Emek

Tütün: Yöre Halkının Ekmeği…

24 Ocak 1980 tarihinde kapitalizmin bekası için bir dizi ekonomik ve politik kararlar alındı. Bu kararlar tarihe ’24 Ocak Kararları’ olarak geçti. Mevcut koşullarda uygulama olanağı bulamayan bu kararlar için 12 Eylül 1980’de faşist askeri bir darbeyle cunta iş başına getirildi. Ardından 24 Ocak Kararları bir bir uygulanmaya koyuldu. devamı


Sendikal Örgütlenmenin Bazı Sorunları Üzerine

Binsekizyüzlerin son çeyreğinde Engels’in Bebel’e yazdığı mektupta “işçi sınıfı var olduğundan bu yana sendikalar aracılığıyla örgütleniyor. Sendika işçi sınıfının sermayeye karşı gündelik mücadelesini verdiği, kendini eğittiği ve en güçlü gericiliğin bile artık ezemeyeceği, gerçek sınıf örgütü anlayışıyla örgütlenmelidir” demişti. devamı


İşçi Sınıfının Ekonomik ve Siyasal Mücadelesi

İşçi Sınıfının Günlük Mücadelesinde Ekonomik – Sendikal Olanla Siyasi Olan Arasındaki İlişki

Burjuvazi ve kapitalist devletin kârlarını azami seviyeye çıkarması ve düzeni koruması kendileri için hayati önemdedir. Yine bu nedenledir ki işçi sınıfının ekonomik hakları için mücadelesi en yüksek kârın gerçekleşmesini sekteye uğratması ve sömürüyü sınırlandırması için vazgeçilmezdir, hayati önemdedir. devamıSINIF MÜCADELESİNDE SENDİKAL EĞITİMİN ROLÜ

Maden İş Sendikası Ders Notlarıİşçi sınıfı ve kapitalist sistem arasında süren mücadele gerçeği teorik bir saptama değil,

pratikte de sürdürülmesi gereken bir mücadeledir.

Sınıf mücadelesinin önemli mücadele araçlarının başında gelen sendikaların,

sınıfsal perspektife sahip bir mücadele anlayışını önceleyen, gelişip güçlenebilmesinin,

olmazsa olmazlarının başında gelen, örgütlenmenin ivme kazanabilmesinin koşulları ve sınıf bilinçli kadroların yaratılabileceği bir alandı devamı