Derhal İstifa ve Kurucu Meclis

Derhal İstifa ve Kurucu Meclis

Türkiye halkları artık bu ülkenin sorunlarının çözümünü ele almak zorundadırlar. 2015 yılından beri toplumsal alanda muhalefetin üzerine serilen ölü toprağı kalkmalıdır. Kanıksanan sorunlar, usülsüzlükler, yolsuzluklar, kesif sansür, baskı ve teröre artık dur deme zamanı geldi de geçti.

Karadeniz’de doğal gaz bulundu açıklamaları artık Türkiye işçi sınıfının, ezilen yoksul emekçilerin, köylülerin, çiftçilerin, işsiz işçi ve emeklilerin, gençlerin, kadınların, Kürtlerin, Alevilerin, ezilen, sömürülen, horlanan tüm toplumsal halk katmanlarının gazını alamamalıdır.

Türkiye yer altı ve yer üstü kaynakları ile, bir halklar mozaiği olan çok uluslu yapısıyla, Balkanlar, Orta-Doğu, Akdeniz ve Kafkasya’nın orta yerindeki jeo-politik konumuyla bir barış ve demokrasi adası olabilir.

Silahlanma ve savaş alanında günde harcanan milyarlarca dolarlık kaynaklar ekonomiye aktarıldığında, uluslararası ticaret organizasyonları arasında saygın bir yeri olan, sanayisi, teknolojisi, hizmet sektörü, hayvancılığı ve tarımıyla kendine yetecek ve artıracak bir ekonomik yapıya kavuşabilir. Sağlık, eğitim, öğrenim, konut ve alt yapı alanları birer sektör değil, hizmet alanlarıdır ve bu niteliğe dönüşmelidir.

“Türkün Türkten başka dostu yoktur” tekerlemesi bugün gerçek olmuştur, çünkü Türkiye Cumhuriyeti devleti ülkeyi gerçekten bu duruma getirmiştir. Halbuki Türkiye halkları Balkanlardan, Orta-Doğu’ya kadar, barış ve demokrasinin teminatı olacak, halklar arası barış ve dostluğun kalesi olacak bir potansiyele ve dinamiğe sahiptir. Bu potansiyelin ve dinamiğin ortaya çıkarılması Karadeniz’de bulunduğu iddia edilen binlerce metreküp doğalgaz rezervinden daha kıymetlidir.

Ülke nüfusunun yüzde 25’ini oluşturan Kürt halkı ile, yine bir diğer yüzde 25’ini oluşturan Alevi toplumu için eşit ve adil haklar temelinde  siyasal çözümler üretilmeli, 12 Eylül faşist diktatörlüğünün bir mirası olan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş genlerinden kaynaklanan iç savaş ve düşmanlığa son verilmelidir.

Onun için, bugünden tezi yok, tüm muhalefet partileri TBMM’den çekilmeli, vekiller istifa etmeli ve yeni bir Kurucu Meclis’in oluşacağı koşullar yaratılmalıdır.

Politika

 


Konuyla ilişkili diğer makaleler