Nurani ERSOY

Aleviler, Kürtler ve Sınıf Mücadelesi

Avrupa’da kapitalist üretim ilişkilerinin hakim olduğu günden bugüne gerek inançlar gerekse etnik yapılar kendilerini ifade edebilme yollarını ve araçlarını aramaya başlamış; özellikle burjuvazinin ilerici olduğu dönemde inançlar “laiklik”, etnik yapılar da ulus devlet sayesinde kendilerini var edebilmişlerdir.


40. Yılında İGD’li Olmak

“İlerici Yurtsever Gençlik” gazetesi ile 1975’in -sanırım- Kasım ayında buluşmuştum. Henüz toy ve genç bir lise 2 öğrencisi iken, derginin iki sayısını abim İhsani (Ümraniye Lisesi son sınıf öğrencisiydi), soğuk bir akşam karanlığında Fikirtepe’deki evimize getirmişti. Bu gazeteleri ona da sınıf arkadaşı Ali Haydar Çınar vermiş. Ben, o akşam ve bütün bir hafta, bu iki gazetedeki tüm yazıları heyecanla ve merakla okuyor, gururlanıyordum.


Ali Koç’tan Antikapitalist Yaratmak...

Ali KoçAli Koç, geçen ay (Kasım) söyledikleriyle gazete manşetlerinde ve sosyal medyada sık sık öne çıkmıştı. Neydi söylediği? Başlıklarda, Ali Koç’un kapitalizmi eleştirdiği belirtiliyor, hatta daha da ileri gidilerek Ali Koç’un kapitalizmin ömrünü tamamladığını söylediği dillendiriliyordu.

Aklı başında olan, kapitalizmin sömürü ve varlık sebeplerini iyi bilen her insan, Ali Koç’un, bu söyledikleriyle neyi kast ettiğini, neden rahatsız olduğunu kolayca anlayabilir halbuki.


Yine ve Yeniden HDK

Halkların Demokratik Kongresi, oluşumundan bugüne, kuruluş amacı ve programı gereği, Türkiye’ de yaşayan halkların, inançların eşit ve demokratik bir düzende ortaklaşa bir yaşamı kurmak için mücadele sürdürüyor.


Fiili Durum: Özyönetim

HDP’ nin Haziran (7 Haziran) seçimlerinde % 80’in üzerinde oy aldığı ilçe, mahalle ve semtlerde yaşayan Kürt halkı, seçimlerden hemen sonra yaz aylarında, yaşadıkları bu yerellerde fiili durum yaratarak “özyönetim” bölgeleri ilan etmişti.


Sen Rüyanı Hangi Dilde Görüyorsun?

Milliyetçilik konusunu (İlletini) gazetemizin değişik sayı, sayfa ve köşe yazılarında ele almıştık. Bu sayımızda da yine güncel ve elzem olduğu için, farklı bir açıdan, yaşananlar üzerinden ele alacağız. Gerçekten de milliyetçilik denen virüs, bir kişinin, hele hele bir toplumun vücuduna (beynine) sirayet etmişse onu çıkarıp atmak, yok etmek zor ve gerekli bir çalışma ister.


Cudi Ağlıyor Hâlâ

Devletin, 15.07.2015 tarihinde, sözüm ona, PKK ile mücadele için, Cudi Dağı’na yaptığı top atışları sonrasında meydana gelen orman yangını günlerce sürmesine rağmen ne Ankara ne de Şırnak valiliği, yangını söndürmek için hiçbir müdahalede bulunmamış, aksine çevre köylerden koşup gelen Kürt yurttaşların, kıt olanaklarıyla yangını söndürmelerine engel olmuş, sonuçta yangın yayılarak günlerce devam etmiştir.


Milliyetçilik; Zeka Sorunu-Akıl Tutulması - Önyargı

Kanada’daki Brock Üniversitesi’nin son yaptığı bilimsel araştırmalar, düşük zekalı insanların, ırkçı ve önyargılarla beslenen ideolojileri daha kolay benimsediğini gösteriyor. “Psychological Science” (Psikolojik Bilim) dergisinde yayımlanan makaledeki araştırma sonuçları, çocukluğunda “zeka katsayısı” testlerinde düşük puan alanların, ileride önyargılı olmaya ve basmakalıp söylem ve ideolojilere inanmaya daha yatkın bir tablo çizdiğini göstermektedir.


“KAOS” İyidir

“İstikrar”, devleti yönetenler için sistemin idamesi, burjuvazi için de sömürünün sorunsuz devam etmesi anlamına gelir. Ülkede -erk’i elinde bulunduranların söylemiyle- istikrar varsa işçiler, emekçiler rahat rahat sömürülüyor; devlet çarkı, her türlü demokratik, ekonomik talepleri bastırıyor demektir.


Sebep - Sonuç İlişkisi

Türkiye’ nin yeni bir sürece girmesini sağlayan 7 Haziran (2015) milletvekili seçimi sonuçlarını değerlendirirken, ortaya çıkan tablonun sebeplerini iyi ve doğru sorgulayabilirsek bundan sonra neler olabileceğini ve buna bağlı olarak neler yapmamız gerektiği konusundaki öngörülerimizi doğru tespit edebiliriz ancak.