Enternasyonalizm


Alman Komünist Partisi DKP Tezleri

Alman Komünist Partisi - DKPAlman Komünist Partisi’nin 21. Kongresi 14-15 Kasım 2015 tarihlerinde gerçekleştirildi. Bu kongreye sunulan tezler Ekim 2014’de tartışmaya açılmıştı. Dünyanın yeni koşullarında komünistlerin yaklaşımları konusunda önemli tezler içeren bu belge bir yıldan uzun bir süre ayrıntılı biçimde tartışıldı. Tartışılan bu tezlerin bazı başlıklarını bu sayımızda Politika okurlarıyla paylaşmak istedik. Kongrede onaylanan son halini de önümüzdeki sayılarda yayınlayacağız. devamı1.3 Milyar İnsanın Elinde Yükselen Kızıl Bayrak: Çin Devrimi Üzerine -1

Çin Halk Cumhuriyeti bayrağı, ülkeyi oluşturan 5 ana ulusal kimliği temsil eder. Büyük yıldız asli unsur olan Han (Merkezi Çin) ulusunu, diğer 4 yıldız da Moğol, Mançu, Tibet ve Uygur uluslarını temsil etmektedir.Bundan 66 sene önce, 1 Ekim 1949’da Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşu ilan edildi. Gerek 20. yüzyılın, gerekse tüm insanlık tarihinin en önemli devrimlerinden biri olan Çin devrimini incelemek, özümsemek ve tartışmak, tüm ilerici ve sosyalistlerin önünde önemli bir görev olarak durmaktadır.

20. Yüzyıl Başında Çin’de Devrimci Hareket: Yurtseverlikten Sosyalizme devamı