Türkiye Emek Örgütleri Temsilcileri: “Barış ve Ortak Gelecek İçin Yaşamı Savunuyoruz”

Türkiye Emek Örgütleri Temsilcileri: “Barış ve Ortak Gelecek İçin Yaşamı Savunuyoruz”

KESK’e bağlı sendikalardan; BES, EĞİTİM-SEN, HABER-SEN, SES, KÜLTÜR SANAT-SEN, TARIM ORKAM-SEN, TÜM BEL-SEN, TÜM KÖY-SEN, YAPI YOL-SEN, TÜM EMEKLİ-SEN

DİSK’e bağlı sendikalardan; BİRLEŞİK METAL-İŞ 2. NOLU ŞUBE, GIDAİŞ, CAM KERAMİK-İŞ, GENEL-İŞ, DEV TURİZM-İŞ

TÜRK-İŞ’e bağlı sendikalardan; TÜMTİS, DERİTEKS, TGS, HABER-İŞ, BELEDİYE-İŞ, KRİSTAL-İŞ, TOLEYİS

gibi sendikaların Türkiye’nin birçok kentinde örgütlü bulunan 256 emek örgütü temsilcisinin imzaladığı bildiri metni şöyle:

“Silahların ve çatışmaların ortasında yaşamaya mahkûm bırakıldığımız bu günlerde iki binin üzerinde akademisyenin yapmış olduğu “barış” çağrısı hepimize güç vermiş, geleceğe dair umudumuz olmuştur.

Barış için Akademisyenler Girişiminin “silahların susması ve müzakerelerin başlaması” çağrısı bu toplumun ortak aklının ve vicdanının sesidir.

Akıl tutulması yaşayanlar ve vicdanlarını karartanlar ise nereden ve kimden gelirse gelsin her türlü barış çağrısını şiddetle, tehditle, mahkemeyle ve linçle bastırmaya çalışıyor. Demokratik değerler ve hukuk ayaklar altına alınırken en temel hak olan ifade özgürlüğü hakkı yok sayılıyor.

Biz üretenlerin, yaşamı her gün yeniden kuranların, işçi ve emekçilerin temsilcileri olarak toplumun birçok kesiminden gelen barış talebinin bizlerin de talebi olduğunu kamuoyuna ilan ediyoruz.

Biz biliyoruz ki;

Savaş; yoksulluk, işsizlik ve açlık demektir.

Savaş; emperyalistlerin ve sermayenin zenginleşmesi, halkların sefaleti demektir.

Savaş; yoksul emekçi çocuklarının ölmesi, her gün daha da büyüyen acı ve gözyaşı demektir.

O yüzden barış ve kardeşlikte ısrar edeceğiz. Ölümlere göz yummayacağız!”


Konuyla ilişkili diğer makaleler