“Yetmiş iki milleti bir bilmek... ”

Yaklaşık BİN yıldır bu topraklarda yaşayan, kök salan Alevi inanışının, Anadolu’da yaşadığı acılarla birlikte kazandığı ve yaşam biçimi haline getirdiği birçok düsturu var. Aleviler, bu düsturlarıyla 20. Yüzyıla kadar bozulmadan, yozlaşmadan gelebildiler. Ancak, 20. devamı


Petrol ve Dünya Siyaseti

Ortalık karmakarışık. Çeşitli ülkelerin merkez bankaları alarm veriyor, piyasalarda korku hakim deniliyor. Rusya’da Ruble takla atarak değer kaybederken, Türkiye’de Dolar ve Euro yeni rekorlar kırıyor. Emekçi ve yoksul kesimler pahalılık ve borç yükü altında eziliyor. Hane başına düşen borçların toplamı 2003 yılında 4,5 milyar Dolar iken, bu meblağ bugün 150 milyar Dolar’ı aşmış durumda. devamı


Petrol, AKP ve Gülen Hareketi

TKP Merkez Organı Atılım’dan alınan ve gazetemizin ikinci sayısında yer alan yazı, son derece önemli bir tespitle başlıyor: “AKP Rejimi dış politika, iç politika ve ekonomik alanlarda gitgide sıkışıyor.” Tek cümle ile Türkiye’deki güncel durum anlatılmakta. Bölgemizdeki gelişmeler ve petrol fiyat krizi de bu tespiti teyit ediyor. devamı


Celalettin Kesim ve Yoldaşları

“Celalettin’in katli bir devlet operasyonudur!”

Celalettin Kesim’in katledilişinin 35. yılında yoldaşı Hasan Tezcan ile Berlin’den söyleştik:

“Celalettin’in katli bir devlet operasyonudur!”

Politika Gazetesi: Hasan arkadaş merhabalar. 5 Ocak 1980 tarihinde Berlin’de faşistler tarafından katledilen Celalettin Kesim arkadaşımızın katlinin nasıl gerçekleştiğini kısaca bir resmeder misiniz? devamı

Demokratik Çerkes Harekti'nin Protestosundan

Kurtuluş Savaşı’nda Kürtler: ”Buraya savaşmaya mı geldik, kaçmaya mı?”

Kürtler, Bağımsızlık Savaşı’nda ilk silaha sarılan kesimlerden biriydi. 1.Meclis’e çok sayıda mebus yolladılar ve kendilerini ortak mücadeleden koparmak isteyen Batılı emperyalistlere “Türk-Kürt müttehittir (birleşiktir)” diye telgraf çektiler. Mecliste Dersim milletvekili olan Diyap Ağa, Eskişehir’deki yenilginin ardından Meclisi Ankara’dan taşıma önerisi geldiğinde “Efendiler, bir buraya savaşmaya mı geldik, kaçmaya mı?” diyerek onurlu ve kararlı bir duruş sergiledi. devamı


Pablo Picasso: Guernica

Sanatın Güzelliği

Sanat, düşüncenin, duygunun veya tasarının bir başka anlatım biçimidir ve  yaratılan güzelliktir. Sanat, insanların içinde yaşadığı toplumsal yaşama, düne ve geleceğe ilişkin duygu ve düşüncelerini yansıtmasıdır, insanların bilinçlendirilmesidir. devamı


Kenan Evren ve Tayyip Erdoğan

SEÇİM BARAJI KALDIRILMALIDIR, HEMEN, ŞİMDİ!

Seçim barajı 12 Eylülcü faşist generallerinin mirasıdır. Burjuvazinin diktatörleri iktidarlarını sağlama alsın diye...

Erdoğan sözünün eriyse kaldırsın bakalım şimdi bu seçim barajını. Ama yapamaz... O iş yürek ister, delikanlılık ister.

Erdoğan değil miydi faşist general eskisi Evren’e, “Sizin zamanınızda Belediye Başkanı olsaydım İstanbul’u uçururdum” diyen?

Ne de güzel anlaşıyorlardı... devamı


Hem “hoş bulduk”, Hem de “hoş bulmadık”

Hoş bulduk, çünkü beklediğimizin çok üstünde bir ilgiyle karşılandık. Gazete daha baskıdan çıkarken bizzat matbaaya gelip paketlerine sahip çıkan arkadaşlarımız, dostlarımız oldu. Gazete heyecan yarattı. Merkez büro telefonlarının telleri ısındı. Ziyaretimize gelen, bizi arayan, mesaj yazan, katkıda bulunan, gazetenin gönüllü dağıtım görevini üstlenen tüm dostlarımızı, arkadaşlarımızı, yoldaşlarımızı tekrar selamlıyoruz, sağolun diyoruz... devamı


İlk Tepkiler...

BU MESAJLAR SEÇEBİLDİKLERİMİZ... DAHA YÜZLERCE YORUM VE ÖZEL MESAJ VAR... BİZZAT ZİYARETİMİZE GELEN, GAZETE BÜROMUZU TELEFONLA ARAYAN DOSTLARIMIZ VAR...

POLİTİKA GAZETESİ KOLLEKTİFİ OLARAK HEPİNİZE CANDAN TEŞEKKÜR EDİYORUZ, BİZE GÜÇ KATTINIZ, UMUT VERDİNİZ... SAĞ OLUN, VAR OLUN! devamı


Rejim Sıkışıyor, Olanaklar Artıyor

Türkiye Komünist PartisiAKP Rejimi dış politika, iç politika ve ekonomik alanlarda gitgide sıkışıyor. Sıkıştıkça saldırganlaşıyor. Saldırganlaştıkça milliyetçi, mezhepçi yanını öne çıkarıyor. Bu şekilde yığınların tepkisinden kendisini korumaya ve var olan tabloyu farklı göstermeye çalışıyor. devamı


Sağlık İşçileri Maltepe Üniversitesi Hastanesi’nde Grevde !

DİSK’e bağlı Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası’nın Maltepe Üniversitesi Hastanesi’nde başlattığı grevin ilk gününde, sendikanın Eğitim ve Örgütlenme Uzmanı Erdoğan Demir ve sendikalı olduğu için ilk işten atılan Zeki Demirel ile direniş çadırında Politika Gazetesi olarak bir röportaj gerçekleştirdik. Sendikalı sağlık işçilerinin, taşeron tehdidi ile işten atılmaları sonrasında, direnişlerini ve kararlılıklarını kendilerinden dinledik. devamı