Tarih ve Teori

Tarih ile ilgili makalelerAdı Çağlar Boyu Yaşayacak... ESERLERİ DE...

Karl MarxBu sene Mayıs ayında dünya proletaryasının büyük öğretmeni, ölümsüz düşünür ve devrim savaşçısı Karl Marx’ın 187. doğum yılını kutluyoruz. Onun hayatını ve eserini anmak, “sosyalizm öldü” yalanının ve küstahlığının yaygınlaştığı günümüzde, daha da büyük bir önem kazanmaktadır.

İlk yıllar ve Hegelci DönemERMENİLER: Hatırlamak ve Yüzleşmek...

Bu sene Nisan ayında 1915’deki büyük bir trajedinin, Ermeni soykırımının 100. Yıldönümünü birlikte anıyoruz. Bu olay, sadece Batı basını ve siyasetçileri gündeme getirdiği için değil, kendi tarihimizi, Anadolu halklarının ve siyasi iktidarın tarihini daha iyi anlamamız ve bir tarih bilinci oluşturmamız açısından büyük önem taşımaktadır.


AKP’li belediyeler eliyle Çanakkale’ye düzenlenen “Kültür Gezileri”.

Kemalizm ile Siyasal İslam arasında sıkışan ÇANAKKALE

Geçtiğimiz hafta, Çanakkale Zaferi kutlamaları AKP ile birlikte siyasal İslamın bir gövde gösterisine dönüştü. Çanakkale, “İslami ruh”un bir başarısı, onun sayesinde kazanılan bir zafer olarak AKP tarafından hayatın her alanında yansıtılmaya çalışıldı. Buna karşılık TC’nin 90 yıllık resmi ideolojisi olan Kemalizmin savunucuları, bu tanıtımlarda “Atatürk’ün rolünün küçümsendiği” gerekçesiyle muhalif bir konum aldılar ve Çanakkale’nin neredeyse M.


Türkiye Solunda Kürt Düşmanlığının kökleri

Kibir ve Kıskançlık

Yaklaşan Haziran seçimleri ve alınacak tavır, Türkiye Solu’nda yeni tartışmalar başlattı. Halkların Demokratik Partisi (HDP)’de vücut bulan “Kürt Özgürlük hareketi ve Türkiyeli ilericilerin ittifakı” fikri gitgide popülerleşmesine rağmen; Birleşik Haziran Hareketi (BHH)’nin son bildirilerinde de gördüğümüz gibi, bu ittifaka karşı mesafeli duran ve onu reddeden güçlü bir damar, Türkiye solunda hala mevcuttur.


“SOL” Liberalizme Karşı

Sosyalist sistemin çökmesi, Türkiye Solu’nun 1980 sonrası yaşadığı dağınıklık ve likidasyonla üst üste gelince ülkemizde sol düşünce, çok farklı burjuva bakış açılarının etkisine açık hale geldi; bir anlamda onların istilasına uğradı. Bu “istilacı” etkilerden biri, devletin resmi ideolojisi olan Kemalizm ve onunla at başı giden milliyetçilikti.


M. Kemal

Kemalizm “SOLCULUK” mu?

Geçtiğimiz günlerde ünlü iktisatçı Korkut Boratav, Yunan seçimleri bağlamında Türkiye’yi analiz ettiği bir söyleşide, Türkiye Solu’nun kemalistlerle işbirliği yapması gerektiğini, Kenan Evren’in kemalizmin karanlık yüzü olduğunu, aydınlık yüzün ise Atatürk dönemi olduğunu, kemalizmin öz itibariyle anti-emperyalist ve halkçı olduğunu belirtti. Bu tespit aslında yeni bir şey değil.