Tütün Üreticilerinin Sorunları

Tütün Üreticilerinin Sorunları

Tütün üreticilerinin bir eylemindenTBMM'ne sevk edilen "Makaron veya yaprak sigara kağıdına ticari amaçla sarmalık kıyılmış tütün doldurarak satanlara 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilecek” maddesi tütün üretimini yasaklama niteliğini taşıdığından üreticilerin tepkisine yol açmaktadır. Yasa çok ağır para cezalarını da içermektedir. Son yıllarda sigaraya yapılan büyük zamların ardından sigara tiryakilerinin sarmalık tütüne yönelmesi sigara-tütün tekellerinin piyasasının kısmen de olsa daralmasına ve karlarının azalmasına yol açtı.

Özellikle kendine has içimiyle Adıyaman ilinin Çelikhan yöresinde yetiştirilen sarmalık tütünün rağbet görmesi, ülke geneline yayılması tütün tekellerinin ve yandaşlarının uykularının kaçmasına neden oldu. Aylar öncesinden Star gazetesinin "Sarmalık kıyılmış tütün terörün kaynağıdır." başlığını kullanarak yayın yapması ve ardından tütün üreticilerinin aleyhine olan ve sarmalık tütün yasağını amaçlayan "Tütün Yasası"nın gündeme getirilmesi bir tesadüf değildir. Tam tersine ülke tarımını hedefleyen ve dışa bağımlılığı amaçlayan bir çalışmadır. 

En önemli gelir kaynağı olan tütün ekiminin ve alım satımının yeniden serbest bırakılması için Adıyaman'da 3 bin kişinin katıldığı bir miting düzenlendi. "Tütünüme Dokunma!" belgisi altında yapılan mitingde üreticiler taleplerini dile getirdiler. Adıyaman Tütün Platformu Sözcüsü Avukat Aburrahman Tutdere, Adıyaman tütünün bitmesi durumunda bölgede 200 bin kişinin yoksullaşacağını  belirtti.

Tütün, çok hassas bir bitkidir. Keyf verici iyi sarmalık tütün elde etmenin ilk adımı, iyi bir sedir yetiştirmekten geçer. İyi yetiştirilmiş sağlıklı bir sedir, bol hayvan gübresi atılmış ve dikime hazırlanmış tarlaya ekildiğinde verimli olur. On yıllardan beri tütün ekimini yapan Çelikhanlı üreticiler, bu konuda yeterli bilgi ve beceriye sahiptirler. Çelikhan yöresinin iklimi ve toprağı, sarmalık tütün ekimine çok elverişlidir. Her beldenin kendine has tütün içimi vardır. Alçak ve kumlu kısımlarda ekilen tütünlerin içimi çoğunlukla hafiftir, yüksek ve dağlık kesimlerde ekilen tütünlerin içimi ise serttir. 

Tütün üreticilerinin en büyük sorunu, tütünün pazarlanması ve satılmasıdır. Devlet desteği olmadığı için üretici, tüccara ve simsara mahkumdur. Piyasası onlar tarafından belirlenmektedir. Tütün çok emek isteyen ve aile içi kolektif çalışmayı gerektiren bir üründür. Sedirin dikiminden biçilip kurutulmasına kadar çok hassas bir işçilik gerektirir. Tarlada iken zamanında sulamamak veya biçilip kurutulma aşamasında bir iki saatlik bir ihmalkarlık bile tütünün renginin, içiminin ve rekoltesinin düşmesine ve değişimine yol açar. 

Devlet, tütün üreticisini desteklemelidir. Üretici kooperatifleri kurulmalıdır. Tütün, büyük şirketlerin kar alanları olmaktan çıkarılmalıdır. Bölge halkının gelir kaynağına, dokunulmamalıdır. Bunun için her şeyden önce büyük sermayenin, yabancı güçlerin isteği doğrultusunda hazırlanan  "Tütün Yasağı" yasa tasarısı derhal geri çekilerek iptal edilmelidir. Tütün konusunda ilk ve son söz üreticinin olmalıdır. Bunun gerçekleşebilmesi için ise her şeyden önce tütün üreticileri demokratik örgütlenmelerini gerçekleştirmelidirler. 


Konuyla ilişkili diğer makaleler