Araştırm ve İnceleme

İslam’da Ganimet, Şehitlik ve Cennet

“...Kıyıda kendini bir odun yığınında yaktı ve çok renkli kuşlar yükseldi küllerinden, Ruhu Sabah Yıldızı oldu.” (1)

Bedir Savaşı’ndaki az sayıda Medineli Müslüman’ın Mekkeli Kureyşlileri ağır bir yenilgiye uğratması üzerine Muhammed’in, “Kendilerine savaş açılan Müslümanlara, zulme uğramaları sebebiyle cihat için izin verildi. Şüphe yok ki Allah’ın onlara yardım etmeye gücü yeter.” ayetinin (Hacc Suresi, 39) geldiğini açıklaması ve bunun kendisini daha sonraki savaşlar için de bağladığını düşünememiş olması tabii ki imkânsız. Nitekim kısa bir süre sonra, Bedir Savaşı’ndaki yenilgilerin intikamını almak isteyecek olan Kureyşlilerle Uhud Dağı’nın eteklerinde giriştikleri savaşta işler, Peygamber’in ve arkadaşlarının bekledikleri gibi gitmemişti (ve ağır bir yenilgiye uğradılar). devamı