Nurani ERSOY

Milliyetçilik; Zeka Sorunu-Akıl Tutulması - Önyargı

Kanada’daki Brock Üniversitesi’nin son yaptığı bilimsel araştırmalar, düşük zekalı insanların, ırkçı ve önyargılarla beslenen ideolojileri daha kolay benimsediğini gösteriyor. “Psychological Science” (Psikolojik Bilim) dergisinde yayımlanan makaledeki araştırma sonuçları, çocukluğunda “zeka katsayısı” testlerinde düşük puan alanların, ileride önyargılı olmaya ve basmakalıp söylem ve ideolojilere inanmaya daha yatkın bir tablo çizdiğini göstermektedir.


“KAOS” İyidir

“İstikrar”, devleti yönetenler için sistemin idamesi, burjuvazi için de sömürünün sorunsuz devam etmesi anlamına gelir. Ülkede -erk’i elinde bulunduranların söylemiyle- istikrar varsa işçiler, emekçiler rahat rahat sömürülüyor; devlet çarkı, her türlü demokratik, ekonomik talepleri bastırıyor demektir.


Sebep - Sonuç İlişkisi

Türkiye’ nin yeni bir sürece girmesini sağlayan 7 Haziran (2015) milletvekili seçimi sonuçlarını değerlendirirken, ortaya çıkan tablonun sebeplerini iyi ve doğru sorgulayabilirsek bundan sonra neler olabileceğini ve buna bağlı olarak neler yapmamız gerektiği konusundaki öngörülerimizi doğru tespit edebiliriz ancak.Sermayenin Güvenliği

Kapitalist üretim ilişkilerinin hakim olduğu ülkelerde ve doğaldır ki kapitalist-emperyalist sistemin içinde yer alan, her yönden bu sisteme bağımlı olan Türkiye’de de “erk” i elinde bulunduran sermaye, sistemi ayakta tutabilmek ve sürdürmek için – daha önceki yazılarımızda da söz ettiğimiz gibi – her türlü sistem ve kurumu, mekanizmayı kurmak ve yönetmekle birlikte, toplumsal tepkileri, muhalefeti bastırmak; grev ve direnişler karşısında köşeye sıkışıp kendini güvende hissetmediği dönemlerde


Gençlik ve Gelecek

Dünyadaki sınıf savaşımları tarihine baktığımızda, tüm eylem ve ayaklanmalarda, o eylem ve ayaklanmalara bir dinamizm, bir heyecan kazandıran kesimin “gençlik” olduğunu görürüz. Bunda belirleyici olan şey, genç kuşakta bulunan coşkun bir heyecan, sonsuz enerji ve onun yarattığı dinamizm ve gerçekleştirmesi zor ama gerekli hayaller.


Ayakkabıya Topuğu Yamuk Takmak...

Bir ayakkabı fabrikasında yaşananları, oradaki çalışma koşullarını, işçilerin sıkıntılarını sıralayan bir işçi, “fabrikada her şey için, bir bahane bulunup işçilere para cezası kesiliyor. Öyle ki bir işçi ayakkabıya topuğu yamuk taktı mı hemen cezalandırılıyor” deyince Lenin, çok ironik biçimde, “eh, topuğu yamuk takmanın da bir cezası olmalı aslında..!” diye yanıtlıyor işçiyi. Bu yanıt, yanıt olmaktan öte önemli bir uyarıdır da o işçiye. (N.


Türkiye Solunda, Kemalizm’in Etkileri Yanında İslamiyet’ in Etkileri de Yok mu?

Che Guevara şehit oldu... Mustafa Suphi şehadete erdi... desek olur mu?

Türkiye Solunda, Kemalizm’in Etkileri Yanında İslamiyet’ in Etkileri de Yok mu?

Ülkemizde, devrim yolunda, işçi sınıfının zaferi için can veren, bu uğurda ölmeyi bilen tüm sol, sosyalist, devrimci insanları saygıyla selamlıyor ve onlardan özrü dileyerek bir yarayı kanatmak istiyorum.


“Yetmiş iki milleti bir bilmek... ”

Yaklaşık BİN yıldır bu topraklarda yaşayan, kök salan Alevi inanışının, Anadolu’da yaşadığı acılarla birlikte kazandığı ve yaşam biçimi haline getirdiği birçok düsturu var. Aleviler, bu düsturlarıyla 20. Yüzyıla kadar bozulmadan, yozlaşmadan gelebildiler. Ancak, 20.


Hepimiz Kaybed(il)en Taraftayız

12 Eylül 1980 faşist darbesinden bugüne, gelenek durumuna düş(ürül)müş örgütlerin üyesi veya sempatizanı işçilerin, o örgütlerine hâlâ yakınlık uymalarını, bağlılıklarını anlıyor, önemsiyor ve saygıyla karşılıyoruz. Buna karşılık, ileri yaşlara varmış – çoğu yorgun demokrat- kişiler, artık geçmişten dem vurup geçmişin mirasından beslenmeyi bırakıp –varsa- birikimlerini yeni kuşaklara ve örgütlere aktarmak üzere mücadelenin içine girmeliler. Çünkü “ya içindesindir hayatın ya da dışında.”