Politika Gazetesi Davası Dayanışmayı Yükselt! Düşünceler Yargılanamaz!

Politika Gazetesi Davası Dayanışmayı Yükselt! Düşünceler Yargılanamaz!

TC İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Politika Gazetesi’nin sahibi, sorumlu yazıişleri müdürü ve yazarları hakkında dava açılması talebiyle soruşturma başlattı. İstanbul Anadolu Adliyesi, Tekirdağ ve Mardin Cumhuriyet Basın Savcılıkları tarafından ifadeye çağırılan yazarlar, ifadelerini vermişler, ilgili savcılıklar görevsizlik ve kovuşturmaya yer olmadığı kararı vermişlerdir.

Ancak, bu savcılık kararları İstanbul Çağlayan Adliyesindeki Cumhuriyet Başsavcısı Celal Sarıdere için yeterli olmamış olacak ki, yazarlarımız tekrar ifadeye davet edildiler. Anadolu, Mardin ve Tekirdağ Adliye’lerinde ifade verdiklerini beyan eden yazarlarımız tekrar ifadeye çağırılmadan haklarında İddianname hazırlanmıştır.

31 Mart 2017 tarihinde gazete bürosuna gelen Emniyet mensupları savcılık davetiyesini tebliğ etmişlerdir. Konunun ilginç tarafı, bu tarihten iki hafta sonra gazetemizin imtiyaz sahibi Mustafa Suphi Vakfı Başkanı Kemal Atakan’ı Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Kalemi’nden arayarak ilgili gazetenin nüshasının “hemen bugün” Çağlayan Adliyesi’ne ulaştırılması istenmiştir. Kemal Atakan, “elinizde olmayan bir gazetedeki yazılar ile ilgili nasıl soruşturma yürütüp suç duyurusunda bulunuyorsunuz” sorusunu yönelttiğinde tatmin edici bir yanıt alamamıştır. Politika Gazetesi’nin savcılık tarafından istenen 36. sayısı PTT üzerinden ‘iadeli taahhütlü’ olarak Çağlayan Adliyesi’ndeki ilgili savcının Özel Kalemi’ne postalanmıştır.

İlk duruşma 12 Ekim 2017 tarihinde saat 09:40’da İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde 13. Ağır Ceza Mahkemesi Duruşma Salonu’nda görülecektir.

Davaya temel teşkil eden Savcılık İddiannamesi şöyle:

İSTANBUL AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

Politika isimli onbeş günde bir yayımlanan gazetenin 15 Kasım 2016 tarihli nüshası incelenip, 2-3.sayfalarında yer alan “Çözüm kendi ellerimizdedir” başlıklı şüpheli Süleyman Kemal Atakan’ın kaleme aldığı yazı, 15. sayfasında yer alan “Faşizmi ve Diktatörlüğü Devrimci Cepheyle Yıkalım” başlıklı Ahmet Çavlı’nın kaleme aldığı yazı ile 1.sayfasında yer alan “Rüyayı Kabusa Dönüştürmek” başlıklı yazıda terör örgütü propagandası yapıldığından bahisle soruşturma başlatıp, dosya Yetkisizlik Kararı ile Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmiştir.

Yukarıda belirtilen Çözüm Kendi Ellerimizde ve Faşizmi ve Diktatörlüğü Devrimci Cepheyle Yıkalım başlıklı yazıların eser sahipleri olan Süleyman kemal Atakan ve Ahmet Çavlı ile eser sahibi belli olmayan Rüyayı Kabusa Dönüştürmek başlıklı yazının sorumlusu olan gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü olan Armağan Barışgül’ün ifadelerinde yazıları kendileri yazdıklarını, belirtilen konularda terör örgütü propagandasını yapmadıklarını, atılı suçlamaları kabul etmediklerini beyan ettikleri,

Suça konu yazılarda PKK/KCK silahlı terör örgütü ve bu örgüte bağlı alt örgütlerin cebir, şiddet içeren eylemlerini övücü, bu eylemleri meşru göstermeye çalışarak propagandasını yaptığı, PKK/KCK silahlı terör örgütünün Yargıtay tarafından da kabul edilen tarihin en kanlı silahlı terör örgütlerinden biri olduğu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 1.maddesi, Anayasamızın 17. maddesi uyarınca yaşam hakkı bütün haklardan öncelikli olan birincil hak olduğu, bu hakkın önüne diğer hakların geçemeyeceği, terörün de yaşam hakkına en büyük saldırı olduğu açıktır. Böylelikle şüphelilerin üzerine atılı suçları işledikleri tüm dosya kapsamında anlaşılmakla,

Şüphelilerin yargılanmasının mahkemenizce yapılarak eylemlerine uyan yukarıda belirtilen sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesi, kamu adına iddia ve talep olunur.”