Haydar ÇETİNKAYA

Bir İşçinin Gözüyle...Terörist kim?

Ekonomik olarak egemen olan burjuvalar ve onların devlet örgütü, örgütlü yapısı ile bir terör örgütüdür. Bu kapitalist ve emperyalist devletler; uluslar ve azınlıklar, işçi sınıfı ve emekçi halklar üzerinde baskı ve sömürü aracıdırlar. Ve bundan dolayıdır ki teröristlerdir. devamı