Bu Oyun Bozulmalıdır!

Bu Oyun Bozulmalıdır!

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin 7 Temmuz 2015 Tarihli Açıklaması

Türkiye Komünist PartisiTBMM Başkanlığı seçimleri, eski MHP’li, yeni AKP’li Savaş Bakanı İsmet Yılmaz’ın seçimi ile sonuçlandı. T.C. Devleti, çok partili bir meclis çalışmasının önünü kesmek, üç tane düzen partisinin etkinliğini devam ettirmek için her yolu denedi ve başardı. TBMM Başkanlığı devlet protokolünde 2 numaradır. Cumhurbaşkanından sonra gelir. Öncelikle bu makamın korunması gerekiyordu.

Diğer önemli bir konu, yasama, yürütme ve yargının, yani “kuvvetler ayrılığı” denen unsurların tekleşmiş olması söz konusu iken tekrar ayrılmaması çabasıydı. AKP’li bir Meclis Başkanı, AKP’li bir Başbakanın ve AKP’li bir Cumhurbaşkanının memuru olarak “uyumlu” bir şekilde parti kararlarını uygulamaya devam edecektir.

Bu açıdan bakıldığında 7 Haziran 2015 seçimlerinin sonucu Meclis Başkanlığı seçimlerine yansımadı diyenler vardır. Yüzde altmışlık bir muhalefetten söz edilmektedir. Bu doğru bir açıklama değildir. Bu ülkede burjuva partileri, yani düzen partileri yüzde 87 oy almışlardır. AKP, CHP ve MHP’nin oy toplamı budur. Mecliste de dengeleri bu oranın belirleyeceği doğaldır.

HDP’nin rolünün parlamentoda aritmetik oyunları ile ölçülmesi, HDP’nin sadece AKP’ye muhalif olduğu için MHP ve CHP ile aynı muhalefet bloku içinde sayılması yanlıştır. HDP, parlamento dışında işçi sınıfı, tüm emekçilerin, başta Kürt halkı olmak üzere tüm ezilen halkların istemlerinin meclis kürsüsüne yansıtılması açısından belirleyici bir görev üstlenmiştir. HDP’yi diğer burjuva partilerinden ayıran önemli özelliklerden biri bu özelliğidir. HDP’nin savunduğu değerler, bu ülkede CHP ve MHP’nin yerleştirdiği, bugün de AKP tarafından uygulanan devlet doktrinine karşı olan değerlerdir. Aynı konu koalisyon tartışmaları için de geçerlidir.

Devleti oluşturan güçler, işçi sınıfı ve emekçilerin istemleri ile Kürt halkının hakları karşısında bir bütün olarak aynı tavrı göstermektedir. Bu noktada AKP, MHP ve CHP arasında fark yoktur. Komünistler toplumsal olayları sınıfsal açıdan değerlendirirler. Bu ülkenin bütün bu sorunlarının oluşturulmasının sebebi olan CHP’nin taban yitirmemek ve seçmen sayısını korumak için görece “sosyal demokrat” istemler dillendirmesi ve ona uygun figüranları vitrine çıkarması kimseyi yanıltmamalıdır. Gerek kalmadığında bu söylemlerin hepsi unutulur ve sermaye güçleri ne istiyorsa o uygulanır.

Birincisi; Bugün Türkiye’nin komşularına karşı maceraya sürükleneceği bir savaş tehlikesi mevcuttur. İkincisi; Sözde çözüm süreçlerini dahi askıya almışlar, Kürt halkına karşı inkar ve imha siyasetine dönüş yapmışlar ve bir iç savaş tehlikesine kapı açmışlardır. Üçüncüsü; Ülkedeki ekonomik koşullar dört nala bir ekonomik kriz ortamına evrilmektedir. Dördüncüsü; İşçi sınıfının çalışma koşulları ve sosyal hakları budanmak istenmekte, buna karşı oluşan tepkilerin polisiye yöntemlerle bastırılması planlanmaktadır.

HDP, yüzünü oyunu aldığı seçmene dönmeli, gücünün kaynağı olan halkların, işçi sınıfının, devrimci güçlerin, özgürlük güçlerinin içinde olmalı, burjuvazinin parlamentodaki ayak oyunlarının öznelerinden biri olmamalıdır.

Türkiye Komünist Partisi - TKP, bu koşullarda, işçi sınıfını, başta Kürt halkı olmak üzere tüm ezilen ve sömürülen halkları, burjuvazinin senaryolarını boşa çıkaracak yığınsal ve çok yönlü bir direniş ile hayatın her alanında yanıt vermeye çağırmaktadır. Sermaye kesimleri, gerici faşist güçler eliyle milliyetçilik temelinde toplumu terörize etmeye ve gerek işçi sınıfına, gerek Kürt halkına ve de gerekse Ortadoğudaki kardeş halklara karşı “milli birlik ve beraberlik ruhuyla” saldıracak koşullara hazırlanmaktadır. Bu oyun bozulmalıdır.

(Türkiye Komünist Partisi Merkez Organı ATILIM gazetesi Temmuz 2015 sayısında yayınlanmıştır. www.türkiyekomünistpartisi.org sitesinden alınmıştır)


Konuyla ilişkili diğer makaleler