“XW” Ne Anlatır?

“XW” Ne Anlatır?

“XW” Ne Anlatır?

Bitmeyen yasaklar ve inkarcılık, ilk akla gelendir. Yanyana getirilmeleri kadar, birlikte veya tek başına kelimelerde kullanılmaları da TC’de hala yasaktır.

Ana dilin toplumların gelişmesindeki önemi çok eski zamanlardan bu yana bilinmektedir. Asimilasyon önce dil üzerinde geliştirilir ve giderek o halk egemenlerin kültürü içerisinde eritilir. Kürtlerin başına da getirilmek istenen budur.

Günümüze kadar yürütülen tüm saldırılara rağmen Kürtler önemli oranda dillerini ve varlıklarını korumayı başarmışlardır. Dil üzerindeki baskı ve asimilasyon çabaları bugün de devam etmekte ve Kürtçenin kullanımı engellenmek istenmektedir. Bu engellemelere karşı Kürtler de dillerini kullanmak ve geliştirmek için çaba göstermektedirler. 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı olarak kutlanmaktadır. Bu tarihte Celadet Ali Bedirxwan ve arkadaşları tarafından Kürtçe  Hawar dergisinin ilk sayısı çıkarıldı. 2006’dan bu yana bu tarih Kürt Dil Bayramı olarak kutlanmaktadır. Kürtçenin gelişmesi, yazılı ve sözlü alanda kullanımını yaygınlaştırmak için girişimler de her türlü baskıya rağmen devam etmektedir.

Kürtçe üzerindeki baskılar son zamanlarda daha bir artış gösterdi. Kürtçenin kullanımı görünür alanlarda imkansız bir hale getirilmek istenmektedir. Artan faşist baskılar ile körüklenen milliyetçilik, Kürde ait ne varsa ona saldırmaktadır. Kürtçe hala resmi kayıtlarda bilinmeyen bir dil olarak geçmektedir. İnkarcılığın bu boyutu da artık olmaz dedirtecek cinsten bir yaklaşımı sergilemektedir. Yok demekle veya bilinmez demekle Kürtçe yok olmaz. Yok olmaması için de Kürtlerin yeni yollar bulması gerekmektedir. Günlük kullanımdan yazılı olarak geliştirilmesine kadar birçok adımlar baskılara rağmen atılmak zorundadır. Ana dil diyoruz, evde konuşulmadan, günlük hayata girmeden Kürtçe gelişemez. Bu konuda herkes üzerine düşeni yaparsa TC’nin Kürtçe üzerindeki yok etme çabaları beyhude olarak kalacaktır. O zaman ‘xw’ nin önüne ve arkasına eklenen harfler bir anlam ifade eder ve Kürtler ‘serbuxwa’ bağımsız olarak, kendi gelecekleri hakkında karar verebilirler.

Asimilasyonun tamamlanması için dilin kullanımını engellemek bir yönü iken diğer yönü de toprakları boşaltmak ve üzerinde yaşamaya imkan bırakmamaktır. Güney Kürdistan’a dönük TC’nin saldırıları bir yönüyle de Kürdistan’ın bazı alanlarından Kürtleri boşaltmak ve demografik yapıyı değiştirmeyi hedeflemektedir. Rojava’nın bazı bölgelerinde olduğu gibi Kürtleri yaşadıkları bölgelerden çıkarmayı ve buralara dışardan göçle tümden Kürtsüz bölgeler yaratmak istemektedirler. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana böylesi bir plan uygulanmak istense de başarılı olamamışlardır. Kürtler Kürdistan’da kalmaya devam etmişlerdir. Kürtler kalmaya devam ettikçe ve dillerini kulanmayı geliştirdikçe faşist çetenin saldırıları sonuç almayacaktır. Vatan üzerinde yaşayanlar varsa vatan olur. Boşaltılmış topraklarda vatanı ve dili korumak mümkün değildir. Kürt Özgürlük Hareketi ve tüm Kürtler bu gerçeği unutmadan mücadele etmeli ve faşist çetenin saldırılarını boşa çıkarmalıdırlar. İhanet ve hainlik yapanlar yine de olacaktır. Kürtler dillerine sahip çıkıp topraklarında yaşamaya devam ettikçe bu tür ihanetler de boşa çıkacaktır. Yasaklı harfler o zaman özgürce kullanılabilecek ve bir anlam ifade edecektir.