TKP’den, DKP’ye Dayanışma Mesajı: DKP Yasaklanamaz

TKP’den, DKP’ye Dayanışma Mesajı: DKP Yasaklanamaz

TKP’den, DKP’ye Dayanışma Mesajı

Alman Komünist Partisi - DKP
Merkez Komitesine
Hoffnung Str. 18
45127 Essen
Federal Almanya

 

Değerli Patrik Köbele yoldaş,
Sevgili yoldaşlar,

Federal Almanya hukuk kurumlarının partinizi yasaklama girişimlerini üzülerek öğrendik. DKP Merkez Komitesi’nin açıklaması, bürokratik gerekçeler ileri sürülerek partinin yasaklanmasının amaçlandığını belirtti. Bu girişim Almanya’da Komünist Partisi’nin yasaklanması yönünde üçüncü denemedir. Hitler yönetimindeki Naziler 1933 yılında Almanya Komünist Partisi - KPD’yi yasakladılar, KPD 1956’da Federal Anayasa Mahkemesi tarafından ikinci kez yasaklandı. Ve şimdi 2021 yılında bir kez daha denemek istiyorlar.

DKP, Demokratik Alman Cumhuriyeti’ndeki karşı-devrim ve iltihak edilmesinden sonra çok zor yıllar yaşadı. Dik duran komünistler sayesinde DKP bu süreci sadece atlatmakla kalmadı, işçi sınıfı, emekçiler, kadınlar ve gençler arasında yığın bağlarını tekrar güçlendirdi. DKP, parlamento dışı muhalefet güçlerinin önemli bir bileşenidir ve Alman Tekelci Kapitalizmini ürküten de bu olgudur.

DKP, sadece Alman işçi sınıfının değil, Almanya’da yaşayan tüm diğer milliyetlere mensup işçi ve emekçilerin de partisidir. Türk, Kürt ve diğer uluslara mensup isçiler temel haklarının savunulması ve sorunlarının çözümü  açısından DKP tarafından temsil ediliyorlar. Türkiyeli ve Kürdistanlı, Türk ve Kürt işçiler DKP’yi haklarına sahip çıkan güvenilir bir dost olarak görüyorlar.

DKP, işçi sınıfının uluslararası mücadelesi ve dünya komünist hareketi açısından önemli bir faktördür. DKP’nin yıllardır süren sosyalist Küba ile dayanışma kampanyaları emperyalistlerin gözünde bir dikendir. Türkiye demokrasi güçleri, DKP’nin ülkemiz barış, demokrasi ve sosyalizm güçleri ile yıllardır süregelen uluslararası dayanışmasına büyük değer veriyorlar. 100 yıldır  partileri yasaklı olan Türkiyeli komünistler olarak Alman tekelci sermayesinin DKP’yi neden yasaklamak istediklerini çok iyi anlıyoruz.

DKP ile köklü, sağlam ve savaşkan dayanışma bağları olan TKP, yasaklama girişimlerine karşı DKP ile dayanışma içinde olduğunu açıklıyor. Bir Komünist Partisini yasaklayabilirsiniz ama işi sınıfını yok etmeden imha edemezsiniz. KPD, DKP ve partimiz TKP’nin geleneği bu konuda yaşayan örneklerdir. Bu düşüncelerle siz değerli yoldaşlarımıza Alman ve uluslarası tekelci sermayeye karşı mücadelenizde güç ve yeni atılımlar diliyoruz.

  • Yaşasın Uluslararası Dayanışma !
  • Yaşasın partilerimiz arasındaki dostluk !
  • Yaşasın DKP !
  • Ortak amacımız Özgürlük ve Sosyalizm için İleri !

En sıcak komünist selamlarımızla.

Sedat TANER

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi Genel Sekreteri
15. Temmuz 2021 / İstanbul


Konuyla ilişkili diğer makaleler