Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu Dünya Kadınlar Günü Açıklaması

Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu Dünya Kadınlar Günü Açıklaması

Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu Dünya Kadınlar Günü AçıklamasıDünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu, 1857 yılında New York tekstil endüstrisinde ayağa kalkıp hakları için savaşan kahraman kadınların özverilerine duyduğu saygıyı dile getirir. Dönemin kadınları günde 16 saatten daha fazla süreyle ve çok düşük ücretler karşılığında çetin ve insani olmayan koşullar altında çalışıyordu. Aldıkları grev kararı, onların kararlılığından ve haklarıyla onurlarının güvence altında olacağı bir gelecek kurma hedeflerinden ileri geliyordu; taleplerinden biriyse aynı sanayi dalında çalışan erkek işçilerle ücret eşitliğiydi. Kararlılıkları, grev sırasında yaşamını yitiren kadınların ölümleri karşısında da kendini gösterdi. Onların ardından tarih, dünyadaki her mücadelenin içinde kadınların önemli bir yer tuttuğunu defalarca kanıtladı.

159 yıl sonra bugün kadınların ve gençlerin haklarının ellerinden alındığını, iş yerlerinin kapatıldığını, ücretlerinin düşürüldüğünü, yoksulluğu, açlığı, yetersiz beslenmeyi, içilebilir suya ve elektriğe ulaşım yokluğunu ve dünyanın çeşitli yerlerinde milyonlarca insana bunların yaşattığı sonuçları görüyoruz. Yukarıda sayılan bütün bunlar, kapitalizmin krizinin başgöstermesiyle daha da harlanmış durumda. Öte yandan, 159 yıl sonra bugün kadınlar hala birçok durumda eşitsizliğe uğrarken, bir yandan da kapitalizmin kriziyle ve bunun olumsuz sonuçlarıyla yüzleşiyor; böylece çift yönlü bir baskının altında bırakılıyorlar.

Son olarak, Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu, Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle kadınların savaşımının gençliğin ve işçilerin savaşımıyla birlikte yürümesi gerektiğinin altını çizer. 8 Mart tarihi yalnızca kadınlara değil, bütün insanlara kazanılmış hakların korunması gerektiğini anımsatmalıdır. Savaş, işgal, insan sömürüsü karşısında öğrencilerin ve işçilerin hakları için dünyanın dört bir yanında yürüttükleri mücadelelere kadınların katılımının gereği üzerine, dünya kadınlarını halkların mücadelelerinin en militan parçası olmaya çağırıyoruz.

DDGF Genel Merkezi
Budapeşte, 8 Mart 2016


Konuyla ilişkili diğer makaleler