Disk Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Seyit Aslan: “Şu anda en demokratik tüzüğe sahip sendika Gıda-İş’tir”

Disk Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Seyit Aslan: “Şu anda en demokratik tüzüğe sahip sendika Gıda-İş’tir”

Disk Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Seyit AslanDİSK/Gıda-İş Sendikası 32. Genel Kurulunda yönetimiyle birlikte tüzüğünü de yeniledi. Tamamı 51 madde olan eski tüzük büyük ölçüde değiştirildi, yeni tüzük ise 59 maddeden oluşuyor. Gıda-İş’in yeni Genel Başkanı Seyit Aslan, sınıf sendikacılığı ve sendikal demokrasiyi esas alarak yaptıkları tüzük değişiklikleriyle, işçinin söz ve karar hakkını güvence altına almayı amaçladıklarını söyledi.

Tüzüğün bir sendikanın anayasası olduğunu ifade eden Seyit Aslan, “öncelikle tabandaki işçilerin sendikal sürece katılması, söz ve karar sahibi olması açısında hayati bir önem taşır. Sendika içi demokrasinin güvence altına alınması gerekir. Her üyenin bu sürece katılmasının yolu daha demokratik bir tüzükle mümkün olabilir. Değişiklikleri bu bakış açısıyla yaptık ve iddia ediyoruz şu anda en demokratik tüzüğe sahip sendika Gıda-İş’tir” diye konuştu.

Aslan, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereğince değiştirilmesi zorunlu olan 15 maddedeki değişikliklerin önceki yönetim kurulu tarafından genel kurula sunulmak üzere karar altına alındığını, bunlarla birlikte diğer maddelerdeki değişikliklerin de üyelerin katılımıyla tartışılarak hazırlandığını anlattı.

Tüzüğün amaç maddesinde sınıf vurgusunu öne çıkardıklarını söyleyen Seyit Aslan, yönetim ve karar organlarıyla ilgili yapılan düzenlemeyi şöyle anlattı: “Sendikanın yönetim mekanizması, seçilen organların sürece katılması, üyelerin daha aktif sendikal organlarda görev alması ve çalışmaya katılmasını esas alan bir anlayışla hazırlandı. Danışma organları tümden kendi bulunduğu alanın karar organları olarak değiştirildi. Buna bağlı olarak Başkanlar Kurulu, Genel Temsilciler Kurulu, Şube Temsilciler Kurulu, Bölge Temsilciler Kurulu, İşyeri Komiteleri, Kadın İşçiler Kurulu, tüzükte ‘karar organları’ olarak yer alıyor. Burada Bölge Temsilciler Kurulu, İşyeri Komiteleri ve Kadın İşçiler Kurulu tüzüğe yeni eklendi ve her birinin mücadeleye yeni bir dinamik katacağını düşünüyoruz.”

Bütün organların ve yönetim kademelerinin seçimle gelmesi ve yine onları seçenler tarafından geri çağırılabilmesi tüzüğün temel maddelerinden biri. İşyeri komitesi ve işyeri temsilciliğinden başlayarak tüm kademelerin seçimle belirleneceğini ve merkez veya şube yöneticilerinin seçilmiş kurulları ya da kişileri görevden alamayacağını belirten Aslan, “Seçilenler ancak onları seçenler tarafından görevlerinden geri çağrılabilecekler” dedi.

Genel kurulda dile getirilen “açıklık ve şeffaflık” ilkesi Gıda-İş’in tüzüğüne de yansıdı. Tüzüğün ‘Mali Hükümler’ başlıklı dördüncü bölümünde sendikanın gelir ve giderleri ile yöneticilerin her türlü harcamasının internet sitesi, genel merkez, şube ve temsilcilik binalarından üyelere ilan edileceği belirtiliyor.

Yeni tüzük ayrıca merkez ve şube yöneticilerine verilecek ücretler ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatın işkolunda toplu iş sözleşmesi kapsamındaki en yüksek işçi ücretini geçemeyeceğini hükme bağladı. Buna karşılık işçilerin ödeyeceği aidat miktarı düşürüldü.

Gıda-İş Başkanı Aslan, aidatlarla ilgili tüzük değişikliğini şöyle anlattı: “Yasaya göre işçilerden bir aylık ücretlerinin karşılığı olarak 30/1’i aidat olarak kesiliyor. Yani işçi bir gün de çalışsa onu aidat olarak veriyordu. Bunu değiştirdik. Aidat tutarı, işçinin bir aylık brüt çıplak ücretinin 60/1’i olacak ve bu kesinti, işçinin ücretinin ödendiği güne orantılandırılarak yapılacak. Yani işçinin çalışmadığı günler için kesinti yapılmayacak. Ayrıca herhangi bir toplusözleşmeden yararlanamayan üyelerimizin aidatı bir günlük çıplak ücretlerinin dörtte biri tutarında olacak.”

Sendika gelirleri kullanırken de öncelikle şubelerin ihtiyaçlarının gözetileceğini belirten Aslan, “Şubelere bağlı işyerlerinden gelen aidatların yüzde 50’si yeniden şubelere gönderilecek. Şubelerin mali olanakları da yine şubelere bağlı tüm organlar tarafından istendiği zamanda denetlenebilecek. Aynı durum merkez açısında da geçerli. Merkeze bağlı organlar ve üyeler, merkezin gelir ve gider hesaplarına istedikleri zaman ulaşabilecekler” dedi.

Eğitim ve örgütlenme faaliyetleriyle ilgili de tüzük değişiklikleri hayata geçirildi. Buna göre “Genel Yönetim Kurulu, her bir üye aidatının, yüzde 10’unu grev fonunda toplar ve gerektiği durumda bu miktarı arttırabilir.”

Ayrıca sendika gelirinin en az yüzde 25’inin üyelerin eğitimi ve aydınlanması için kullanılacağı da tüzük hükümleri arasında yer aldı.


Konuyla ilişkili diğer makaleler