Metal işçileri ile uluslararası dayanışma

Metal işçileri ile uluslararası dayanışma

Alman Metal İşçileri Sendikası IG METALL’den BİRLEŞİK METAL-İŞ’e

Almanya’da IG Metall Salzgitter Paine şubesinden ve 25.000 çalışanı olan Salzgitter Demir Çelik işçilerinden metal greviyle ve Kroman Çelik ve Yücel Boru işçileriyle dayanışma mesajı:

“Sevgili kardeşlerimiz, Sizlere IG Metal Salzgitter Paine şubesi ve Salzgitter Çelik işçileri adına yazıyoruz. Henüz bir kaç ay evvel Kroman Çelik ve Yücel Boru fabrikalarını ziyaret ederek oradaki işçilerle ve sendika işyeri temsilcileriyle tanıştık. Ziyaretimiz süresince Birleşik Metal İş üyesi kardeşlerimizin durumları hakkında daha fazla şey öğrenme imkanımız IG Metall'den Birleşi Metal-İş'e mesajoldu. Şimdi ise 40 şirkette aralarında Kroman ve Yücel Boru işçilerinin de olduğu 15 000 metal işçisinin, Metal İşveren Sendikasının teklifine karşı 29 Ocak’da greve gideceğini öğrenmiş bulunuyoruz.

Birleşik Metal İş üyeleri, işverenin teklifini kabul edilemez buluyorlar. Düşük ücretli işçiler için bir düzeltme istiyorlar çünkü aynı işi yapan işçiler arasında oldukça ciddi bir ücret uçurumu var. Eşit muamele ve eşit ücret bizim ortak anlayışımızdır. İşçi hakları, özellikle de grev hakkı, tüm dünyada demokrasinin ve özyönetimin bir parçası olarak saygı görmelidir!

Kroman Çelik ve Yücel Boru’dan kardeşlerimize ve Türkiye’deki tüm metal işçilerine dayanışmamızı belirtiyoruz. Şunu bilmenizi isteriz ki, Almanya’daki kardeşleriniz sizin mücadelenizle her zaman omuz omuza dayanışma içinde olacaklardır. Sizin mücadeleniz, bizim de mücadelemizdir. Bu, dayanışma temelinde kurulacak daha iyi bir geleceğe giden yoldur!

Dayanışmayla,
IG Metall Salzgitter Çelik İşçileri”

 

Fransa CGT üyesi Alstom işçilerinin sendikasından, Türkiye’deki Alstom işçilerine grevle dayanışma mesajı...

“Sevgili Yoldaşlar, sevgili Adnan, sevgili dostlar,

CGT'den Alstom işçilerine mesajFransa Metal İşçileri Federasyonu CGT, CGT Sendikaları ve üyeleri adına, Birleşik Metal İş’in metal sektöründe örgütlediği greviyle tam dayanışmamızı ve desteğimizi belirtmek amacıyla yazıyoruz.

FTM-CGT, Birleşik Metal İş üyelerinin taleplerini tamamıyla desteklemektedir. Bu grevin tüm işçilerden büyük destek göreceğini ve başarılı olacağından en ufak bir kuşkumuz yok. Birleşik Metal İş’in örgütlü olduğu Fransız şirketlerindeki tüm üyelerimize, grevle ilgili günlük olarak bilgi aktarmaya devam edeceğiz. Birleşik Metal İş üyesi yoldaşlarımızla dayanışmak amacıyla çeşitli şirketlerde eylemler yapılmasını sağlayarak şirketlerin ve işveren örgütünün üzerinde baskı oluşturulmasına yardımcı olacağız.

Sendikamızdan bir heyet Şubat başında, Birleşik Metal İş üyesi dostlarımızı desteklemek ve dayanışmamızı ve dostluğumuzu göstermek amacıyla Türkiye’ye gelecektir.

Sizin mücadeleniz, bizim mücadelemizdir ve her zaman bizim tam desteğimize güvenebilirsiniz.

Dayanışmayla,
Philippe Martinez
Daniel Robert-Pellet
Genel Sekreter Avrupa Sorumlusu”

 

Avusturya, PRO-GE sendikasından dayanışma mesajı:

“Türkiye’deki metal sektörü greviyle Dayanışma

Sevgili Başkan, Sevgili Yoldaş Serdaroğlu,

PRO-GE'den metal işçilerine mesajAvusturya’da imalat sektörlerinde çalışan 200 000’den fazla işçiyi temsil eden, PRO-GE sendikası adına size metal sektöründeki çalışma koşullarının iyileştirilmesi özellikle düşük ücretlilerin, ücretlerinin iyileştirilmesi için verdiğiniz mücadelede desteğimizi belirtmek amacıyla yazıyoruz. Türkiye’de Metal İşveren Sendikası (MESS) ile yürütülen görüşmelerin tıkanması sonucunda 29 Ocak 2015’de metal sektöründeki 40 şirkette yaklaşık 15.000 işçiyi kapsayan bir greve başlayacağınız haberinizi almış bulunmaktayız.

Bizim açımızdan şunu da eklemek isteriz ki, biz de kendi sektörel toplu sözleşme görüşmelerimizde düşük ücretli işçilerin, ücretlerinin iyileştirilmesi için çalışıyoruz. Bizim toplu sözleşmelerimizin süresi ise ortalama 1 yıldır.

Dolayısıyla, PRO-GE, Birleşik Metal İş’li kardeşlerimizin çalışma koşullarının ve ücretlerinin iyileştirilmesi için sürdürdüğü mücadelesinde onlarla dayanışma ile omuz omuza durduğunu belirtmek ister.

Dayanışmayla,
Peter Schissler
Federal Executive Secretary
PRO-GE manufacturing union”

 

143 Ülkede 50 Milyon işçiyi temsil eden IndustriALL KüreselSendikasının Dayanışma Mesajı:

“Sevgili Yoldaş Başkan,

IndustriALL KüreselSendikasının Dayanışma MesajıSize bu mektubu Dünya genelinde, 143 ülkede aralarında metal işkolunun da olduğu imalat sektörlerinde çalışan 50 milyondan fazla işçiyi temsil eden IndustriALL Küresel Sendikası adına, 29 Ocak 2015’de başlayacak olan Birleşik Metal İş sendikasının grevine tam desteğimizi belirtmek amacıyla yazıyorum.

Birleşik Metal İş’in küresel sendika ailemizin bir parçası olmasından dolayı gurur duyuyoruz. Öğrendiğimize göre, Birleşik Metal İş sendikası, Metal İşveren Örgütü (MESS) ile yürütülen sektörel toplu sözleşme görüşmelerinin sonuca ulaşmaması nedeniyle 29 Ocak 2015’de başlamak üzere aralarında çokuluslu şirketlerin de olduğu 40 civarında fabrikada yaklaşık 15 000 işçiyi kapsayan grev kararını bugün duyurdu. Birleşik Metal-İş üyeleri işverenin teklifini kabul edilemez buldu, IndustriALL Küresel Sendikası, insan onuruna yakışır bir ücret ve çalışma koşulları mücadelesinde Birleşik Metal İş üyesi kardeşlerinin yanında kararlılıkla durmaktadır. Dahası IndustriALL Küresel Sendikası, tüm üyelerini Birleşik Metal İş ile dayanışma ve desteklerini göstermeye çağırmaktadır.

Dayanışmayla,
Jyrki Raina,
Genel Sekreter
IndustriALL Küresel Sendikası”


Konuyla ilişkili diğer makaleler