LUXEMBURG - LİEBKNECHT - LENİN

LLL-Buluşması Berlin 2015

LUXEMBURG - LİEBKNECHT - LENİN

LLL Hafta Sonu Etkinlikleri 2015 - BERLİN

Her yıl olduğu gibi bu yıl da, Federal Almanya’nın dört bir yanından, komünistler ve sosyalistler, Ocak ayının ikinci hafta sonu bir araya gelerek Almanya Komünist Partisi - KPD’nin kurucuları ve ilk yöneticileri Rosa Luxemburg ile Karl Liebknecht’i, katledilmelerinin yıl dönümünde andılar.

XX. Uluslararası Rosa Luxemburg Konferansı

Sosyalistlerin Anıt Mezarıİki gün süren etkinlikler, 10 Ocak 2014 Cumartesi günü Batı Berlin’de Urania Toplantı Merkezinde, günlük yayınlanan JUNGE WELT gazetesinin (Demokratik Alman Cumhuriyeti döneminde, gençlik örgütü ÖZGÜR ALMAN GENÇLİĞİ - FDJ’un günlük gazetesi olup, duvar yıkıldıktan sonra yayınına günlük sosyalist gazete olarak devam eden gazete) organize ettiği ve Alman Komünist Partisi - DKP, Sol Parti - Die LİNKE, Kızıl Tilki - ROTFUCHS dergisi ve birçok sosyalist, komünist grup ve çevrenin desteklediği XX. ULUSLARARASI ROSA LUXEMBURG KONFERANSI düzenlendi. Küba, Çin Halk Cumhuriyeti, Vietnam, Rusya Federasyonu, Venezuella, Ekvador’un Büyükelçilikler temelinde temsil edildiği, ABD’de siyasi siyah komünist tutsak Mumia Abu Jamal’ın mesaj gönderdiği, uluslararası konukların, siyasetçiler, ekonomistler, felsefecilerin, gazetecilerin, F. Almanya’dan politikacı ve gazetecilerin katıldığı konferansta paralel olarak 3-4 oturum birlikte yürütüldü.

Bu yılki Konferansın belgisi “NATO yerine BARIŞ” idi. Konferansın oturumlarını toplamda 2000 kişi izledi.

DKP’nin Geleneksel LLL Buluşması

Alman Komünist Partisi DKP’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve birinci günün konferans akşamı gerçekleştirilen Lenin – Liebknecht - Luxemburg / LLL Buluşmasına 500’ü aşkın komünist katıldı. Bu yıl onur konuğu olarak selamlanan Belçika Emek Partisi Genel Başkanı Peter Mertens ve Alman Komünist Partisi Genel Başkanı Patrik Köbele, toplantıda Marksist-Leninist temelde örgütlenmenin ve güncel görevlerin önemine değinen, Ukrayna ve Ortadoğu’da emperyalizmin saldırgan politikalarını içeren, buna karşı Batı Avrupa Komünist Partileri’nin nasıl politikalar geliştirmeleri gerektiği temelinde, birer konuşma yaptılar. Hitler faşizminin Sovyet Kızılordusu tarafından yenilmesinin ve Doğu Avrupa halklarının özgürleşmesinin 70. yıldönümü olan 8-9 Mayıs 2015 tarihlerinin bu yılki kutlamalarının komünistler açısından önemi vurgulandı. Toplantı kültürel bir sunu ile sona erdi.

Luxemburg – Liebknecht Yürüyüşü

LLL-Buluşması Berlin 201511 Ocak 2014 pazar günü saat 10’da Karl Marx Bulvarında buluşan binlerce sosyalist ve komünist, yaklaşık bir buçuk saatlik bir yürüyüş sonucunda, Friedrichsfelde ilçesinde Demokratik Alman Cumhuriyeti döneminde kurulan SOSYALİSTLERİN ANIT MEZARLIĞI’na yürüdüler. Karl Liebknecht ve Rosa Luxemburg dahil yüzlerce komünistin mezarlarının bulunduğu özel alanda ANIT’a çelenkler ve çiçekler koyuldu, saygı duruşunda bulunuldu, daha sonra dondurucu soğukta, kurulan parti, gazete, kitap ve dergi standlarında, toplanılarak sohbetler edildi ve saat 14 gibi dağılınmaya başlandı. Yürüyüşe toplam 15.000 katılım oldu. Türkiyeli göçmenlerin de katıldığı yürüyüşte FİDEF ve TKP kortejlerinin yanı sıra POLİTİKA Gazetesi temsilcileri de yer aldı.

Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht’in Katli

Ernst ThaelmannAlmanya Komünist Partisi’nin (KPD) kurucuları Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht, burjuvazi tarafından bastırılan 9 Kasım 1918 Ayaklanması ve 8 Ocak 1919’da Spartakist Ayaklanması’ndan sonra, dönemin sosyal demokrat yöneticileri tarafından kurulan hain bir tuzak sonucunda 15 Ocak 1919 tarihinde, aynı gece ama ayrı ayrı katledildiler. İkisinin cesetleri de nehre atıldı. Bugün Sosyalistlerin Anıt Mezarlığı, o dönemde şehir dışında yoksulların gömüldüğü küçük bir mezarlık olduğundan, burjuvazi Karl ve Rosa’yı onlarla aynı günlerde katledilen diğer 31 komünist ile beraber gizlice gömmek istedi. Ancak KPD yönetiminin bilgi edinmesi üzerine onbinlerce komünist tüm baskı ve teröre rağmen şehir merkezinden mezarlığa doğru yürüyüşe geçti. O günden itibaren her yılın Ocak ayının ikinci pazar günü düzenlenen ve aynı güzergahı kullanan yürüyüş kolları ile LLL yürüyüşleri komünistler açısından bir gelenek haline geldi. LLL’in bir harfinin Lenin’i temsil etmesi, Rosa ve Karl’ın o dönemde sosyal-demokrasi içerisinde Bolşevik, Leninist bir tutum almaları nedeniyledir. Rosa ve Karl’ın bütün amaçları, Lenin’in önderliğinde, Rusya’da gerçekleştirilen, 1917 Büyük Ekim Devrimi’ni 1918 Almanya Kasım Devrimi’ne bağlamaktı. Karl Liebknecht, Özgür Alman Sosyalist Cumhuriyeti’ni ilan ettiği halde, devrimin terörle bastırılması onları yıldırmadı. 1919 Ocak ayında Spartakist Ayaklanması, Alman Devrimi için yeni bir girişimdi. Alman burjuvazisi, reformist sosyal demokratlar eliyle Karl ve Rosa’yı katlederek bunu önlediler.

Daha sonra Ernst Thaelmann’ın Genel Sekreterliğinde milyonları kucaklayan bir parti haline gelen KPD, Hitler faşizmi döneminde büyük bir darbe daha yedi. Yine sosyal demokratların gazabına uğrayan komünistler bu mücadelede Genel Sekreterleri Ernst Thaelmann’ı faşizmin zindanlarında kaybettiler. 1945’te faşizmin yenilgisinden sonra tekrar legalleşen KPD, 1949 yılında Demokratik Alman Cumhuriyeti’nin kuruluşunda ülkenin yönetiminde bulundu. 1956 yılında o zamanki Batı yani Federal Almanya’da yasaklanan KPD üzerindeki yasak halen sürmektedir. Alman komünistleri illegal mücadele ederken 1967 yılında Federal Almanya’da DKP’yi kurarak bugüne dek süren mücadelelerine legal bir örgüt yaratmışlardır.

LLL nasıl LL oldu?

Demokratik Alman Cumhuriyeti (DAC) döneminde Lenin-Liebknecht-Luxemburg Anması olarak anılan bu önemli gün, 1990 yılında DAC’nin F. Almanya’ya iltihak ettirilmesinden sonra oluşan yeni politik ortamda sağa kayan ve reformistleşen eski DAC’daki işçi sınıfının partisi Alman Sosyalist Birlik Partisi’nin devamı olan o dönemde PDS – Demokratik Sosyalizm Partisi ve bugün die LİNKE - SOL Parti tarafından Lenin’in L’si atılarak LL, yani Luxemburg-Liebknecht anmasına dönüştürülmüştür. O nedenle Konferans ve Yürüyüş LL adı ile ama Alman Komünist Partisi - DKP’nin geleneksel buluşması ise LLL buluşması olarak yani Lenin’li olarak düzenlenmektedir.


Konuyla ilişkili diğer makaleler