Armağan BARIŞGÜL

Kürt Halkının Yanında, İşçi Sınıfının Yolunda...

Osman Baydemir bir etkinlikteÜlkemizin bir tarafı savaşın ateşlerinin içinde, diğer tarafında ise sessizlik var! Biz, bunun neresindeyiz, ne düşünüyoruz, ne yapıyoruz? Öncelikle yanıtlamamız gereken budur.

Kürt halkının özyönetimleri ilan etmesiyle birlikte 40 yıldan beri Kürdistan coğrafyasında devam eden kirli savaş yeni bir boyut kazandı.


Faşizme Geçit Vermemek İçin...

Faşizme Geçit Yok!Burjuvazi, özgürlük isteyen ve asimilasyona karşı direnen Kürt halkına karşı imha savaşını hızlandırdı. İnfazlarla Kürt halkının ve gençliğinin direnişi kırılmak isteniyor. Van’da ve Silopi’de olduğu gibi toplu infazlar yapılıyor. Amaç, Kürtlere karşı yürüttüğü asimilasyonu sürdürerek Kürt halkının özgürlük yürüyüşünü durdurmaktır.

Burjuvazi, kirli oynuyor. Bir yandan özgürlük ve demokrasi havarisi kesilirken diğer yanda insanlara saldırıyor, yuvalarını dağıtıyor, yurdundan uzaklaştırıyor, kimilerini ise tek tek ya da topluca boğazlıyor, katlediliyor.


İşçi Sınıfının Sendikal Birliği

DİSKÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Ocak 2015 verilerine göre 12 milyon 180 bin 945 işçiden 1 milyon 197 bin 464 işçi sendikalıdır. Görülüyor ki ülkemizde işçilerin çoğunluğu sigortasızdır. Sigortalı işçi sayısı 1 milyon cıvarındadır. Sigortalı olan işçilerin de büyük çoğunluğu herhangi bir sendikaya üye değildir.


Bu Kâbusa Nasıl Son Vereceğiz?

Türkiye halkları ve işçi sınıfı, çok kötü ve zorlu günlerden geçmektedir. Bir ateş çemberinin içinde yaşamaktadır. Ekonomik, sosyal ve politik koşullar her geçen gün daha da ağırlaşmaktadır. Halkın ezici çoğunluğu açlıkla ve yoksullukla boğuşmakta ve can derdine düşmüş bulunmaktadır. İşçilerin, köylülerin, emekçilerin, ezilenlerin, gençliğin ve kadınların bu kötü koşulları aşması için tek bir çıkış yolu vardır.


Demokrasi ve Sosyalizm

Demokrasi ve sosyalizm, bir biriyle iç içe olan sosyal olgulardır. Her ikisi de işçi sınıfı, emekçiler ve ezilenler için yaşamsal önemdedir. Et ile tırnak gibi birbirlerine kopmaz bağlarla bağlıdırlar. Ne yazık ki, burjuvazi ve onun işbirlikçileri ve ona şirin görünmek isteyen oportünistler, işçi sınıfının devrimci mücadelesini boğmak, raydan çıkarmak ve yanlış yola evirmek için en çok dillerine dolandırdıkları ve saldırdıkları iki kavramdır.
Analar Savaşı Durduracaktır!

Ülke, bugün kan ağlıyor. Ölüm haberleri her tarafı sardı. Şiddet, aldı başını gidiyor. Kalem bile yazmıyor, tuşlar vurulmak istenmiyor. Aman “Allahım!” bu ne kara bela! Ruhumuz daralıyor. Herkesin huzuru kaçıyor.Ne olacak bu böyle, ne yapmalı, ne konuşmalı, nasıl yürümeli, nasıl hareket etmeli? Şaştık kaldık!..


1 Eylül, Dünya Barış Günü...

Pablo Picasso: Barış GüverciniHitler faşizminin 1939 yılında Polonya’yı işgal ederek II. Dünya Savaşı’nı başlattığı gün olan 1 Eylül, “Dünya Barış Günü” olarak anılmaktadır. II. Dünya Savaşı’nda 60 milyon insan katledildi.


Savaşı mutlaka durduralım!

İlerici insanlığın 6-9 Ağustos’ta, Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombalarının atılmasının yıldönümünü andığı bugünlerde Türkiye halkları, Erdoğan kliğinin eliyle dayatılmaya çalışılan savaşa “Hayır!” diyor ve safları hızla örüyor. Doğrusu da bu, tutulacak tek seçenek de budur. “Bir doğa yasası değildir, savaş. Barışsa bir armağan olarak verilmez insana.