Halkların Demokratik Partisi MYK Toplantısı Sonuç Bildirisi

Halkların Demokratik Partisi MYK Toplantısı Sonuç Bildirisi

Halkların Demokratik Partisi - HDPI. Afrin işgal girişimi ve savaşı bir kez daha göstermektedir ki, AKP-MHP Koalisyonunun ‘yeni milli güvenlik konsepti’ adı altında uyguladığı dış politika saldırgandır, yayılmacıdır, Kürt düşmanıdır; Ortadoğu’da ve ülkede barışı değil, savaş ve çatışmayı temel almaktadır. Ülke içi iktidarını bu dış politikayla, yükseltilen saldırgan milliyetçi ve ırkçı hezeyanlarla ayakta tutma hedefidir. Bu ülkede milyonlarca Kürt yurttaşımız yaşamaktadır. Afrin ve çevresinde yaşanan insani yıkımdan ve tahribattan dolayı Kürt halkı her an yaralanmakta, her ölen insan ile birlikte vicdanlar biraz daha kanamaktadır. Bu yaşananlar halklar arasına düşmanlık tohumları serpmekten başka bir anlam taşımamaktadır. AKP-MHP Koalisyonunun açtığı bu yaralar kolay kolay unutulmayacak derinliktedir.

Bugüne kadar Ortadoğu’da kan ve gözyaşının en önemli sebeplerinden biri askeri güç kullanarak Ortadoğu’yu şekillendirme çabasıdır. Suriye’deki halkların nasıl yaşayacaklarına, nasıl bir yönetim modeli tercih edeceklerine, nasıl bir anayasa ile yönetilmeyi uygun göreceklerine karar vermek Suriye halklarının tercihi olmalıdır.

- Bir kez daha vurguluyoruz: Birleşmiş Milletler’in ateşkes kararı acilen Afrin için de uygulanmalıdır. AKP-MHP Koalisyonu, BM kararına uymak yerine pazarlık yaparak süreci silah gücüyle şekillendirme arayışındadır. Birleşmiş Milletler daha fazla insani dram yaşanmadan tavrını ortaya koymalı, kararının arkasında durmalı ve takipçisi olmalıdır. Doğu Guta neyse Afrin odur.

- Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu’na, bu kuruluşlara üye devletlerin parlamentolarına ve tüm uluslararası demokratik kurumlara Afrin için insani yardım çağrısında bulunuyoruz. Durum acildir, daha fazla sivil kaybın yaşanmaması ve Afrin’in yeni bir Srebrenitsa olmaması için derhal önlem alınmalıdır.

- AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın Mersin’de yaptığı kurt işareti dışında Kürtlere sunacağı hiç bir şey kalmamıştır. Kürt halkı dün Kerkük konusunda olduğu gibi bugün de Afrin konusunda Erdoğan’ın bozkurtçu söylemini onaylamamaktadır. Kürtlerin, Türklerin, Arapların ve bütün halkların barış içinde yaşama iradesine karşı sergilenen bu saldırganlık kabul edilir değildir. 900 km’ye yakın bir sınırda Kürt halkıyla birlikte yaşama iradesini göstermek ve halkın kendi geleceğini kurma hakkına saygı duymak bölgesel barışın tesis edilmesini sağlayacak tek adımdır.

II. AKP-MHP Koalisyonu, demokratik kurumları işlevsizleştiren; güçler ayrılığını, denge ve denetleme mekanizmalarını yok sayan; hukuku siyasi iktidarın aracı haline getiren düzenlemelerini sürdürerek toplumun tüm demokratik tarihsel kazanımlarını birer birer tas ye etmektedir.

Bunun en son örneği seçim güvenliğini ortadan kaldıran, sandık başı hile ve sahtekarlıklarını yasallaştıran düzenlemedir. Bu düzenleme ile birlikte seçim adaleti, seçim güvenliği, şe af seçimler, yurttaşların özgürce oy kullanma hakları gibi konular açıkça yok sayılmaktadır. AKP-MHP Koalisyonunun mutlak iktidar eksiklerini tamamlama hamleleri karşısında, demokratik muhalefetin seçim güvenliği konusunu ortak önlemler zemininde değerlendirmesi önümüzdeki dönem gündemimizde olacaktır.

III. Kadın özgürlük hareketinin 8 Mart kutlamaları başarıyla tamamlanmış, kadınların şiddet, taciz ve erkek egemen anlayış karşısındaki mücadele azmi ve kararlılığı bir kez daha vurgulanmıştır. Kentlerde yapılan toplantılar, etkinlikler ve yürüyüşler, kadın hareketlerinin ortak mücadele taleplerini bir kez daha buluşturmuştur. Kadınlar özgürlük, adalet ve de- mokrasi mücadelesinin sürükleyici gücü olduklarını bir kez daha göstermişlerdir.

Şimdi gündemimizde 21 Mart Newroz kutlamaları vardır. Baharın ve dirilişin bayramı olan Newroz’u halklarımızla birlikte kutlayacağız. Newroz, gelecek umudu ve haksızlıklara karşı direnme kararlılığı demektir.

Bu yıl Newroz ateşlerini Afrin halkıyla dayanışma için; eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barış mücadelesi için yakacağız. ‘Newroz direniştir! Newroz faşizme karşı halkların bayramıdır!’ sözlerimizle, geleneklerimizle, renklerimizle, bütün farklılıklarımızla birlikte sokaklarda, meydanlarda olacağız. Başta Türkiye halkları olmak üzere tüm Ortadoğu ve Kafkasya halklarının Newroz Bayramını yürekten kutluyoruz.

IV. İktidarın toplumdaki tüm muhalif sesleri susturma ve sindirme politikalarını savaş, çatışma, kutuplaştırma, gerginliği arttırma, tas ye uygulamalarıyla sürdürmesi karşısındaki kararlı duruşumuz ve mücadelemiz devam edecektir. Toplumdaki tüm de- mokratik muhalefet güçleri ile birlikte bu mücadeleyi ortaklaştırmak için elimizden gelen fedakarlığı ve örgütlülüğü göstereceğiz. Bu aynı zamanda geleceğimizi birlikte kurmak için gösterdiğimiz bir çabadır.

Halkların Demokratik Partisi Merkez Yürütme Kurulu 15 Mart 2018


Konuyla ilişkili diğer makaleler