Halklarımızın Zaferi İçin

Halklarımızın Zaferi İçin

Ülkemiz son yılların en önemli ve en heyecanlı genel seçimlerine tanık oluyor. %10 barajının halklarımız tarafından darmadağın edileceğini şimdiden hisseden burjuvazi, Halkların Demokratik Partisi’ne (HDP) şiddetle saldırıyor. Amaç, gelişen devrimci demokratik hareketi kırmaktır.

HDP barajı aşarsa veya aşmazsa ne olacak? HDP’nin barajı aşması, herşeyden önce kitlelerde devrimci bir moral yaratacak. Özgüvenleri artacak, bundan sonraki çalışmalara dört elle sarılacaktır. HDK/HDP gerçekliği kökleşecektir. Bileşen olmayan çevreler yönünü HDK/HDP’ye çevirecektir. Barajın aşılmasıyla Erdoğan ve AKP’nin diktatoryal hayalleri suya düşecek, egemen güçlerin saldırıları nispeten kırılacaktır. Yeni bir anayasanın hazırlanmasında emekçilerin talepleri yansıyacak, HDP’nin meclise sokacağı parlamenterler, demokratik muhalefetleriyle ülkenin içinde ve komşularımıza karşı barışçıl bir dış politikanın yürütülmesinde etkileyici olacaklardır. Bunların bir sonucu olarak demokratikleşme yönünde gelişme ve değişmeler yaşanacaktır.

HDP barajı aşmazsa ne olur? İyice bilelim ki kıyamet kopmayacak. Mücadele sürecek, mücadelenin daha da büyütülmesi gerektiği, kitlelerin bilincine kazınacak. Emekçi kitleler, burjuvazinin devletiyle, hükümetiyle, silahlı-silahsız bütün güçleriyle işçi sınıfına, emekçilere ve halklarımızın demokratik bir geleceğine karşı tek bir cephe olduğunu bir kere daha görmüş olacaklardır. Hani derler ya “Bir musibet, bin nasihattan iyidir” diye. Kitleler, zaferin sokakta olduğunu bunun için kitle eylemlerinin, direnişlerinin devrimci mücadelede belirleyici olduğunu öğrenecek ve bu mücadele çizgisi kabul görecektir. Bu da devrimcilerin, işçi sınıfının öncü kadrolarının önüne yeni görevler koyacaktır.

Politik başarılar, genel olarak eksikliklerin, hataların ve kirliliklerin üstünü örter. Yenilgi ise tartışmaların, eleştiri/özeleştirilerin ve yeniden yapılanmaların önünü açar. İşçi sınıfının devrimci hareketi, örgütlülüğünü kapitalizmin nesnel koşullarına ve sosyalizmin geleceği üzerine kurarak her zaman çelik bir disiplin içinde eleştiri ve özeleştiri mekanizmasını canlı tutarak çalışır. Bütün çalışmalarında olduğu gibi 7 Haziran seçim çalışmalarını da şansa bırakmıyor ve yapılması gerekeni ardına koymuyor.

Seçim günü sandık başlarında oylarımıza sahip çıkarak çalışmalarımızı taçlandıracağız. Gün ola, harman ola!..


Konuyla ilişkili diğer makaleler