Kürdistan

Hayırda HAYIR Var!

RojavaTürkiye ve Ortadoğu’da kaos gerçekliği her geçen gün daha somutluk kazanıyor. Kaos karmaşa, kargaşa demektir. Kaos her türlü seçeneğin pratikleşme zemini bulabileceği ortam demektir. devamı


Ortadoğu, Suriye Ve Rojava (2)

Mesud Barzani ve Binali YıldırımOrtadoğu stratejik konumundan ve yeraltı zenginlik kaynaklarının varlığından dolayı bugün de öneminden bir şey kaybetmeden emperyalistlerin iştahını kabartmaktadır. Yüzyıl önce verilen dizaynın bugün dağılmaya başlaması, yeniden bir kapışmaya yol açmaktadır. devamı


Halkla Birlikte Yeniden Özgür Belediyelere Doğru !

Halkla Birlikte Yeniden Özgür Belediyeler İçin...

Devrimler var olanı yıkarak aşmak, köklü olarak değiştirmek ve iradi müdahaleye dayanarak yeniyi inşa etmek eylemidir. Toplumsal alt-üst oluş ve yeniden biçimlenme zamanıdır. Bu süreç kimi Ekim Devrimi gibi, Rojava Devrimi gibi örneklerde hızlı, keskin ve iradi müdahalenin son kerteye ulaştığı biçimde gelişir. devamı


“SÜREÇ İYİ ANLAŞILMALIDIR”

Mardin HDP İl Eş Başkanı Ali Aslan’ın Açıklaması

Bütün Kürt halkı ve demokrasi isteyen diğer etnik kimliklerin bu süreci iyi anlaması gerektiğine vurgu yapan HDP Mardin Eşbaşkanı Ali Aslan, “Bu sürecin ciddiyetle takip edilmesi ve değerlendirilmesi gerekir. Çünkü her şey göz önündedir. Ortadoğu yeniden dizayn ediliyor, şekilleniyor. Emperyalist güçler ve iktidarlar bundan pay edinmeye çalışıyorlar. Kuşkusuz bu iktidarlardan birisi de, neo-Osmanlı hayallerini yeniden yeşertmeye çalışan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde TC devletidir. Niye neo-osmanlı diyorum, çünkü Tayyip Erdoğan'ın konuşma ve eylemlerine bakıldığında zaten ne denli bunu dillendirdiğini görebilirsiniz. devamı


Ortadoğu, Suriye Ve Rojava

Yeni Dengeler Kurulurken

Suriye’nin bölgedeki gelişmeleri bu derece yakından etkileyecek bir konuma gelebileceğini bir kaç yıl öncesine kadar tahmin etmek pek de kolay değildi. Tunus’ta başlayan Arap Baharı gecikmeli de olsa Suriye’ye de sıçradı. Esad’ın bu gelişmeler karşısında fazla ayakta kalamayacağını tahmin edenlerin sayısı çoğunlukta olsa da Suriye’yi yakından tanıyanlar,öyle birilerinin „ öğle namazını Emevi camisinde kılarız“ demelerine rağmen, kısa ömürlü olmayacağını biliyorlardı. devamı


Siz Yendiniz Ama… Biz Kazanacağız

"Dünya yaşamak için tehlikeli bir yer; kötülük yapanlar yüzünden değil, durup seyreden ve kötülük yapanlara ses çıkarmayanlar yüzünden." diyor Albert Einstein. Bu yıl ülkemiz tam da bunu yaşadı. Ülkenin dörtte biri yangın yeri; tank, top, tüfek, bomba... Savaş Kürdistan'daki birçok kentte bütün sıcaklığı, acımasızlığı, yıkıcılığı ve yok ediciliği ile devam ederken toplumun yarısının bu savaştan haberi bile yok. Bizim de zaten sözümüz onlara değil. devamıÖZGÜR ROJAVA DEVRİMİ YAŞAYACAKTIR.

Ortadoğu'da çıkarları gereği Suriye merkezli sahaya inen uluslararası emperyalist güçler sorunu çözme adına birçok proje ürettiler. Ancak çıkarlarının çatışmasından dolayı aralarında çıkan çelişkiler soruna çözüm üretmekten çok karmaşık hale gelerek, adeta bir kaosa dönüştü. Zira bu güçler arasındaki çıkar çelişkilerinden, başta Türkiye ve İran olmak üzere Suudi Arabistan, Katar gibi bölgesel güçler de yararlanmak istedi. Bu da sorunun daha fazla derinleşmesine neden oldu. devamı


Barışın Yolu, Halklarımızın Ortak Mücadelesinden Geçiyor

Yarını bugünden kurmanın mücadelesini verirken yanılgılara düşmemek ve doğru değerlendirmeler yapabilmek önemli. Bütünü görebilmek için yaz-bozun tüm parçaları olmasa da önemli bir kısmını bir araya getirmek gerekiyor. Bazen gözden kaçırılan bir parça önemli olabiliyor. Aynı zamanda bütünü görememenin bir nedeni de budur. Belirli bazı çevrelerin ortamı bulanık hale getirmek için de büyük bir çaba içerisinde olduklarını görmekteyiz. devamı


“Sol” Hastalık Ve Orta Sınıf Düşüncesi

Küçük-burjuvalığın belirlemeleri, küçük-burjuva tipolojisi devrimci düşünce ve devrimci siyaset alanına uzandığı ölçüde, burada çeşitli hadiseler yaratmaktadır. Bu bağlamda mücadele edilmesi gerekli tutum ve davranışlar karşımıza çeşitli düzeylerde ve çeşitli kılıklarda çıkıyor. Ancak bunların bütününü sarmalayan bazı ortak özellikler var. devamı