Asgari Ücret Artış Oranı ve Ek Zam (İyileştirme Zammı) Talebimiz

Asgari Ücret Artış Oranı ve Ek Zam (İyileştirme Zammı) Talebimiz

İşçiler ücret zammı için direnişteAsgari ücret tespit komisyonu iki yılda bir toplanmaktadır. İşçi tarafını Türk-İş temsil ediyor. Diğer katılımcılar işveren örgütü ve devlet temsilcileridir. Sonuç olarak bu komisyonun belirlediği ücret ‘’Hükümet ne derse o olacak’’ şeklinde özetlenebilinir.

2015 yılının sonunda açıklanan asgari ücret rakamına kadar AGİ (Asgari Geçim İndirimi) asgari ücretin üstüne eklenerek çalışanın eline geçen ücret hesaplanırdı.

Asgari ücreti 1300 TL’ye çıkardığını ilan eden hükümet AGİ’yi bu rakamın içine dahil ederek sözünü çiğnemiş oldu.

Bununla da kalmadı, asgari ücret artışından kaynaklanacak sigorta prim artışlarının işverene düşen payının %40’nı İŞSİZLİK SİGORTASI FONU aracılığıyla karşılama kararı aldı.Bu fon işçilerin ücretlerinden kesilerek oluşturulmaktadır. Yani hükümet işçilerin cebinden işverenin ödemesi gereken parayı ödeme kararı aldı.

Hükümet söz verdiği gibi asgari ücreti net 1300 TL yapsaydı, bekar bir işçinin eline bugün net 1425 TL ücret geçmesi gerekecekti. Evli ve çocuklu işçilerin eline geçen ücret de buna bağlı olarak artacaktı. Ayrıca işçilerin parasından, işverenin ödemesi gereken sigorta pirimi de karşılanmayacaktı.

Sonuç olarak, hükümetin söylemini esas alarak %30 civarında zam geldiğini kabul edelim. Karar açıklandığında bir çok işyerinde (Sendikalı işyerleri de dahil olmak üzere) asgari ücretin üstünde ücret alan işçiler, bu zamlı ücretin altına düştü.

2015 yılında toplu sözleşme imzalayarak ücreti 1000 TL’den 1100-1200 TL’ye çıkan işçiler, asgari ücretin altında kaldıkları için ücretleri 1300 TL’ye yükseltildi. Ancak aldıkları toplu sözleşme zammı eritildi. Bu işçiler iki sene daha asgari ücretle çalışmaya mahkum edildiler.

İki, hatta üç dönem toplu sözleşme imzalamış bir çok işçinin bu duruma düştüğünü biliyoruz.

Bunu telafi etmek için asgari ücret artış oranının mevcut tüm ücretlere uygulanması gerekmektedir.

İşçilerin talebi, oransal artışı talep etmek olmalıdır. Her işçinin 2015’de aldığı ücretin % 30 oranında artırılmasını talep etmek haklarıdır.

Alt taban üzerinden yapılacak seyyanen (herkese eşit olarak) zam ikinci seçenek olarak elde tutulmalıdır.

Bu durumda her işçinin ücretine, 300 TL net olacak şekilde, bir artış gelmelidir.

Bunun daha azına da asla razı olunmamalıdır.

Fabrikalarda bu taleple direnişler başlamıştır. Sendikasız işyerlerinde bile başarılı eylemler yapılmış ve hak kazanımları elde edilmiştir.

Sendika konfederasyonlarının bu yönde başarılı bir çalışma yapmadığını görüyoruz. En çok sahip çıktığı görülen DİSK in eylemlerinin bile küçük çapta sembolik çalışmalar olduğunu ve işyerlerinden kopuk olarak yapıldığını gözlemliyoruz.

Ek zam talebi için örnek bir çalışmayı Birleşik Metal-İş 5 Mayıs Şubesi (RENAULT İŞÇİLERİ) yapmıştır-yapmaktadır.

RENAULT fabrikasında vardiya girişlerinin yürüyüş ve sloganlarla yapılmasıyla başlayan eylemlilik, yemekhanede ses çıkarma ve slogan atmalarla devam ettirilmiştir. Bu eylemler sonuç vermeyince, yemek kuyruklarında yavaşlama yaratılmıştır. Yemekhanede geçirilen süreler uzatılarak her vardiyada 20 dakikalık bant durmaları yaratılmıştır. İşçiler üretimden gelen güçlerini kullanacaklarını aşamalı eylem biçimiyle işverene göstermiştir. İşyerinde yetkili sendika Türk Metal -İş olduğu halde RENAULT işçilerinin birliği ve iç örgütlülüğü bunu başarmıştır.

EK ZAM TALEPLERİNİN BAŞARILI BİR SONUCA ULAŞMASI İÇİN TÜM İŞYERLERİNDE ÖRGÜTLENECEK EYLEMLİ BİR KARŞI DURUŞ ŞARTTIR. BU GÖREV İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONLARININ ÖNÜNDE DURMAKTADIR. DİSK, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ORTAK BİR TOPLANTI YAPARAK BİRLİKTE EYLEM PLANI ÇIKARMALI VE UYGULAMALIDIR.

BU YAPILAMADIĞI TAKDİRDE, SINIF VE KİTLE SENDİKACILIĞI YAPMA HEDEFİYLE ÖRGÜTLENEN DİSK ÖNCÜLÜK YAPMALI VE KENDİNE BAĞLI TÜM SENDİKALARIN ÖRGÜTLÜ OLDUĞU İŞYERLERİNDE EYLEME GEÇMESİNİ KOORDİNE ETMELİDİR .ASGARİ ÜCRETİN 1800 TL NET OLMASINI SAVUNAN DİSK’İN BU GÜNKÜ SESSİZLİĞİNİ ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR.

BASIN AÇIKLAMALARI VE MEYDANLARDA BİLDİRİ DAĞITMA ANCAK İŞYERLERİNDEKİ EYLEMLİ BİR KARŞI DURUŞU DESTEKLEDİĞİNDE ANLAMLIDIR.

İŞÇİ SINIFININ MEVCUT SENDİKAL YAPILARA GÜVENİ KILIRILMAKTADIR. BUNU AŞMANIN TEK YOLU ÜSTLERİNDEKİ ÖLÜ TOPRAĞINI ATMAKTAN GEÇER.

FABRİKA İŞ YERİ KOMİTELERİ TALEPLERİNİ EYLEMLİ BİR ŞEKİLDE YÜKSELTMEYE DEVAM ETMELİ SENDİKAL YAPILARI ZORLAMALIDIR.


Konuyla ilişkili diğer makaleler