Taşeron İşçiye Kadro Yalanı

Taşeron İşçiye Kadro Yalanı

Taşeron İşçiye Kadro Yalanı

Seçimler öncesinde hükümetin verdiği sözlerden birisi de tüm taşeron işçilerin kadroya alınacağıydı. Kamu sektöründeki taşeron işçi sayısı 720.000 civarındadır. Asıl işçi-yardımcı işçi ayrımı yapılmadan herkesin kadroya alınacağı bizzat Başbakan tarafından açıklanmıştır.

Ancak Maliye Bakanı’nın açıklamaları bu söylemin doğru olmadığını ortaya çıkarmıştır. Kamuda çalışan taşeron işçiler özel sözleşmeli personel olarak istihdam edilecektir. Özel sözleşmeli personelin sözleşmeleri üç yılda bir yenilenecektir.

Özel sözleşmeli personel olmak da kolay değildir. Açıklandığı gibi tüm taşeron işçileri kapsamamaktadır. Bu statüye girebilmek için aynı işte 12 ay boyunca kesintisiz çalışıyor olmak gerekmektedir. 11 ay çalışan bir işçinin yararlanması olanaksız hale getirilmiştir. Taşeron sisteminde işçilerin giriş-çıkış yapılarak çalıştırıldığı göz önüne alındığında 720 bin işçiden kaçının bu statüye alınacağı belirsizdir.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yaptığı açıklamada 1 Kasım’dan sonra kamuda çalışmaya başlayanlarla, emekliliği gelmiş olanların bu kapsamda değerlendirilmeyeceğini ifade etmiştir. İşçiler daha önce alacakları ücret üzerinden çalışmaya devam edecek ve önceden edinilmiş haklarından feragat ettiklerine dair bir sözleşme imzalayacaklardır. Geçmiş haklarından feragat eden işçilerin kıdem tazminatlarının yanacağı anlaşılmaktadır. Belediyelerde çalışan taşeron işçilerin yine Belediye bünyesindeki şirketlere devir edileceği belirtilmektedir. Bu durumda kadro sözü havada kalmaktadır.

Maliye Bakanı’nın açıkladığı sınav şartının mevcut çalışanları kapsayıp kapsamadığı da belirsizdir. Belirli olan tek durum bunun kadroya almak olmadığı, yeni bir statü olduğudur. Özel sözleşmeli personelin, sözleşmelerinin uzatılması üç yılda bir yapılacaktır. Performans değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulması kriterlerine göre yenileme yapılıp yapılmayacağına karar verileceği söylenmektedir.

Ücretler 2017 yılı Ağustos ayına kadar önceden aldıkları ücretle sınırlı kalacak. Bu tarihten itibaren kamu personelinin maaşlarında yapılan artıştan faydalanabilecekler.

Özel sözleşmeli personel kapsamına alınacak olanlarda yaş hariç olmak üzere, memur olma koşullarının hepsi aranacak. Bu koşullar içinde eğitim, sicil, güvenlik soruşturması da yer alıyor.

Düzenleme sonrasında Belediyeler de dahil olmak üzere (bağlı iktisadi kuruluşlar da içinde) merkezi idareye personel ihtiyaçlarını bildirecekler. Merkezi idarenin onayladığı kadar personeli istihdam edebilecekler. Bu personelin hepsi de devlet memuru olma koşullarını taşıyor olacak. Yapılacak sınavı da geçmek yükümlülüğü getiriliyor. Yapılacak olan sınavın niteliği ise tamamen belirsiz. Kurumlar bazında mı, genel mi konusuna henüz bir açıklık kazandırılmış değil.

Yasal düzenlemeler bittikten sonra hak sahibi olduğunu düşünenler kendileri başvuruda bulunacaklar. Bu durumda geçmişteki haklarından feragat etmiş olmak garanti altına alınmış olacak. Başvuruda bulunmayanların ise zaten kamudan bir hakkı bulunmayacak. Onlar sadece bünyesinde gözüktükleri taşeron firma ile muhatap bırakılacaklar.


Konuyla ilişkili diğer makaleler