Söz, Yetki, Karar Fındıklı Halkının

Söz, Yetki, Karar Fındıklı Halkının

Fındıklı Halk Meclisi Toplantısı Gerçekleştirildi

Fındıklı Halk Meclisi Toplantısı Gerçekleştirildi

‘Belediyeyi Meclislerle yöneteceğiz’

anlayışıyla yola çıkan Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu eşliğinde 137 kişiden oluşan ilk Fındıklı Halk Meclisi toplantısı gerçekleştirildi.

İlk olarak yapılan saygı duruşunun ardından toplantı gündemine geçildi. Toplantıya geçtiğimiz bir buçuk ay içerisinde oluşturulan Esnaf Meclisi, Kadın Meclisi, Gençlik Meclisi, Ticari Araç Esnafı Meclisi, Engelsiz Yaşam Derneği temsilcileri, muhtarlar, belediye çalışanları, İl ve İlçe Meclis Üyeleri, sendika ve dernek temsilcileri katıldı. Bu meclis- lerden de gönüllülük esasına dayalı olarak bir Yürütme Kurulu oluşturuldu ve yapılan tartışmalar sonucu Fındıklı Halk Meclisi’nin ayda bir kere toplanmasına karar verildi. İlk olarak gündem önerilerini alan Çervatoğlu, meclislerin işleyişinin, amaç ve kapsam- larının ne olduğuna dair taslak çalışmasını sundu ve önerilerle taslağın geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

1,5 aylık sürede yapılanları ve alınan kararları meclise sunan Çervatoğlu, hemen hemen bütün meclislerde dile getirilen çöp sorununun ilk çözüme kavuşturulacak konulardan biri olduğunu ve bununla ilgili geri dönüşüm kapsamında çalışmalara muhtarlarla toplanarak başladıklarını dile getirdi. Bir diğer öncelik olan sahilde yapılması planlanan sosyal tesislere dair de gerekli çalışmalara başlandığını ve ilerleyen süreçte imeceye tüm Fındıklı Halkını çağırdıklarını yineledi.

Kardeş Belediyeler ile de ortaklaşa çalışmalara başlandığının altını çizen Çervatoğlu, Fındıklı’yı geliştirmek ve güzelleştirmek adına yapılan her türlü eleştiriye açık olduklarını belirtti. Birçok sorunun çözümüne yönelik detaylı bilgi ve üretimine başlanan projeler meclis gündeminde paylaşıldı ve tartışıldı. Yoğun ilgi ve katılımın olduğu toplantı iki buçuk saatin ardından sona erdi.

 

Coşkulu1 Mayıs Mitingi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Fındıklı'da da kutlandı. Tahiroğlu Köprüsünden Hayati Aykut Parkına yapılan yürüyüşün ardından miting gerçekleştirildi.

Mitingte siyasi partilerin mesajları okunduktan sonra 1 Mayıs tertip komitesi, sendika temsilcileri ve Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu konuşmalarını gerçekleştirdi. Çervatoğlu: “Emek en yüce değerdir. Tüm işçilerin ve emekçilerin önünde saygıyla eğiliyorum.” diyerek tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs'ını kutladı.

Konuşmaların ardından Mustafa Eyüpoğlu, Serdar Albayrak ve Korhan Özyıldız müzik dinletisi gerçekleştirdi. Horonlar ve halayların ardından etkinlik sona erdi.

 

Fındıklılı Kadınlar: ‘Artık yönetimde biz de söz sahibiyiz’

Fındıklılı kadınların bir araya gelip kendi sorunlarını ve çözüm önerilerini paylaştıkları 2. Kadın Meclisi toplantısı gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu yapılan önceki iki toplantıya kıyasla Kadın Meclisi’nin kendisi için dönüm noktası olacağını belirterek söze başladı. Çervatoğlu kadınların siyasette daha çok var olmasına görünürde engel teşkil eden bir durum olmadığını ama görünenin ardında kadınların yemekten, çocuklardan, diğer ev işlerinden sorumlu tutulduklarından dolayı önlerinin tıkandığını ve bunu yıkmak için meclisin toplandığını açıkladı. Toplanan kadınlara, canımız pahasına da olsa sizin değerinizi yere düşürme- yeceğiz diyen Çervatoğlu, sözü problemlerini ve isteklerini tartışılmak üzere dile getirmesi için kadınlara bıraktı.

“Bizler artık susmayacağız”
Kadınlar adına ilk sözü alan Beyhan

Yıldız, yönetimde üretimden gelen gücün gösterilmesini sağlamak için yapılan toplantının ve Kadın Meclisi’nin öneminden bahsetti. Yıldız: “Bizler evde, tarlada, fabrikada, kamusal alanda her yerde varız. Fakat temsiliyet noktasında bütün yetkileri maalesef ki erkeklere bırakmış ya da sessiz kalmışız. Bizler artık susmadan ilçemizin, mahallemizin, köyümüzün yeniden yapılandırılması için sosyal, ekonomik, kültürel haklarımız için karar süreçlerinde yer alacağız’’ dedi.

Mecliste ilk dile getirilen problemlerden biri Esnaf ve Gençlik Meclisi’nde de sıklıkla tartışılan konulardan biri olan çöp meselesiydi. Sokaktaki hayvan dostlarımızın çöpleri dağıtmasının önüne geçilmesi için bir çözüm üretilmesi gerektiği belirtildi.

“Erkeklere siyasetin nasıl yapıldığını biz anlatacağız, çünkü biz daha iyi yaparız; çünkü biz kadınlar daha hümanistiz’’

Kadın dayanışmasına vurgu yapan bir başka vatandaş da “Kadınların kadınlara yaptığını başkası yapmıyor. Bu yüzden Ercüment Başkanımızdan Kadın Destek Merkezi kurulmasına öncülük etmesini istiyorum. Kadınlar çoğu zaman yeterli desteği göremedikleri için erkek şiddetine boyun eğip boşanamıyor. Bu yüzden birbirimize destek olabileceğimiz bir sistem oluşturulmalı. Aynı zamanda kadınların üreten ve yöneten olması, mücadelenin içinde olabilmesi için kadınların çocuklarını bırakabileceği bir kreş açılmasını istiyorum. Böylece çocuklarımızı buraya bırakıp, biz sahaya çıkıp erkeklere siyasetin nasıl yapıldığını anlatabiliriz. Çünkü biz kadınlar bunu daha iyi yaparız’’ dedi.

“Kooperatifleşelim!’’

Kadınların ürettiği ürünlerin belediye tarafından oluşturulan imkanlarla halka daha çok ulaşmasının sağlanması da sıklıkla ifade edilen bir başka konuydu. Bu konuda yine kooperatifleşmenin önemi vurgulandı. Aynı zamanda belediyenin yerli tohumların kullanılmasına ve paylaşılmasına daha çok teşvik etmesi de istendi.

Kadınların kamusal alanda daha çok görülmesinin, bulunmasının de önemine vurgu yapılırken, kadınlara öz savunma eğitimlerinin verilmesine yönelik çağrıda da bulunuldu. Aynı zamanda kadınlara sağlık hizmeti, psikolojik destek hizmeti ve hukuksal destek hizmetinin de belediye tarafından ücret- siz sağlanmasının gerekliliğine değinildi. Kadınlara yönelik sosyal kültürel faaliyetlerin de artırılması da mecliste sıklıkla dile getirildi.

“Siz varsanız biz varız!’’

Fındıklı’da Kadın Olmak başlıklı 2. Meclis toplantısının gündemini bu konular oluştururken Başkan Çervatoğlu da kadınlar için daha yaşanabilir bir Fındıklı’nın bu meclis sayesinde hep birlikte oluşturulacağını da yineledi. Çervatoğlu, “Siz varsanız biz varız, siz varsanız biz bütün bu projeleri gerçekleştirebiliriz’’ dedi.

 

Gençlik Meclisi 1. Toplantısı Gerçekleştirdi

Fındıklı’da Esnaf Meclisi’nin ardından Gençlik Meclisi de Fındıklı’yı yöneten ekibin bir parçası olma yolunda ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya gençlerin ilgisi yoğundu. Meclis divanı oluşturulduktan sonra divanda yürütücü görevini üstlenen Gökmen Turna ‘Gençlik gelecek Fındıklı güzelleşecek’ şiarını benimsediklerini vurguladı.

Daha sonra söz alan Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ilk olarak tersine düşünmenin gerekliliğine değindi. Gençliğin aykırı fikirler üretmesinin Fındıklı için daha verimli sonuçlar doğuracağını da ekledi. Çervatoğlu, ‘Genç denince kafamızda oluşan soru işaretlerini ve kaygıları öncelikle kırmamız gerekiyor. Gençlik gelecek ve gelecek aydınlanacak. Biz nasıl ki yeni mezun olmuş bir doktora canımızı emanet edebiliyorsak politik alanı da gençlerle paylaşmalı ve gerekli deneyimi edinmelerine öncülük etmeliyiz.’ dedi. Başkan, Fındıklı Belediyesi’nin en sağlıklı şekilde gençlikle yönetilebileceğini önemle vurguladı.

Fındıklı Belediyesi gençlik olmadan yönetilmeyecek sözünü de yineleyen Çervatoğlu, belediye olarak gençlerin önünü açacaklarını açıkladı. Mecliste görev alacak temsilcilerin de Fındıklı halkına zaman ayırmaya özen göstermeleri gerektiğinin ve toplumsal olaylara sahip çıkacak nitelikte olmalarının önemi üzerinde durdu.

Daha sonra Fındıklılı gençlerin sorunları ve çözüm önerilerine yönelik tartışmaya geçildi. Gençler yoğunlukla kültürel ve sos- yal faaliyetlere yönelik taleplerini dile getirdi. Bir diğer talep ise gençlerin istihdamına yönelik çalışmaların yapılabileceğine dairdi.

Toplantıya Ardeşen’den katılan bir grup genç de Fındıklı’dan beklentilerini dile getirdi. Fındıklı’da yapılacak kültür, sanat ve spor faaliyetlerinin yoğunlaşmasına yönelik kendileri de katkı sunacaklarının altını çizerken Fındıklı ile dayanışma halinde olacaklarını belirtti.

Daha sonra gönüllülük esasına dayalı olarak Belediye Meclisi’nde gençliği temsil etmek üzere 15-30 yaş aralığında içlerinde üniversite ve lise öğrencisi de bulunan yedi kişi görev aldı.