KürdistanKürtler Ne Yapmalı? Kürt Sorununun Çözümünün Bölge ve Dünyamıza Etkisi

Naom ChomskyKürtler için şimdiye kadar çok söz söylendi ve öneriler dile getirildi. Bölge üzerinde söz sahibi olmak isteyen uluslararası ve bölgesel emperyalist  güçler, kendi çıkarları doğrultusunda  biçtikleri elbiseyi, Kürtlere giydirmeye çalışıyorlar. Bunlar, Kürtlerin nasıl yaşamak istediklerini gözardı etmekte ve kendi çıkarları doğrultusunda bir gelişme yaratmak istemektedirler. Kürtlerin bu yok sayılmaya karşı isyanları günümüze kadar süregelmiş ve bugün de önemli bir gelişme göstermiştir. devamı


Güneşe Dua Edenler... Ezidiler

Zeki Şengali (İsmail Özden)Ezidiler, Kürttür. Kürtlerin islamın etkisine girmeyen ve ilk inanışlarını koruyan azınlık bir kesimidir. Bu inanışlarını ve topluluk olma özelliklerini tüm katliamlara rağmen günümüze kadar korumayı başarmışlardır. Ezidi adı ‘Ezda’, “beni yaratan” anlamına gelen Kürtçe kelimeden türemiştir. devamı


Kürt Cephesinde Değişen Bir Şey Yok: Direniş ve Mücadeleye Devam

Zafer işareti yapan ellerSeçimler geride kaldı. Tartışmalar devam etse de sonuçları değiştirecek gelişmelerin yaşanması, emekçilerin ve Kürt Özgürlük hareketinin mücadelesine bağlı duruma gelmiştir. Derin devlet, AKP-MHP ortaklığında faşizmi kurumlaştırmak için adımlar atmaya devam etmektedir. OHAL kaldırılır gibi yapılmakta, yerine aynı uygulamalar ad konulmadan yasallaştırılmaktadır. devamı


Haziran’da Kürtlerle Gülmek Güzel

Ortak mücadele güçlendikçe birlikte kazanacağız, halklarımızın dayanışması güçlenecek ve hep beraber, etnik ve mezhepsel ayrım yapmadan, insana dair olan her şeyi kucaklayan   güzel günler yaşayacağız. Birlikte gülmek güzel olacak! devamı


Efrin’den Sonra, Efrin İle Yeni Mücadeleye

Afrin'de bir anne ve çocuğu

Ortadoğu’ya yeniden düzen vermenin önemli bir ayağının Kürt sorununun çözümüne bağlı olduğunu bilmeyen kalmadı gibi. Dört parçaya bölünmüş olmanın ötesinde Kürdistan’ı egemenliği altında tutan devletlerin sorunlu yapıları, Kürt meselesini daha da önemli kılmaktadır. devamı


Efrin Savaşı ve Olası Sonuçları Kürt ve Türk Halklarının Bu Savaşta Çıkarı Yoktur!

AfrinSavaş kazanmak için yola çıkanlar, çoğu zaman kaybederek gerisin geriye dönmüşlerdir. Kısa vadeli kazanımlar zaman geçtikçe yenilgiye dönüşmüştür. Büyük alanları fetheden kimi imparatorlar, yola çıktıkları topraklara bile geri dönemeden ölümün kucağına yatmışlardır. Baştan bellidir derler ya, işte böyle bir durum karşısında tarihin bu dersleri neden unutulur. devamı


Bir Yol Hikayesi: Rojava’dan Kuzey Suriye Federasyonuna Kürt Özgürlük Mücadelesi

Bir Yol Hikayesi:  Rojava’dan Kuzey Suriye Federasyonuna Kürt Özgürlük Mücadelesi

Kürt sorununun bugün geldiği aşamaya baktığımızda, Kürt inkarına ve Kürtlerin haklarının gözardı edilmesine  dayalı politikaların artık yürütülemeyeceği açığa çıkmıştır. Kimilerince ‘yeni dönem’ olarak adlandırılan bu süreç, bölgenin çehresini de değiştirecek gelişmeleri bağrında taşımaktadır. Birbirleriyle içiçe geçmiş sorunların tek başına ele alınması ve çözüme kavuşturulması, bu gelişmeler gözardı edildiğinde başarısızlığa mahkumdurlar. Değişik açılardan da bakılsa bu gerçeklik, kendisini yakıcı bir şekilde göstermektedir. devamı


Umutsuzluktan Umuda Kürt Özgürlük Mücadelesinde Yeni Dönem

Mesut BarzaniGüney Kürdistan referandumu ve ardından yaşanan gelişmeler üzerine çeşitli yorumlar ve değerlendirmeler yapıldı. Ortaya çıkan sonuçlara göre bir şeyler söylemek ve suçlamalarda bulunmak en kolay iş olsa gerek. Yüzyılın Kürtler için ortaya çıkardığı şansı, yeni bir Sykes-Picot benzeri anlaşmanın kurbanı etmemek için doğru adımların atılması gerekmektedir. Bugün Kürtler, yüzyıl öncesinin Kürtleri değildir. Bu gerçeği bilmekteyiz. devamı