Türkiye İşçi Sınıfının Yiğit Önderlerinden İbrahim Güzelce’yi Yitireli 40 Yıl Oldu

Türkiye İşçi Sınıfının Yiğit Önderlerinden İbrahim Güzelce’yi Yitireli 40 Yıl Oldu

İbrahim GüzelceDİSK Genel Sekreteri İbrahim Güzelce’yi 11 Nisan 1976 sabahı yitirdik. Aramızdan ayrılalı tam 40 yıl oldu. İbrahim Güzelce Türkiye işci sınıfına, o’nun devrimci sendikal örgütü DİSK’e daha uzun yıllar hizmet edebileceği bir yaştayken yakalandığı amansız hastalıktan kurtarılamayarak aramızdan ayrıldı. 50 yılı aşkın bir süre yasak olan 1 Mayıs’ı kutlama calışmalarında sona yaklaşıldığı günlerde, O’nun özverili cabaları ile bu yasak zincirinin kırılacağı tarihi 1 Mayıs 1976 Taksim mitingine sayılı günler kala Okmeydanı SSK hastanesinde yaşamını kaybetti.

Bu kayıp sadece işci sınıfı icin değil; tüm emekciler, özgürlükten, barıştan ve demokrasiden yana tüm gücler icin yeri doldurulamayacak bir kayıptı.

Her zaman icin saygıyla anılacak olan İbrahim Güzelce’nin mücadele dolu yaşamı 7.9.1922’de İstanbul’da başlar. İlk okuldan sonra matbaa meslek okuluna devam eden Güzelce, buradan mürettip olarak mezun oldu. 1940 yılında İstanbul Basın Teknisyenleri Sendikası’nın uyesi olarak sendikal eylemlere katıldı. 1948’de İstanbul Basın Teknisyenleri Sendikası Genel Sekreterliği’ne secildi. Sendika daha sonraları BASIN-İş adını aldı. İbrahim Güzelce, BASIN-İŞ’in 1963-1967 yıları arasında Genel Başkanlığı’nı yaptı. 1961 yılında kurulan Türkiye İşci Partisi’nin kurucuları arasında yer aldı. Türkiye Devrimci İşci Sendikaları Konfederasyonu, 13 Şubat 1967 yılında kurulurken Basın-İş adına kuruluş bildirisini imzaladı. Güzelce, kuruluştan sonra DİSK’in ilk Genel Sekreterliğine secildi. 1968-1971 yılları arasında Berlin’de Telegraf Gazetesi’nde mürettip olarak calıştı ve 1971- Mayıs 1975 arasında Alman Sendikalar Birliği Berlin Yabancılar Bürosu’nda danışman olarak görev yaptı. 21 Mayıs 1975 tarihinde toplanan DİSK 5. Genel Kurulu’nda Yeniden DİSK Genel Sekreterliği’ne secildi.

Güzelce’nin cenazesi 14 Nisan günü Hürriyet Meydanı’ndan (Beyazıt) Topkapı’daki mezarlığa doğru yola cıktığında alanda toplananların sayısı 100 binlere ulaşıyordu. Başta DİSK’e bağlı sendikalara üye işciler olmak üzere, demokratik kitle orgutleri, kadınlar, gencler, öğretmenler, mühendis-mimarlar, tabipler, Trakya köylüleri Topkapı’da defnedileceği yere yürüyorlardı. Yürüyüş 3 saatten fazla surdu. Mezarı başında DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler yaptığı konuşmada, Türkiye işci sınıfı ve DİSK’in serpilip gelişmesinde Güzelce’nin rolünü belirterek, DİSK’in mücadelesinde anısının sonsuza dek yaşatılacağı sözünü verdi.

İşci sınıfının yüzyılı aşan zorlu mücadeleler tarihinde bircok önderler cıkmıştır kuşkusuz. Güzelce de bu önderlerin önde gelenlerinden birisidir.

 

1 MAYIS

Sevgili Dostlar,

Bazı tarihler vardır, unutulmaz. Belki biz görmemişizdir, yaşamamışızdır. Belki de başka bir ülkede doğmuştur. Fakat öylesine derin ve kalıcı etkiler bırakmıştır ki yüzyıllar sonra bile, sanki yaşanmışçasına hatırlanır. Artık etle kemik gibi varlığımızın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Onu yok etmeye, karalamaya veya saptırmaya çalışmak mümkün değildir. Çünkü, bu gibi olaylar milyonlarca insan tarafından benimsenmiş ve gelişen, büyüyen maddi bir güç haline gelmiştir. Hele temelinde yatan nedenler, bugün hala daha pek çok ülkede halkların varlığını tehdit ediyorsa bu tarihlerin değeri ve çağdaşlığı birkez daha artar. İşte 1 Mayıs tüm emek dünyası için bu tarihlerdendir. (...)

1976’nın 1 Mayıs’ı sosyalizmden yana değişen böyle bir dünyada kutlanacak. Türkiye işçi sınıfını 1 Mayıs’tan koparmak, emek dünyasından koparmak demektir. Kimsenin gücü yetmez buna. 1 Mayıs grev değildir. 1 Mayıs tüm dünya emekçilerinin ulaslararası birlik ve dayanışmalarını gösterdikleri bir gündür. 1 Mayıs, birleştiğinde dünya emekçilerinin yenilmez gücünü burjuvaziye dayattığı ve tüm çalışanlara örnek olduğu bir gündür. 1 Mayıs “Bahar ve Çiçek Bayramı” değildir. O gün, kırlarda eğlenmeyi, çiçek toplamayı biz burjuvaziye ve sınıf uzlaşmacısı sendikalara, Türkİş’e bırakıyoruz.

(Şubat 1976 DİSK, 1 Mayıs broşürüne yazdığı önsöz’den)


Konuyla ilişkili diğer makaleler