Örtük Teslimiyet

Örtük Teslimiyet

Dr. Erdal AtabekÖrtük teslimiyete dikkat... 

Örtük teslimiyet, az bilinen bir durumdur. 
Yaşananlara alışmakla başlar. 
Aslında “alışmak” evrimsel bir hayatta kalma uyumudur. 
Ancak, “kötülüğe alışmak” gibi bir yanlış yolu da fark etmez. 
“Neye alıştığını düşünmek” insan bilincinin özelliği. 
İşte bir süre sonra günlük hayhuyun içinde yapılanların kötülüğünü fark etmez oluverir insan. 
Bunu bilenler, “birkaç gün konuşulup geçer” derler. Öyle de olur. 

Ya da öyle bir zulüm sağanağı yağar ki insan hangi birine bakacağını şaşırıp fark etme yeteneğini yitirir. 
Zalimler bunu da bilirler. 
Onun için bilmeliyiz ki “alışmak”, örtük teslimiyetin ilk adımıdır. 
İkinci adım, “sessizce kabul etmek”tir. 
Bu adım, insanın içine sinsice yerleşir. 
Açıktan kabul etmenin içe sinmediği zamanlarda insan sessiz kalarak kabul etmeyi gizlemeye çalışır. 
Ölçüt şu olmalıdır: 
“Karşı çıkmadığınız her şeyi kabul etmiş sayılırsınız.” 
Bu “sinsi kabul”, zalimin yaptığı her şeyi kolaylaştırır. 
Üçüncü adım, “işbirliği yapmaktır”. 
İşbirliği yapmanın gerekçelerini bulan “örtük teslimiyetçi”, durumunu “ülkenin yararı”, “memleketin bunalıma düşmemesi” gibi kendi dışında etkenlere bağlar. 
Örtük teslimiyet, çok dikkat edilmesi gereken bir tehlikedir.

*

“Bu şartlarda ne yapılabilir ki?” 
“Elimizden geleni yapıyoruz, daha ne yapalım?” 
“Hep bize mi kalıyor bir şeyler yapmak?” 
“Biz söylüyoruz ama dinleyen yok ki!.” 
Bu ifadeler, dikkat edilsin, örtük teslimiyetin sızıltıları olmasın. 
Karşısındaki ile uğraşmak yerine yanındakileri suçlamak. 
Kendisine değer verenleri eleştirerek rahatlamak. 
Yenilginin faturasını kendinden başkalarına kesmek. 
Mücadelede hiç de aktif olmadığı halde mücadele edenleri yetersizlikle suçlamak. 
Zulümle kazandıklarını bile bile sonuçları kabul etmek. 
Bunların hepsi de “örtük teslimiyet”in dışavurumudur.

*

Örtük teslimiyete HAYIR. 
Kötülüğe ASLA alışmayın. 
Kötülüğün kötülük olduğunu UNUTMAYIN. 
Haksızlığı hiçbir koşulda KABUL ETMEYİN. 
Bütün ülkeyi ÖRGÜTLEYİN. 
Sadece siyasal örgütler değil, sadece siyasal partiler değil, bütün BİLİM ALANLARINI, bütün SANAT ALANLARINI, bütün EMEK ALANLARINI, bütün UYGARLIK ALANLARINI ÖRGÜTLEYİN. 
Uygar yaşamak isteyenleri birbiriyle BULUŞTURUN. 
Ülke çapında ORTAK ENERJİ buluşması sağlayın. 
Elinizden geleni değil, ELİNİZDEN GELMEYENİ YAPIN. 
Bütün toplumu yeniden yeniden UYGARLIK HEDEFLERİNDE EĞİTİN. 
Çocuk eğitimini anlatın. 
Geleceğin hangi insana başarı sağlayacağını anlatın. 
Özgürlüğün neden değerli olduğunu anlatın. 
Emek değerinin ne olduğunu anlatın. 
Uygar yaşamanın neden kendi ellerinde olduğunu anlatın. 
Onlar dinlemez demeyin. Onlar dinler. Yeter ki siz anlatmasını bilin. 
Toplumla buluşun. Toplumla kaynaşın. Toplumu anlayın. Toplumu tanıyın. 
İnsan haklılıktan yanadır. 
İnsan zulmü desteklemez. 
Bunları bilerek ÇALIŞIN ÇALIŞIN ÇALIŞIN. 
Örtük teslimiyeti yeneceksiniz...