Mehmet DEMİR

Kürtler, Barış ve Demokrasi Dedi

Kürtler Barış Dedi

Kürt halkı barıştan ve demokrasiden vazgeçmediğini bir kez daha gösterdi. AKP’nin Kürt düşmanı politikalarına bir kez daha hayır dedi. Kürtler kazanımlarını korumak için her zamankinden daha fazla mücadele etmek zorundadırlar. devamı


Yüzyılı Kazanmak için Birkaç Adım Daha Atılmalı

Kürtlerin bu yüzyılı kazanmalarının yolu birlik olmadan geçiyor. Birleşmeden dış saldırılara karşı kendilerini korumaları mümkün değildir.

Newroz ile birlikte hızlanan birlik çağrıları tam karşılığını bulamadı. Kürt siyasi hareketlerinin birlik konusunda neleri yapmaları gerektiğini dile getirmeyen çevre kalmadı gibi. Buna rağmen atılan adımların geneli kapsamamasının nedenlerini nasıl izah etmek gerekiyor. İyi niyetli girişimlerden sonuç almak için daha çok adımların atılması kaçınılmaz gibi görünüyor. Karşılıklı suçlamalar ile fazla bir sonuç alınamayacağı açıktır. devamı


Newroz Ateşi İle Kürtler Birliğe Giden Yolu Açmalıdırlar!

Newroz Ateşi

Newrozlar anlamına Kürtler Özgürlük Mücadelelerini birlikle taçlandırdıklarında daha bir anlam kazanacaktır. Bu ulusal bir görev olarak her Kürdün önünde kaçınılmayacak bir şekilde durmaktadır.

Kürtler bu yüzyılı nasıl kazanacak sorusu, bugün her zamankinden daha fazla gündemi işgal etmektedir. Newrozlar, Kürtler açısından umutların tazelendiği ve yeni başlangıçlar için değerlendirildiği dönemler olmaktadır. Bu yılki Newroz’da benzer duygular ile karşılanmaktadır. devamı


Katliamlara Karşı Bir Kez Daha Dayanışma

Bir arada yaşamanın yolu dayanışmanın temelini güçlendirmekten geçiyor. Halklarımız arasındaki gerçek kardeşliği emekçilerin elleri ile örebilir ve güçlendirebiliriz. Irkçı milliyetçiliğin kazananı burjuvazidir. Barış halklarımız için hemen şimdi vazgeçilmezdir.

Kürtlerin cumhuriyetle ortaklığının kandırılmayla sonuçlandığı zamanın üzerinden yüzyıl geçti. Kürtlerin bir yüzyılı daha kaybetmemek için bu yüzyılı başka bir şekilde ele almaları gerektiği tartışmalarının yapıldığı bir dönemde, AKP-MHP faşist odağı “Türkiye’nin Yüzyılı” adıyla bir kampanya başlattı. devamı


Rojava: Bir Devrimin Kaderi

TC’nin saldırıları ile kadınların ve halkların elde ettikleri kazanımları, özgürlükleri ve insanca yaşamaları tehlike altında ve yok edilmek istenmektedir.

Arap Baharı ve ardından Suriye’de ortaya çıkan iç savaş ve gelişmeler ile birlikte Rojava da kendi kabuğundan çıkıp, son derece önemli değişiklikler yaşamaya başlamıştır. Rojava’daki gelişmeler, bir çok bakımdan ele alındığında devrim niteliğindedir. Mülkiyet, üretim ve toplumsal ilişkilerde gerçekleştirilen komünal nitelikler ve demokratikleşme, kadın mücadelesinde ve özgürlüğü konusunda atılan adımlar ile halkların ortak bir şekilde birarada yaşamalarının temellerinin birlikte döşenmesi, Rojava’da bir devrimin yaşandığını göstermeye yeter de artar bile. devamı


Elma Kokusu

Halepçe Katliamı

Halepçe hafızalardan silinmedi. Kürtlerin kimyasal silahlar ile katledildiği son örnek ne yazık ki Halepçe olmadı. Kimyasal ölümler hala sürüyor.

16 Mart 1988’de Halepçe‘ye atılan kimyasal bombalar, yaşayanların anlatımlarına göre önce elma, sonra da yumurta gibi kokmaya başladılar. Kokuların yayılması ardından ölüm kadın, çocuk ve yaşlı ayrımı yapmadı. devamı“XW” Ne Anlatır?

“XW” Ne Anlatır?

Bitmeyen yasaklar ve inkarcılık, ilk akla gelendir. Yanyana getirilmeleri kadar, birlikte veya tek başına kelimelerde kullanılmaları da TC’de hala yasaktır.

Ana dilin toplumların gelişmesindeki önemi çok eski zamanlardan bu yana bilinmektedir. Asimilasyon önce dil üzerinde geliştirilir ve giderek o halk egemenlerin kültürü içerisinde eritilir. Kürtlerin başına da getirilmek istenen budur. devamı


Newroz Ve Yeni Adımlar

Newroz Kutlaması

Yeni bir mücadele dönemi Newroz’un direniş geleneğiyle gelişecek ve başarıya ulaşacaktır.

Yeni bir Newroz dönemini daha geride bırakırken, Kürt sorunu etrafındaki tartışmalar ve çözüm önerilerinin de yoğunluğunu kaybetmediğini, devam ettirdiğini görmekteyiz. Newroz’un Kürt Özgürlük mücadelesindeki önemi, her zaman vazgeçilmez olmuştur. devamı


Newroz Ateşi, Direnişin ve Birliğin Yolunu Aydınlatmaktadır !

20 Mart 2022 Silopi'de Newroz

Newroz’da, Kürtler kendilerini yeniden bulmakta ve özgürlük mücadelelerine daha sıkı sıkıya sarılmaktadırlar.

Newroz öncesi ve sonrası günler, her zaman Kürt Özgürlük Mücadelesi için tarihi önemde sayılacak gelişmelerin yaşandığı değişimlere ve olaylara tanık olmuştur. Newroz, 70’li yıllardan bu yana Kürtler için önemi giderek artan bir bayram haline gelmiştir. devamı