1 Mayıs 14 Mayıs’ın Arifesidir

1 Mayıs 14 Mayıs’ın Arifesidir

Ülke seçim sath-ı mahalline girmiş durumda. Toplum politize oluyor. Bu önemli. Ancak daha önemli olan işçi, emekçi ve yoksulların seçim olayına nasıl yaklaştıkları ile ilgili. Dini hassasiyetler ve milliyetçi duygular istismar edilerek egemen güçler tarafından kontrol altında tutulan bu kitleler konuya nasıl yaklaşıyor? Özünde yaşadıkları tüm temel sorunların nedeni olan burjuvaziyi neden desteklerler. Bu düğüm çözüldüğü anda ülkede sınıf mücadelesinin seyri değişecektir.

Seçim süreçleri bu konuda çalışmalar için uygun bir ortam sunmaktadır. Sınıf adına faaliyet yürüten örgütler sınıf içinde yürüttükleri seçim çalışmalarında sınıf çelişkileri gerçeğini ilgili toplumsal kesimlere daha rahat taşıma olanaklarına sahipler. Bu sürecin doğru değerlendirilmesi gerekir.

Kürt halkı nasıl ki ulusal demokratik haklarını savunmak için harekete geçmiş ve ülkede sınıf mücadelesinde önemli bir unsur haline gelmişse, işçi sınıfı ve emekçiler de kapitalizmden kaynaklı ekonomik ve sosyal sorunlarının yarattığı sonuçları çözmek amacıyla harekete geçebilir sınıf mücadelesine daha ileri bir aşamaya yükseltebilirler. Günümüzün ihtiyacı budur.

Seçimlere yönelik liste ve adaylar tartışmalarını bir kenara bırakarak işçi sınıfı, emekçi ve yoksul halklarımızın bu seçimlerde sonucu belirleyecek damgayı vurmayı sağlamak günün görevidir. Sınıf içinde yürüttüğümüz çalışmalarda bu ana hedefi göz önünde tutarak hareket ediyoruz. Bu yıl 1 Mayıs eylem ve kutlamaları seçime iki hafta kala seçime ilişkin duruşumuzun işareti olacaktır. İşçi sınıfımızı ve yoksul halklarımızı iliklerine kadar sömüren AKP-MHP Saray rejiminin akıbeti için en önemli mesaj 1 Mayıs alanlarından verilecektir, verilmelidir… Bu bilinçle Yaşasın 1 Mayıs, işçi sınıfımızın Birlik, Mücadele, Dayanışma Günü!

Politika


Konuyla ilişkili diğer makaleler