Mevsimlik Tarım İşçileri

Mevsimlik Tarım İşçileri

Mevsimlik tarım işçileriTarım işçisi aileler, kapsamlı ve ulaşılabilir sağlık hizmetine kentsel alanların dışında tarlalarda yaşamaları, sık yer değiştirmeler, sağlık güvencelerinin olmayışı, sağlıklarını koruma bilgilerinin olmayışı ve özellikle kadınların okur yazar olmayışları ve dil farklılığına bağlı iletişim sorunları nedeniyle hizmete erişememektedirler.

Güvenli annelik, hijyen, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, riskli gebelik, erken evlilik, cinsel şiddet, istismar, istenmeyen gebeliklerin önlenmesi vb.) yeterince karşılanamayan ihtiyaçlarıdır. Özellikle bu grupta yer alan genç insanlar için riskler ve karşılanmamış ihtiyaçlar daha fazla öne çıkmaktadır.

Tarım işçisi kadınlar doğum öncesi ve sonrası bakım alamamakta, istemsiz düşükler, ölü doğumlar, aşırı doğurganlık, adölesan gebelikler ve gebelikle ilişkili sağlık sorunları açısından önemli risk grubudur. Bir araştırmada kadınların hastalıklarını çadırda kendi kendilerine tedavi etmeye çalıştıkları ve çalışmayınca para kazanamayacaklarından dolayı işi bırakıp hastalık nedeniyle sağlık kurumlarına gidemeyeceklerini bildirmişlerdir.

Mevsimlik tarım işçileri her tür sosyal güvenceden yoksun ve katmerli bir emek sömürüsü koşullarında çalışmaktadırlar. Bu sömürü ve yaşam koşullarına son vermek, ancak ülkede sömürü düzenine son verilmesi ve ekonominin tümünün olduğu gibi, tarımın da yeniden örgütlenmesi ile mümkündür. Temel tarım alanlarda toplumsal mülkiyetin geçerli kılınması ve komünal çapta tarım kooperatifleri yoluyla, kapitalizmde topraksız ve az topraklı yoksul köylülerin, kooperatifler çatısı altında örgütlenerek az topraklı köylülerin eşit fırsatlar elde etmeleri, topraksız köylülerin ise tüm sosyal haklardan yararlanan tarım işçileri olarak yaşamlarını sürdürecekleri koşulların yaratılması gerekmektedir. Sosyalizmde köyler komünal anlamda eğitim, sağlık, kültür ve tüm sosyal-siyasal aktivitelerin eksiksiz yerine getirildiği idari birimler olarak köy ve kent arasında kapitalizmdeki büyük fark uçurumunun kapatıldığı yerleşim birimleri olarak ifade edilirler. Kadınların eşit haklara sahip olduğu ve toplumsal yaşamın bütün olanaklarından yararlandıkları, genç kız ve erkeklerin ise öğrenim ve çalışma hayatında daha farklı olanaklar elde etmek için köylerini terk etmelerinin ortadan kalkacağı böyle bir toplum düzeni için mücadele bugünden kırsal alanlarda köylüler, tarım emekçileri ve mevsimlik tarım işçileri arasında yürütülecek bir çalışmaya bağlıdır.