Nazım Hikmet, 113 Yaşında!

Nazım Hikmet, 113 Yaşında!

Nazım Hikmet ve İsmail Bilen“Bir yerlerde karanfiller açmış olacak. İşte böyle Laz İsmail, Mesele esir düşmekte değil, Teslim olmamakta bütün mesele!”

Ülkemizde ve dünyada edebiyat, sanat ve politikanın içinde olan herkes tanır, Nazım Hikmet’i. Adı, sanatı ve mücadelesi, Türkiye sınırlarını aşarak dünyanın her tarafına yayılmıştır. İlerici devrimci gençliğin yürüyüşlerinde, işçi direnişlerinde, barış etkinliklerinde ve özgürlük kavgasında şiirleri okunur. Dizeleri, belgi olarak taşınır. Yurtseverlik duygusu ve enternasyonalizm ruhu, kişiliğinde ve şiirlerinde iç içedir. Partizanlığı, aşkı ve mücadelesi sonuna kadar bir tutarlılık içindedir.

Nazım, çağımızın en büyük şairlerindendir. 13 yıl, burjuvazinin zindanlarında yattı. Can güvenliği nedeniyle Sovyetler Birliği’ne gitmek zorunda kaldı. Orada da Türkiye işçi sınıfına ve içinde yöneticilik de yaptığı partisi TKP’ye sadık kalarak barış ve sosyalizm için mücadele verdi. “Ben yanmasam, sen yanmasan, biz yanmasak, nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa...” dizeleri mücadelede zorluğu ve kararlılığı, “Yarin yanağından gayrı her yerde her şeyde hep beraber, diyebilmek adına evlerin, yurtların, dünyaların ve kozmosun kardeşliği adına...” dizeleri ise bize sosyalizmi ve hümanizm için mücadeleyi göstermektedir.

Nazım’ın yoldaşları ve dostları, bu topraklarda “karanfillerin açması için” gecesini gündüzüne katarak, karınca kararınca bıkmadan usanmadan ve işçi sınıfının öğretisinden şaşmadan, sonuna kadar yürüyeceklerdir, “Güneşi zaptetmek için.”


Konuyla ilişkili diğer makaleler