Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay: “Türkiye demokrasi güçlerini ve uluslararası kamuoyunu Afrin halkıyla dayanışmaya çağırıyoruz!”

Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay: “Türkiye demokrasi güçlerini ve uluslararası kamuoyunu Afrin halkıyla dayanışmaya çağırıyoruz!”

Halkların Demokratik Partisi - HDPHDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, HDP Ge- nel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında Afrin Operasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kadın Meclisimizin olağan toplan- tısını gerçekleştirirken Diyarbakır’dan kalkan uçakların Afrin’i bombaladığını öğrendik. “Zeytin Dalı” adı altında bir operasyon düzenlendiği söyleniyor. Ege- men iktidarların tarihinde hep böyle ol- muştur. Ne zaman bir savaş, katliam olsa barışla anılan semboller kullanılır. Bu operasyon, Zeytin Dalı adı altında bir iş- galdir. Afrin’e Rojava’ya yönelik işgal gi- rişimi ile karşı karşıyayız.

Afrin, halkların barış içinde yaşadığı örnek bir yer

Afrin’de 1 milyonu aşkın insan yaşı- yor. Suriye savaşında belki de çatışma- nın olmadığı yegane yerlerden biri Afrin. Savaştan kaçan birçok insan Afrin’de yaşamlarını sürdürüyor. Afrin’de ağırlıklı olarak Kürt halkı yaşıyor. Kürtler, Araplar, Ermeniler bir meclis oluşturarak doğru- dan demokrasi örneğini savaş koşulla- rında hayata geçirmeye çalışan örnek bir yer.

Afrin’den saldırı yok, yalan söylüyorlar

Şimdi AKP-Erdoğan-Bahçeli iktida- rı tarafından güya Afrin’den Türkiye’ye saldırı varmış gibi açık bir şekilde yalan söyleyerek, Türkiye halklarını yanıltarak işgal girişiminde bulunuyor. Bu kabul edilemez.

Bu operasyon sivillerin yaşamın tehdit ediyor

Şu anda Afrin’e yönelik bombardı- man ve top atışları kadınların, çocukla- rın, sivillerin yaşamını tehdit ediyor. Bu saldırı yakın bir tarihte demokratik bir müzakere sürecini başlatmış olan Suri- ye’deki demokrasi sürecini de baltalayan, yeniden çatışmayı savaşı kışkırtan bir adım olmuştur. Ne yazık ki AKP - Erdoğan rejimi gerçekleştirmiştir.

İdlib operasyonu yapıldığında göçleri önlemek istediklerini söylemişlerdi. Ama biliyoruz ki AKP-Erdoğan rejiminin İd-

lib’te cihatçı örgütlerle kurduğu ilişkiler- le, Osmanlıcı hayalleriyle birlikte vesayet savaşına işaret ediyordu. AKP-Erdoğan rejimi Irak’ta Suriye’de maceraya atıldı, hepsinde de i as etti, şimdi tekrar hamle yapıyor.

Yalanlarınıza Türkiye halklarının karnı tok

Bunu “terörist saldırı var” diyerek Tür- kiye halklarına anlatıyorlar. Özgür gaze- tecilik yapan kesimleri izleyenler bilirler ki Afrin’den Türkiye’ye bir çakıl taşı dahi atılmamıştır. Bu tamamen algı yaratmak için, savaşa gerekçe yaratmak için uydu- rulan bir söylemdir.

Zaten Suriye’deki maceracı politika- larını hayata geçirirken bu ülkenin MİT Müsteşarı “karşı tarafa geçer birkaç füze attırır savaşı başlatırız” demişti. Türkiye halklarına bu işgal girişimini makul gös- termek için söylenen yalanlara bu ülke- nin karnı tok.

Bu operasyon, halkın rızasını zorla alma girişimidir

Bu aslında AKP-Saray rejiminin bir ta- raftan Osmanlıcı hayalleri doğrultusun- da atılmış bir adımdır, öte taraftan Tür- kiye siyasetinde sıkışan, desteği azalan, tek adam rejimini tahkim etmek için Er- doğan rejiminin milliyetçi cenahı yanına alarak bir güvenlik korkusu yaratarak ye- niden 1 Kasım’daki gibi bu halkın rızasını zorla alma girişimidir.

Bu savaşa Türkiye yoksullarının çocukları sürülecektir

Bu saldırı Türkiye halklarının ekmeği- ni küçültecektir. Türkiye yoksullarının ço- cukları bu savaşa sürülecektir. Kürt halkı- nın demokrasi özgürlük taleplerini yok etmek için gerçekleşen bir saldırıdır. Bu coğrafyada halklar arasındaki duygu ko- puşunu tetikleyecek bir işgal girişimidir.

Suriye’deki kanlı iç savaşta, Rojava coğrafyasında halklar için eşit, demokra- tik bir yeni yaşam inşa edilmiştir. Rojava halkı dünyaya örnek bir sistem inşa et- miştir. Bu sistem karşısında AKP-Erdoğan rejimi, IŞİD türevi örgütleri sürerek halk- ların umudunu karartmak istiyor. Öte taraftan da kendi topraklarında kuracağı tek adam rejiminin nasıl olacağının işa- retlerini veriyor.

Bu operasyon savaş suçu olarak anılacak

Türkiye topraklarından geçen El Nus- ra, ÖSO unsurlarının geçişini sağlayan bu operasyon tarihte savaş suçu olarak anılacaktır. ÖSO ile iç içe giren, Türkiye halklarını birbirine kırdıran Türkiye savaş suçuna zemin hazırlamaktadır.

Uluslararası kamuoyunu Afrin halkıyla dayanışmaya çağırıyoruz

Bizler buradan bütün demokrasi güçlerine ve uluslararası kamuoyuna seslenmek istiyoruz. Afrin’de Kürt halkı yaşıyor. Rojava’da halklar bütün farklılık- larıyla yeni bir yaşam inşa ediyor. Rojava halkı müzakere süreçlerine katılmak için çaba harcıyor. Özgür eşit asil bir yaşamı inşa etmeye çalışıyor. Uluslararası ka- muoyunu Rojava halkıyla, Afrin halkıyla dayanışmaya çağırıyoruz. Aynı zamanda Türkiye halklarını, işçi sınıfını, sendikaları, demokratik kamuoyunu bu işgale karşı demokratik tepkilerini göstermeye davet ediyoruz.

Erdoğan rejiminin bu işgal girişimi kabul edilemez

AKP - Erdoğan rejiminin bu işgal gi- rişimi kabul edilemez. Derhal durdurul- ması gerekir. Halkların özgür şekilde ya- şayacağı demokratik cumhuriyet kurmak için atacağımız adımlarda Afrin savaşına karşı nasıl tutum aldığımız önemlidir. Bugün bu işgal girişimi karşısında ol- mazsak, Türkiye halklarının en önemli dinamiklerinden biri olan Kürt halkına karşı sorumluluklarımızı yerine getirme- miş oluruz. Bu da kopuşu beraberinde getirir. Herkes sağduyulu olmalı, iktidarı bu yanlış adımdan geri adım atmaya ça- ğırmalıdır. Halkların kardeşliği için omuz omuza mücadele etmeliyiz. AKP - Erdo- ğan rejimi kendi iktidarını tahkim etmek için başlattığı işgal girişimine karşı halk- lar sesini yükseltmelidir.

20 Ocak 2018


Konuyla ilişkili diğer makaleler