Metal işçileri: “Vergide Adalet İstiyoruz!”

“Vergide Adalet İstiyoruz!” Protestoları

Metal işçileri: “Vergide Adalet İstiyoruz!”

Metal sanayi İşverenleri Sendikası (MESS) ile Birleşik Metal-İş arasında süren Toplu İş Sözleşmesi çalışmalarının uyuşmazlıkla sonuçlanması üzerine Metal işçileri işyerlerinde ve alanlarda direniyor.

Geçtiğimiz günlerde Birleşik Metal-İş Trakya Şubesi tarafından Çorlu’da Heykel Meydanı’nda bir basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasında özetle: “Bizler; yaşayabilmek için emek gücümüzü satmak zorunda bırakılanlar; en ağır ve sağlıksız koşullarda ve büyük çoğunluğumuz açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edilmişken, her türlü ulus ve inançtan sermaye karşılığını ödemedikleri emeklerimizi har vurup harman savuruyorlar.

500 yıl ömrü olan bir ağaçla, 20 yıl ömrü olan bir termik santralin karlılığını tartışacak kadar gözlerini para bürümüştür, akıl sağlıklarını yitirmişlerdir.

Her gün tükettiğimiz onlarca malın fiyatı içindeki vergiler olmasa çok daha insanca yaşayabilirdik. Oysa sermaye vergilendirilmediği için dünyanın en pahalı ekmeğini, benzinini biz tüketiyoruz. Vergilerin %95’ini biz ödüyoruz.

Bu ülkede geliri artmadan vergisi artan ve dolayısıyla geliri gün geçtikçe azalan milyonlar var. Bir tarafta bu milyonlar yer alırken diğer tarafta, her türlü teşvik, af ve benzeri destekten faydalanan, kanuna uymadığı için daha da zenginleşen bir azınlık olarak Sermaye sınıfı var.

100 binin üzerinde metal işçisi insanca yaşamak ve çalışabilmek için yeni bir Toplu Sözleşme sürecinde uyuşmazlık aşamasına geldiler.

Metal işçilerinin gerçek temsilcisi DİSK/Birleşik Metal-İş sendikasıdır. DİSK/Birleşik Metal-İş toplu sözleşme teklifinde vergi adaletsizliğine karşı bir teklif getirmiştir. Teklifin özü, işçilerden %15’in üzerinde vergi kesintisi yapılmamasıdır. Çünkü adaletsiz vergi sistemi işçilerin sermayenin sömürüsüne ek olarak devletin de bu sömürüye ortak olması demektir. Bu sistem işçileri her geçen gün yoksullaştırmaktadır.

1.250 lira aylık geliri olan işçi yılda ortalama kaç lira vergi ödüyor biliyor musunuz? Tamı tamına 3.400 lira.

DİSK/Birleşik Metal İş, ücretlerden yapılan vergi kesintisinin %15 ile sınırlanıp, bunun üzerinden kalan kısmının işverenler tarafından üstlenilmesini öneriyor. Sermayedar sınıfın örgütü MESS ise Birleşik Metal-İş’in talebinin yüksek olduğundan yakınıyor.

Yüksek olan tek bir şey var: Sermaye ve devletin elbirliği ile gerçekleştirdikleri sömürü ve metal işçilerinin yosullaşması!

İki sınıf var! Ama metal işçilerinin seçeneği tek: İnsanca yaşamak ve insanca çalışmak! Bunun için hangi bedel ödenecekse onu ödemeye hep birlikte hazırlanıyoruz.

Birleşen ve direnen işçiler yenilmezler!
Politika/Çorlu


Konuyla ilişkili diğer makaleler