İşçi Sınıfının Balyozu, Kürtlerin Ateşi... Birlikte Güneşli Günlere...

İşçi Sınıfının Balyozu, Kürtlerin Ateşi... Birlikte Güneşli Günlere...

MHP destekli AKP-Saray Rejimi 31 Mart Yerel Seçimle- ri’nde henüz tüm toplum kamuoyunun bilincine çıkma- dığı kadar büyük bir darbe yemiştir. Seçim sonrası bilgi kirliliği ve İstanbul seçimlerindeki AKP-MHP Blokunun ye- nilgisinin üzerini küllendirme çabaları ciddi kazanımların bilince çıkmasını engellemek için amacına uygun bir işlev görmüştür.

Çok açık ve net söylenmelidir: MHP destekli AKP-Saray Rejimi 31 Mart seçimlerinde kaybetmiştir!

Konu sadece AKP’nin kaybettiği metropoller değildir. Aynı zamanda kamuoyundan gizlenmeye çalışılan ciddi oy kaybıdır. Erdoğan’ın baş ağrıları bu nedenden kaynaklan- maktadır.

Bu sonuca ulaşmanın anahtarı Türkiye işçi sınıfının, tüm emekçi halkların ve Kürt halkının kağıt üzerinde imza altına alınmayan veya TV ekranlarında reklamı yapılmayan ittifakıdır. Birleşik mücadelesidir.

İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Antalya ve hatta İzmir bu birleşik mücadele sonucunda AKP’ye Hayır! demiştir. İşçi sınıfının balyozu AKP’nin kafasına inmiş, Newroz’un ateşi AKP’yi yakmıştır. 31 Mart seçim deneyi bize halkların birleşik duruşunun ve işçi sınıfı ile yoksul emekçilerin ve de proleterleşen memur ve küçük esnafın sınıfsal bağlaşıklı- ğının tek bir hedefe yönelindiğinde demokratik anlamda sonuç alıcı olduğunu ispat etmiştir.

Türkiye’yi içinde bulunduğu zifiri karanlıktan biraz daha aydınlık bir ortama çıkaracak güç işte bu güçtür. Bunu başarırken oluşturacağı daha uzun vadeli birleşik güç ve onun sürekliliği de ülkeyi güneşli günlere ulaştıracaktır. Sınıfın özgürlük mücadelesi kendi yolunu kendi döşüyor. Toplumsal dinamikler tariflere ve formüllere sığmıyor. Ha- yatın ve mücadelenin gerçekleri kimileri için acıdır, kimileri için ise yollarını doğrulayıcı ve umut vericidir. Biz ikincilerin ta kendisiyiz... Seçimlerden çıktık şimdi kararlılık ile 1 Mayıs Alanlarına yürüyoruz. Aynı bilinç ve aynı bileşimle...

Politika


Konuyla ilişkili diğer makaleler