EKİM DEVRİMİ’NİN 100.YILI VE GÜNCEL GÖREVLERİMİZ KONULU İSTANBUL TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

EKİM DEVRİMİ’NİN 100.YILI VE GÜNCEL GÖREVLERİMİZ KONULU İSTANBUL TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Mustafa Suphi Vakdı'nın Ekim Devrimi'ni anma toplantısındanMustafa Suphi Vakfı’nın düzenlediği İstanbul’daki ilçelerdeki temsilci yoldaşların katıldığı toplantı 3 Aralık 2017 Pazar günü saat 13:00 ile 17:00 arası Vakıf binasında gerçekleştirildi.

- Açılış ve Saygı Duruşu
- Ekim Devrimi ile ilgili bir sunum
- Ekim Devrimi ve Günümüz Görevleri ile ilgili bir konuşma
- Vakıf çalışmaları ve günümüz görevleri ile ilgili görüş ve önerilerin tartışılması
- Kararlar
- Kapanış

gündemi ile gerçekleşen toplantıda sunumlar ilgi ile izlendikten sonra 4. gündem maddesi konusunda birçok yoldaşımızın söz aldığı verimli bir görüş alış verişi yürütüldü ve bunun sonunda da ortak kararlar alındı.
Toplantı Enternasyonal Marşı’nın söylenmesi ile sonuçlandı ve akabinde birlikte yemek yendi ve sohbet edildi.

Ayla ve Nurani yoldaşların yaptığı yarım saatlik düet sunum Ekim Devrimi’nin örgütlenme sürecini, inişler çıkışlar, parti içi tartışmalar, ayrışmalar ve her defasında yeniden nasıl niteliksel faktörün güçlendirildiğini içeriyordu. Özellikle Parti vurgusunun ağırlıkla ele alındığı, Lenin’in bir stratejist olarak sergilediği muazzam bilimsel öngörü ele alındı. Sunumun sonucunda hiç bir devrim sürecinin masa başında yazılarak gelişmeyeceği ve cetvelle çizildiği gibi yaşamda gerçekleşmeyeceği gerçeği bir kez daha bilince çıkmış oldu.

Ardından Vakıf Yönetim Kurulu adına Kemal yoldaş tarafından yapılan konuşmada Ekim Devrimi sonucu gerçekleşen Reel Sosyalizmin kazanımları, karşılaştığı sorunlar, sorunları çözmek için geliştirilen ve geliştirilemeyen yaklaşımlar ele alındı. Karşı-devrimin bir bütünsel süreç içinde geçici bir yenilgi olarak değerlendirildiği ve ilkeler konusunda ikircimsiz yaklaşımın, günümüz koşullarının gerçekleri ile birleştirilerek yeni Ekim’lerin yaratılmasının mümkün olduğu vurgulandı.

Tartışma ve görüş alışverişi bölümünde Ekim Devrimi’ne ve onun ülkemizdeki savunucuları komünistler olarak her şeyden önce tek tek yoldaşlar olarak ne yaptığımız, yapmadığımız ve yapamadıklarımız üzerinde durulduktan sonra, Ekim Devrimi’nin de belirleyici faktörü olan Parti olgusunun önemi üzerinde duruldu. Mustafa Suphi Vakfı olarak bilimsel alanda yapılan çalışmaların parti pratiğinin gelişmesine olan katkıları değerlendirildi, eğitim çalışmalarına olan ihtiyaç vurgulandı ve İstanbul’da bölge çalışmaları konusunda somut gelişmeler kaydedildiği tespit edildi, eğitim çalışmalarını ve bölgelerdeki faaliyetleri içeren yeni kararlar alındı.

28 Ocak 2018 tarihi için "Ekim Devrimi, ONBEŞ’ler ve SSCB’de Karşı-Devrim" konulu bir toplantı kararı alındı.

İstanbul'un ilçelerinden seçilmiş 25 temsilci yoldaşın davet edildiği ve haklı mazeretleri olan 5 yoldaş dışında tüm yoldaşların eksiksiz katıldığı toplantı tüm katılımcı yoldaşların aldıkları ortak kararların memnuniyeti ile sonuçlandı.


Konuyla ilişkili diğer makaleler