Mustafa Suphi Vakfı Kuruldu

Mustafa Suphi Vakfı Kuruldu

Mustafa Suphi VakfıKuruluş çalışmaları yaklaşık bir yıldır süren MUSTAFA SUPHİ VAKFI, tüm prosedürleri tamamlanarak RESMİ GAZETE’de yayınlanarak yasalaştı.

MUSTAFA SUPHİ VAKFI’nın kuruluşu ile, gazetemizin de önceden planlandığı gibi sahibi ve imtiyaz sahibi de Vakıf oldu.

Kuruluş prosedürlerinin kolaylaştırılması için MUSTAFA SUPHİ’nin düşüncelerini savunan kısıtlı sayıda arkadaşımızın (Naci Sümeli, Hamza Tığlay, Kemal Atakan, Orhan Demirbağ, Cengiz Yeter, Murat Çakır, Ayla Boran, Vehbi Özer, Nurani Ersoy, Tayfun Benol –vefatından dolayı düştü - ) görev alması ile kurulan Vakıf’ın Kurucu Mütevelli Heyeti toplanarak bir dizi kararlar aldı.

Kurucu Yönetim Kurulu görevini Asli Yönetim Kurulu’na devretti.

Yeni Yönetim Kurulu’na; Kemal Atakan (Başkan), Vehbi Özer (Sayman), Naci Sümeli (Başkan Yardımcısı) olarak seçildi. Yedek üyeliklere Hamza Tığlay ve Murat Çakır seçildiler.

Denetim Kurulu’na ; Orhan Demirbağ, Ayla Boran, Cengiz Yeter ve yedek üye olarak Nurani Ersoy seçilmiştir.

Vakfın Birinci Mütevelli Heyeti Toplantısında, organların seçimi dışında alınan kararlar şunlardır:

  • Vakfın kuruluşu tamamlandığına göre, Vakıf Senedi’ni onaylayan tüm arkadaşlar Vakıf’a üyelik baş vurusunda bulunabilirler.

  • Vakfın 2016-2017 Faaliyet Programı için hazırlık çalışması yapılacaktır.

  • Vakıf, POLİTİKA Gazetesi’nin imtiyaz sahibi olacaktır.

  • 2017’den itibaren üç ayda bir ‘Araştırma-İnceleme ve Politik Strateji Dergisi’ çıkarılacaktır.

  • Vakıf Senedi en kısa sürede Vakfın resmi web sitesi olan www.mustafasuphivakfi.org adresinde yayınlanacaktır.

  • Web sitesine Vakıf üyeliği için baş vuru formu koyulacaktır. İsteyen arkadaşlar elektronik posta yoluyla da bilgi@mustafasuphivakfi.org adresinden vakıf üyeliğine baş vurabileceklerdir.

MUSTAFA SUPHİ VAKFI
YÖNETİM KURULU

Temmuz 2016

 

Mustafa Suphi Vakfı Neden Kuruldu ?

Vakfımızın Kuruluş Senedi’nde Vakfın amacı şöyle tarif edilmektedir;

Vakfın amacı, Mustafa Suphi’nin politik, ekonomik ve felsefi görüşlerinin araştırılması, yaşadığı dönemde geliştirdiği görüşlerin, bugünün bakış açısıyla ve dünya gerçekliği temelinde, tarihsel ve sosyal açıdan değerlendirilmesi, Türkiye ve Dünyamızın güncel durumu ile ilgili sosyal ve siyasi manada etkili yaklaşımlar geliştirilmesine katkı verilmesidir.”

Bu ne anlama gelmektedir ?

Mustafa Suphi, Türkiye’de komünist düşünce ve örgütlenmenin ilk kadrolarından biridir. 10 Eylül 1920’de kurulan Türkiye Komünist Partisi’nin ilk Genel Başkanıdır. Düşünceleri ve eylemleri ile Türkiye’de işçi sınıfının politik örgütlenmesine tarihten silinemeyecek nitelikte katkılar yapmıştır. Mustafa Suphi, Ethem Nejat ve diğer yoldaşları ile Ocak 1921’de Türkiye’ye giriş yapıp Mustafa Kemal ile Ankara’da görüşme yapmayı planlarken ve bunu gerçekleştirmek için eylem içindeyken Karadeniz’in derin sularında katledildi. Peki, Mustafa Suphi ve yoldaşlarının Ankara’ya gelme ve Mustafa Kemal ile görüşmelerinin amacı neydi ? Nasıl bir Türkiye için mücadele ediyorlardı ? Neden ve kim tarafından katledildiler ? Türkiye Komünist Partisi 12 Eylül 1922’de neden yasaklandı ? Yanıtlanması gereken birinci soru grubu budur.

İkinci konu; Mustafa Suphi’nin düşünceleri temelinde bugünü nasıl yorumlayabiliriz ? Yarına nasıl bakabiliriz ? Türkiye nüfusunun ezici çoğunluğunu oluşturan işçi ve emekçilerin sorunlarının sınıfsal çıkarları temelindeki çözümleri nasıl sağlanacak ? Bunun için nasıl bir politika ve nasıl bir örgütlenmeye ihtiyaç vardır ?

Üçüncü konu; ülkemiz açısından bu konuları tartışıp çözüm önerileri geliştirmek için çalışmalar yürütürken, bölge ve dünya düzeyinde bizim tartıştığımız konular nasıl ele alınıyor ? Farklı ülkeler bazında nasıl çözümler geliştiriliyor, üretiliyor veya uygulanıyor ?

Dolayısıyla Vakfımızın çalışma programı çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Ülkemiz, bölgemiz ve dünyamız ile ilgili birçok sorunsala sınıfsal açıdan yaklaşırken Mustafa Suphi ve savunduğu görüş ve düşünceler temelinde nasıl bir yaklaşımda bulunabileceğimiz konusu çalışmalarımızın ana rotasını oluşturacak.

Bu alanda bilimsel toplantılar, sempozyumlar, forum ve konferanslar düzenleyerek, yerli ve yabancı uzman bilim insanlarının bu etkinliklere katılmasını sağlayarak çalışmalarımızı şekillendirmek istiyoruz. Üç ayda bir yayınlamayı planladığımız ‘Araştırma-İnceleme ve Politik Strateji Dergisi’ ’nde de bu çalışmaların sonuçlarını yayınlamayı düşünüyoruz.

Örneğin, Mustafa Suphi Vakfı, Mustafa Suphi ve yoldaşlarının neden ve kimler tarafından katledildikleri konusunda bir çalışma yürütür ve konferans düzenlerken, Mustafa Suphi’nin düşünceleri ve Genel Başkanlığını yürüttüğü Türkiye Komünist Partisi’nin sürece müdahale edilmesi engellenemeseydi nasıl bir Türkiye tasavvur ettikleri konusunu da ele alan, ama aynı zamanda ‘Sosyalizmin Dünya’da Geleceği’ konusunu da kapsamlı olarak ele alan toplantılar ve konferanslar da düzenleyecektir.

Mustafa Suphi Vakfı, tarihi değerlendirerek, ancak kendisini tarih ile sınırlamadan geçmiş yaşanmışlıklar ve bugünün gerçekleri temelinde günümüz ve ileriye yönelik perspektiflerin oluşturulmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu görevi yerine getirmek için ise benzer amaçlar temelinde çalışan kişi ve kuruluşlar ile işbirliğine yönelecektir. Yürütülen ve gerçekleştirilen farklı çalışmaları tekrarlamak yerine, onlardan yararlanarak, bilimsel iş birliği yaparak, kendi bakış açısını oluşturup geliştirecektir. Ama aynı zamanda bu işbirliklerini kalıcı ve sürekli hale getirip, ortak çalışmalar gerçekleştirmeyi amaç edinecektir.

Bu temelde, Türkiye ve Dünya’da Mustafa Suphi’nin savunduğu görüşlerin yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, bu alanda geçmişte ulusal ve uluslararası deneyimleri değerlendirmek, tek tek öznelerin ve kuruluşların üstlendikleri rolü de eleştirel bir bakış açısıyla ele alacak bir çalışma yürütecektir. Bu anlamda, yaşamının farklı dönemlerinde Mustafa Suphi’nin görüşlerini destekleyen ve/veya yaşamın pratiğine uygulamaya çalışan, ancak bugün farklı ve eleştirel bir bakış açısına sahip olan kişi ve kuruluşların da yaklaşımları, bu değişimlerinin sebeplerinin tartışılması ve sonuçlarının değerlendirilmesi Vakfımızın çalışmaları için önem taşımaktadır.

Kısacası, bu vakfın kurucusu olan bizler, kendimize, düşünce ve görüşlerimize güveniyoruz. Onun için farklı görüşleri tartışmak, değerlendirmek ve algılamaya çalışmaktan da çekinmiyoruz. Fakat tüm bu çalışmaları Mustafa Suphi’nin ve onun yaşama geçirdiği politik örgütlülüğün penceresinden süzerek, bir taraf olarak değerlendirip sınıf hareketinin gelişmesine katkı sunmayı amaçlıyoruz.

Vakıf çalışmalarına az veya çok demeden katkıda bulunmayı doğru gören tüm dost, arkadaş ve yoldaşlarımızı Vakfımızın çalışmalarına katılmaya, üye olmaya ve Mütevelli Heyeti’nde yer almaya davet ediyoruz.

MUSTAFA SUPHİ VAKFI Yönetim Kurulu


Konuyla ilişkili diğer makaleler