdır ve değildir de. İGD’yi anlamak, kuruluş yıldönümünün nasıl bir kırılma noktasını işaret ettiğini irdelemek ve günümüz için bu deneyden sonuç çıkartarak somut adım atmak önemlidir. Bugün gazetemizin Yayın ve Yazı Kurulu’nu oluşturan tüm arkadaşlar devrimci mücadelede gözlerini İGD içinde açmışlardır. Ve de ne öncesinde ne de sonrasında hiç bir farklı örgütlenmeye, fraksiyona, muhalefete bulaşmadan bugüne dek gelmişlerdir. Geçmiş dönemde dik duramayıp yalpalayanlar, farklı arayışlara girmiş olanlar, bir kere muhalif ve fraksiyoner olmanın zehirli okunu yiyenler, bugün de aynı hastalıklarını sürdürmektedirler. Onlardan arınarak, saflarını temiz tutarak, “amasız fakatsız” işçi sınıfının mücadelesinde yer alanlar İGD örgütlenmesinde öğrenmeye başladıkları ve on yıllardır sürdürdükleri politik mücadeleye dayanarak üzerlerine düşen tarihsel sorumluluğu yerine getirmektedirler. İşçi sınıfının politik öncü örgütü TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ (TKP) ilerici, yurtsever, devrimci gençliğin işçi sınıfının bilimi ile donanarak mücadeleyi sürdürmesinin teminatıdır. Aynı nedenle de işçi sınıfının bilimi ile donanan gençlik, TKP’nin geleceğinin teminatıdır. TKP ise Türkiye işçi sınıfının SOSYALİZM mücadelesinin teminatıdır.

Bu bilinç ve anlayışla, sınıf savaşımında gözünü İGD ile açmış ve işçi sınıfının biliminden bir milim şaşmadan yürüyen kollektifimiz, İGD’nin 42. kuruluş yıldönümünü anlamına uygun olarak selamlamaktadır.

Politika Gazetesi Yayın Kollektifi


Konuyla ilişkili diğer makaleler