Mehmet DEMİR

Rojava: Bir Devrimin Kaderi

TC’nin saldırıları ile kadınların ve halkların elde ettikleri kazanımları, özgürlükleri ve insanca yaşamaları tehlike altında ve yok edilmek istenmektedir.

Arap Baharı ve ardından Suriye’de ortaya çıkan iç savaş ve gelişmeler ile birlikte Rojava da kendi kabuğundan çıkıp, son derece önemli değişiklikler yaşamaya başlamıştır. Rojava’daki gelişmeler, bir çok bakımdan ele alındığında devrim niteliğindedir. Mülkiyet, üretim ve toplumsal ilişkilerde gerçekleştirilen komünal nitelikler ve demokratikleşme, kadın mücadelesinde ve özgürlüğü konusunda atılan adımlar ile halkların ortak bir şekilde birarada yaşamalarının temellerinin birlikte döşenmesi, Rojava’da bir devrimin yaşandığını göstermeye yeter de artar bile. devamı


Elma Kokusu

Halepçe Katliamı

Halepçe hafızalardan silinmedi. Kürtlerin kimyasal silahlar ile katledildiği son örnek ne yazık ki Halepçe olmadı. Kimyasal ölümler hala sürüyor.

16 Mart 1988’de Halepçe‘ye atılan kimyasal bombalar, yaşayanların anlatımlarına göre önce elma, sonra da yumurta gibi kokmaya başladılar. Kokuların yayılması ardından ölüm kadın, çocuk ve yaşlı ayrımı yapmadı. devamı“XW” Ne Anlatır?

“XW” Ne Anlatır?

Bitmeyen yasaklar ve inkarcılık, ilk akla gelendir. Yanyana getirilmeleri kadar, birlikte veya tek başına kelimelerde kullanılmaları da TC’de hala yasaktır.

Ana dilin toplumların gelişmesindeki önemi çok eski zamanlardan bu yana bilinmektedir. Asimilasyon önce dil üzerinde geliştirilir ve giderek o halk egemenlerin kültürü içerisinde eritilir. Kürtlerin başına da getirilmek istenen budur. devamı


Newroz Ve Yeni Adımlar

Newroz Kutlaması

Yeni bir mücadele dönemi Newroz’un direniş geleneğiyle gelişecek ve başarıya ulaşacaktır.

Yeni bir Newroz dönemini daha geride bırakırken, Kürt sorunu etrafındaki tartışmalar ve çözüm önerilerinin de yoğunluğunu kaybetmediğini, devam ettirdiğini görmekteyiz. Newroz’un Kürt Özgürlük mücadelesindeki önemi, her zaman vazgeçilmez olmuştur. devamı


Newroz Ateşi, Direnişin ve Birliğin Yolunu Aydınlatmaktadır !

20 Mart 2022 Silopi'de Newroz

Newroz’da, Kürtler kendilerini yeniden bulmakta ve özgürlük mücadelelerine daha sıkı sıkıya sarılmaktadırlar.

Newroz öncesi ve sonrası günler, her zaman Kürt Özgürlük Mücadelesi için tarihi önemde sayılacak gelişmelerin yaşandığı değişimlere ve olaylara tanık olmuştur. Newroz, 70’li yıllardan bu yana Kürtler için önemi giderek artan bir bayram haline gelmiştir. devamı


Birlik Yolunda Yürümek, Kürtler İçin Vazgeçilmezdir

Miting ve Askeri Helikopter

 

Bölgeyi değiştirecek bir güce ve dinamiğe sahip olan Kürt Özgürlük Mücadelesinin tüm tarafları, Kürtlerin birliğini yaratmayı başarabilmelidir. Bundan kaçış ihanete götürür.

“Kî ne ém” yıllar önce Şıwan Perwer’in Cegerxwin’un şiirinden bestelediği ve büyük bir etki yaratan Kürtçe türkünün nakarat sözleri. “Biz kimiz” olarak Türkçeye çevirebileceğimiz bu sözleri zamanında Kürtler çok kullandı. 70’li yılların sonları ve seksenli yılların ortalarına kadar bu türkü çok dinlendi. devamı


Rojava’dan Başur’a Kürtler İçin Kazanma Zamanı

Başur ve Rojava’da Ulusal Birlik, başarı için vazgeçilmez duruma gelmekle kalmadı, Kürtlerin özgürleşmelerinin anahtarı oldular.

Çözümsüzlük etrafında koparılan ve çözüm olarak bölgeye dayatılan, sert, fırtınalı ortamın yavaş yavaş etkisini azalttığını veya biçim değiştirerek farklı bir şiddette esmeye devam ettiğini görmekteyiz. Kürtlerin bu sert fırtınalı ortamdan çıkış için, ne gibi hazırlıkları var ve kesinlikle çözüm odaklı bir planları var mı? sorusu sıklıkça dile getirilmektedir. Kürtlerin bölgenin değişen koşullarına göre bir değil, sonuç alma hedefli birkaç planı veya planları olmalı. devamı


Ulusal Birlik Ve Demokrasi Mücadelesi Kürt Özgürlük Mücadelesini Bekleyen Yeni Adımlar

Kobane Kadın MücadelesiMem-u Zin adlı eserinde Ahmedé Hani Kürtlerin birlik olamamalarından bahseder ve birlik olmalarının önemini vurgular. Bugün Kürt aydınları ve sanatçıları yine aynı çağrıları yapmakta ve seslerini her Kürde ulaştırmaya çalışmaktadırlar. Bir umutla, bu makus talihi kırabilmek ve  Kürtlerin ezeli sorunu, birlik olamamayı, çözmek için duyanlar olur diye. Kürtlerin önündeki en önemli sorun da budur. devamı


Barışı Savunmak

Kobane direnişi ve Rojava’daki gelişmeler,  Kürt Özgürlük Mücadelesini hem bölgede ve hem de dünyada yeni bir seviyeye çıkarmakla kalmamış; Kürtlerin mücadelelerinin önünü çok boyutlu olarak açmıştır. Kürt Özgürlük Mücadelesinin, Uluslararası ve bölgesel gericiliğin bir payandası olmayı kabul etmemesi, tam tersine bu çevrelerin bölge halklarına dayattıkları köleliğe karşı özgürlük bayrağını yükseltmeleri saldırıların değişik boyutlar kazanarak artmasını beraberinde getirmiştir. devamı