Manifesto ve Komünist Tutum

Manifesto ve Komünist Tutum

Komünist Parti Manifestosu’nun IV. Bölümü, “Komünistlerin Farklı Muhalefet Partileri Karşısındaki Tutumları” başlığını taşıyor. Kuşkusuz ülkemizde sınıf savaşımı veren komünistler, Komünist Manifesto’da anlatılan bu ilkesel tutumu muhalefet partileriyle ilişkilerinde bir an bile gözden ırak tutmuyorlar. Manifesto’da, “Kısacası, komünistler her yerde, kurulu sosyal ve po- litik düzene karşı, her tür devrimci hareketi desteklerler.

Onlar, bütün bu hareketlerde o andaki gelişme derecesi ne olursa olsun, mülkiyet sorununu hareketin temel sorunu olarak ön plana çıkarırlar.

Ve en sonu onlar, her yerde bütün ülke- lerin demokratik partileri arasında birlik ve anlaşmanın kurulması için çalışırlar.”

Komünistler böyle davranırken, peki sırtında yumurta küfesi taşımayan ama kendisini de “komünist” olarak adlandır- maktan vazgeçmeyen kimileri ne yapıyor- lar? Şu sıralar en çok sosyal medyada boy gösteren bu arkadaşlar (!) kimi sayfalarda söylenenleri dinlemeden, yazılanları tam olarak okumadan, anlama zahmetine kat- lanmadan muhalefeti birleştirmeye çaba harcayan komünistlere saldırmayı marifet sanıyorlar. Bunu yaparken de içselleştire- medikleri kimi kitabi bilgilerini papağan gibi her fırsatta tekrarlayarak bilgiçlik taslıyorlar. Eskiden devrimci hareketlere kıyısından köşesinden bulaşmış, yaş iler- leyince Kemalizm’in sığ sularına yelken açmışların HDP’ye saldırırken ırkçılık dü- zeyine varan Kürt düşmanlıklarını dikkate bile almıyorum.

Tabii bir de TKP Genel Sekreterliği döneminde partiyi likide eden Nabi Yağ- cı vakası var. 5 Temmuz 2008 tarihli Taraf Gazetesi’nde yayınlanan söyleşisinde Ne- şe Düzel’e AKP’nin icraatlarını “devrimsi dönüşümler” olarak değerlendirip, AKP iktidarı döneminin Türkiye’ye “Rönesans yaşattığı”nı söyleyebiliyor zerrece utan- madan. Bunu yaparken de hem Marx’dan referanslar alıyor, hem de şunları söyleye- biliyor: “...Çünkü bugünün sorunları için ye- tersiz Marksist felsefe. Çünkü sanayi sonrası toplumundayız. Marksist felsefe ise sanayi toplumunda ortaya çıktı. Marks çağını aşan bir filozof ama eksik bıraktığı çok şey var.”

O zaman buna cevabı Manifesto hak- kında değerlendirmesinde Lenin’den ve- relim: “Bu eser, yeni dünya görüşünü, sos- yal yaşantıyı en kapsamlı ve derin gelişme doktrini olarak diyalektiği de içeren tutarlı materyalizmi, sınıf savaşının teorisini ve yeni, komünist bir toplumun yaratıcısı prole- taryanın dünya ölçüsünde tarihsel devrim- ci rolünü dehanın açıklığı ve parlaklığıyla özetlemektedir.” n