Ocak 2023

Züğürt tesellisi

İnsanların kendilerini kandırmaları kadar komik bir durum olamaz. Özellikle dışarıdan gözlemleyenler durumun farkında olduklarında, kendilerini kandıranları bir tiyatro gibi izlerler. Türkiye’de de 102 yıldır bu durum yaşanıyor. Kendilerine siyasal rakip ve tehlike olarak gördükleri Mustafa Suphi ve yoldaşlarını Karadeniz’in derin sularında kalleşçe katlederek Türkiye’de komünist hareketi, Türkiye Komünist Partisi’ni bitirebileceklerini zannettiler. devamı


Suphilerden Bugüne…

Türkiye Komünist Partisi kurucu önderleri Mustafa Suphi ve yoldaşlarının Kemalist burjuvazi tarafından katledilmelerinin üzerinden tam 102 yıl geçti. Bu cinayet sıradan bir cinayet değildi. İngiliz efendilerine “biz Sovyetler ile ilişkilerimizi görünürde iyi tutmaya çalışıyoruz ama Anadolu’da Sovyet tipi bir rejime izin vermeyeceğiz” mesajı verdiler. Mustafa Kemal de kendine en ciddi rakip olan komünistlerin önünü kesmeyi amaçladı. devamı


Onbeşler Katli Ve Kıssadan Hisse…

Onbeşler'in Karadeniz'de katledislerinin resmi

TKP Liderliğinin Ayırdedici Yanı

10 Eylül 1920’de, Bakü’de Türkiye Komünist Partisi’ni (Türkiye Komünist Fırkası’nı) kuran Mustafa Suphi ve yoldaşlarının ayırdedici siyasi özelliği; ülkenin işgalden ve İmparatorluğu Payitaht Anadolu topraklarının işgal edilebildiği bir çöküşe götüren saltanat ve hilafetten kurtuluşa önderlik etme kararlılığıdır. devamı


28 Kanun-i Sani’yi Unutma!

28 Ocak 1921’i 29’a bağlayan gece, Türkiye Komünist Partisi’nin Başkanı Mustafa Suphi, Genel Sekreteri Ethem Nejat ve Merkez Komitesi’ne seçilen yoldaşları ile birlikte, Karadeniz’de, Sürmene açıklarında, kendilerini takip eden  motordaki katiller tarafından hunharca öldürüldü,  karısı Meryem Suphi esir alındı. Onbeşler’i Batum’a götürmek üzere Trabzon’dan hareket etmiş olan motor sabaha karşı geri döndüğünde Trabzon Valisi, Kuvayı Milliye reisleri ve topladıkları eşkıya ile işledikleri vahşi siyasi cinayetlerden biri daha Türkiye tarihine geçmiş oldu. devamı


Katliamlara Karşı Bir Kez Daha Dayanışma

Bir arada yaşamanın yolu dayanışmanın temelini güçlendirmekten geçiyor. Halklarımız arasındaki gerçek kardeşliği emekçilerin elleri ile örebilir ve güçlendirebiliriz. Irkçı milliyetçiliğin kazananı burjuvazidir. Barış halklarımız için hemen şimdi vazgeçilmezdir.

Kürtlerin cumhuriyetle ortaklığının kandırılmayla sonuçlandığı zamanın üzerinden yüzyıl geçti. Kürtlerin bir yüzyılı daha kaybetmemek için bu yüzyılı başka bir şekilde ele almaları gerektiği tartışmalarının yapıldığı bir dönemde, AKP-MHP faşist odağı “Türkiye’nin Yüzyılı” adıyla bir kampanya başlattı. devamı


“Masumiyet Karinesi” Üzerine

Hem sosyal hem de siyasal yaşantımızda en çok ihlal ettiğimiz insan hakkı insanların masumiyetidir. Esas olan suçsuzluktur. Suçsuzluk bir insanın masumiyetidir. Masumiyet suçsuzluğun işarettir. Herkesin masumiyeti esastır ve bu uluslar üstü bir karine olarak kabul edilir. Temel bir insan hakkı olan masumiyet karinesi, hangi yerde, hangi koşulda olursa olsun, güçlü şüphe altında olan kişiler yönünden dahi göz ardı edilemez. Suçlanan kişi hakkında kesin hüküm kuruluncaya kadar suçsuzluğu esas kabul edilecektir. devamı


MUSTAFA SUPHİ’NİN “İLM-İ İCTİMAÎ NEDİR?” KİTABI ÇEVİRİSİ VE OSMANLI’DA ETNİK SORUN ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİ

Mustafa Suphi’nin  Kitabı “İlm-i İçtimaî”

Yüz iki yıl önce katledilen Mustafa Suphi ve yoldaşlarının aziz hatıralarına saygıyla…

Mustafa Suphi, Türkiye komünist hareketinin en önemli kişiliklerindendir. Sol hareketin bütün bileşenleri; Mustafa Suphi’nin sosyalist ve komünist mücadele üzerindeki etkileri konusunda genel olarak birleşmektedirler. Türkiye sol hareketi, Mustafa Suphi’yi Marksist bir siyasetçi ve Türkiye Komünist Fırkası’nın ilk başkanı olarak tanımış ve ağırlıklı olarak onun yaşamının bu dönemi ile ilgilenmiştir. devamı


Kapitalizm’de Halk Sağlığı (Mı)? -2-

Halk Sağlığının Doğuşu Ve Gelişiminde Etkili Bazı Etmenler

Geçen sayımızda halk sağlığının tarihçesine ve bu alana katkıda bulunan üç önemli isimden bahsettikten sonra halk sağlığına etki eden nedenlerden bahsedelim biraz da. Her ne kadar, halk sağlığı gelişimi, Avrupa ve Amerika’da farklı seyretse de halk sağlığının doğuş ve şekillenişindeki temel noktaları ve temel dinamikleri benzer. Bunlara sırasıyla değinelim.

1-Devletin rolü devamıHDK Eş Sözcüsü Cengiz Çiçek: Toplumsal Örgütlenme Hayata Geçirilemediğinde Faşizmin Önüne Geçilemez

HDK Eş Sözcüsü Cengiz ÇiçekAy sonunda Halkların Demokratik Kongresi 12. Genel Kurulu gerçekleşecek. 2023 seçimleri nedeniyle Türkiye’nin mevcut faşist rejimden çıkış tartışmasında “ittifaklar” siyasetin temel gündemi haline gelmişken, muhalefetin şimdiye kadar geliştirdiği tek toplumsal örgütlenme olan Kongre’nin yaşadığı sorunlar ve ortaya koyacağı perspektifler son derece önemli.  Kendisi de HDK kurucularından olan Eş Sözcü Çiçek, HDK fikriyatında somutlanan toplumsal örgütlenme görevlerinin vaktinde hayata geçirilemediği için faşizmin kendisini tahkim etmesinin önüne yeterince geçilemediğinin altını çiziyor. devamı