TKP, BİR SAVAŞ ERİNİ RAİF TÜRKMEN'İ (EROL YOLDAŞ) YİTİRDİ…

TKP, BİR SAVAŞ ERİNİ RAİF TÜRKMEN'İ (EROL YOLDAŞ) YİTİRDİ…

Raif Türkmen (Erol Yoldaş)Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin 10 Nisan 2018 Tarihli Açıklaması

Erol yoldaş 10 Nisan 2018 salı günü sabah saatlerinde yaşadığı Marmaris’in Selimiye köyünde ani bir kalp krizi sonucu yaşama veda etti.

Erol yoldaş 1 Şubat 1950 tarihinde Trabzon’un Akçaabat ilçesinde dünyaya geldi. Yoksul bir ailenin çocuğu olarak çocuk denecek yaşta İstanbul’a göç etti. Öğrenimini tamamlayamayıp İstanbul’un Gedikpaşa semtinde kunduracı çırağı olarak işe başladı.

Kunduracılığı çekirdekten yetişerek öğrendi. Yetmişli yıllarda F.Almanya’ya gitme fırsatını değerlendirerek göçmen işçi olarak Münih kentine gitti. Münih’te fabrika işçiliği döneminde önce ATTF, daha sonra ise TKP ile tanıştı. Münih parti örgütünde farklı görevlerde bulundu, semt ve il sekreterliği görevlerini yürüttü. 12 Eylül 1980 askersel faşist darbesini Sofya’da parti okulunda karşıladı. Parti okulu dönüşünde üstlendiği yeni görev doğrultusunda işçi yatağı, maden ocakları ve çelik fabrikaları bölgesi olan Ruhr Havzası’na taşındı. Ruhr’da Parti Bölge Komitesi sekreterliği yaptı. 1983 V.Kongre sonrası Federal Almanya Yöre Komitesi’nde görev aldı. Partimizin likidasyon girişimine kadar bu görevini sürdürdü.

Erol yoldaş öğrenimini yarıda kesmesine rağmen, kendisini Marksizm-Leninizm bilimi doğrultusunda çok iyi yetiştirmiş ve kendini sürekli yenileyen bir yoldaşımızdı. Yorulmak bilmez bir azimle parti çalışmalarını sürdürüyordu. SBKP’nin Perestroyka ve Glasnost çizgisini önce ilan edildiği biçimi ile Sosyalizm’in geleceği için bir gereklilik olarak savundu, fakat demokratik merkeziyetçi işleyişin yerine ademi merkeziyetçiliğin geliştirilmesi ve “demokrasi” adına anti-komünist, anti-sovyet söylemlerin yaygınlaşmasına karşı çıktı. Erol yoldaş yeni tipte Leninci Parti ilkelerinin ve Proletarya Diktatörlüğü’nün ateşli bir savunucusuydu. 1988 yılında “yenilenme” çizgisine eleştirel yaklaşan, süreklilik ve ilkelere bağlı olarak devrimci bir yenilenme politikasını savunan bir grup yoldaşı ile birlikte Moskova’da SBKP MK Marksizm-Leninizm Enstitüsünde yoğun tartışmaların yaşandığı çalışmaya katıldı.

Sovyetler Birliği’nin 90’lı yılların başında karşı devrime maruz kalacağını ve ihanet politikalarının Dünya Sosyalist Sistemi devletlerine kadar bu kadar imha edici bir rol oynayabileceğini partimizin dürüst, namuslu ve inançlı kadrolarının hiç birisi tahmin etmiyordu. Bu nedenle Demokratik Alman Cumhuriyeti’nin, Nikaragua Halk Cumhuriyeti’nin, ve Afganistan Halk Cumhuriyeti’nin “satışı” Erol yoldaşın ölünceye değin affedemediği olaylar olmuştur. Romanya Devlet Başkanı ve Romanya Komünist Partisi Birinci Sekreteri Nikolay Çavuşesku’nun dünyanın gözü ve Sovyet yönetiminin sessizliği içinde kurşuna dizilebilmesi Erol yoldaş için bardağı taşıran damla oldu. Bilimsel olarak inandığı, uğrunda her tür fedakarlığı göze alarak savaştığı idelerin bu kadar kolay satılmasını kabullenemedi. Bu nedenden dolayı yoldaşları ile ilişkilerini korumasına rağmen uzun yıllar aktif politik mücadelenin dışında küskün kaldı. Olanakları çerçevesinde partimizin çalışmalarını destekledi. Ancak parti yönetimimizde ihanet edenleri geçmişe olan saygısını yitirmemesine rağmen hiç bir zaman affetmedi.

Erol yoldaş, son yıllarda HDP’nin kurulması sonrasında HDP çalışmalarını destekledi ve eylemlerinde yer aldı. Partimizin yayınlarını yakından izledi, görüşlerini iletti, Program ve Tüzük tartışmalarına katkılarını yaptı.

Erol yoldaş Mustafa Suphi Vakfı’nın kuruluşunu heyecanla selamlayan ve bu nitelikte bir çalışmaya ihtiyaç olduğuna inanan bir yoldaşımızdı.

Erol yoldaş, sağlık nedenleriyle yaşamının son yıllarını Marmaris’in Selimiye köyünde mütevazi evinde geçirdi. Yardımseverliği ve dayanışma bilinci nedeniyle kısa zamanda komşuları ve çevre halkı tarafından sevilen bir insan oldu. Onlarla memleket meselelerini tartışmaya ve düşüncelerini aktarmaya devam etti.

Erol yoldaş için cenaze merasimi düzenlenmeyecek. Kendi vasiyeti ve sağlığında noter huzurunda yaptığı anlaşma neticesinde Erol yoldaşın organları ihtiyaç sahiplerine bağışlanacak ve bedeni Üniversite öğrencilerinin eğitim amaçlı değerlendirmesine sunulacak. Partimiz ve yoldaşları kendisi için anma toplantıları düzenleyecek, sevenlerinin, dostlarının ve yoldaşlarının bir araya gelmesi sağlanacaktır.

Karadeniz’in bağrından çıkan, Türkiye Komünist Partisi saflarında yetişen ve gelişen, tok sesiyle Ege türkülerine can katan, çalışkan, disiplinli, ilkeli ve herkesin sevdiği emektar yoldaşımızı uğurlarken, Marksizm-Leninizm’e ve onun Türkiye’deki müfrezesi Türkiye Komünist Partisi’ne bu kadar inançla bağlı olduğu için birçok yoldaşına küskün giden Erol yoldaşımızın uğruna yıllarca aktif mücadele ettiği idelerin, genç kuşak komünistler tarafından gerçekleştirilmesinin O’nun anısını yaşatmanın en iyi yolu olduğunu belirtiyoruz. Erol yoldaşımızın anısı partimizin savaşımına yol gösterecektir.

Ailesine, akraba ve yakınlarına, komşularına, arkadaşlarına, dostlarına, yoldaşlarına en içten taziye duygularımızı iletiyor, yoldaşlar sağolsun diyoruz.

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi
10 Nisan 2018

TKP MK Merkez Organı Atılım gazetesinin Nisan 2018 (Sayı 294) sayısından yayınlanmıştır.  (www.tkp-online.org sayfasından alınmıştır.)